Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: Miljø

Se også: Se også: Naturvidenskab; Økonomisk vækst/degrowth

Miljø
Se også: Naturvidenskab; Økonomisk vækst/degrowth
Camilla Royle: Marxism and the Anthropocene
International Socialism Journal nr. 151, jul 16 – side 63
Note: As you read this article every breath you take in contains about 400 parts per million (ppm) of carbon dioxide, around a third more than your great grandparents breathed 100 years ago. As well as leading to potentially catastrophic global warming, carbon dioxide in the atmosphere has changed the way plants photosynthesise and has also made seas and lakes more acidic, more so than they have been for the last 800,000 years. The effect human activity is having in the world is on such a huge scale that, for a growing number of thinkers, Earth has entered a new geological epoch defined by human activity. Using the Greek word Anthropos (human) they propose to name this epoch the Anthropocene.
 
Ian Rappel: Capitalism and species extinction
International Socialism Journal nr. 147, jul 15 – side 93
Note: Life on earth is arguably the most extraordinary phenomenon in the perceivable universe. And, among living things, 21st century humans are uniquely possessed with the means to appreciate this remarkable occurrence.
 
Marie Jæger: Boganmeldelse: Land & Labour – bidrag til en bæredygtig verden
Socialistisk Arbejderavis nr. 340, aug 14 – side 11
Note: “Land and Labour” af Martin Empson tager et marxistisk udgangspunkt i forståelsen af forholdet mellem menneske og natur. Marie Jæger har anmeldt bogen.
 
Conor Kennelly: Book Review: Martin Empson, Land and Labour: Marxism, Ecology and Human History
Irish Marxist Review (Irland) nr. 10, jun 14 – side 76
Note: Martin Empson’s Land and Labour provides a Marxist analysis of the dynamic relationship between humanity and nature. As we are approaching a ‘tipping point’ beyond which Global Warming is unstoppable, it is critical that this relationship is understood.
 
Ieuan Churchill: Environmentalism in crisis: neoliberal conservation and wilderness romanticism
International Socialism Journal nr. 142, apr 14 – side 125
Note: A review of Tony Juniper, What has Nature ever done for us? How Money really does grow on Trees (Profile Books, 2013), £9.99, and George Monbiot, Feral: Searching for Enchantment on the Frontiers of Rewilding
(Allen Lane, 2013), £11.99
 
Martin Empson: Book review: Natural’s not in it
International Socialism Journal nr. 130, apr 11 – side 216
Note: John Bellamy Foster, Brett Clark and Richard York, The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth, (Monthly Review Press, 2010), £14.95
 
Jørn Andersen: BP-oliekatastrofen: Regering og olieindustri hånd i hånd
Socialistisk Arbejderavis nr. 299, jul 10 – side 10
Note: Obama 2. april: „I dag er olieboreplatforme generelt ikke årsagen til oliespild. De er teknologisk meget avancerede.“ Udtalelsen kom kun 18 dage før eksplosionen på Deepwater Horizon.
 
Christine Kyndi: BP’s olieudslip: Historisk miljøkatastrofe
Socialistisk Arbejderavis nr. 298, jun 10 – side 16
Note: Den 20. april kostede en eksplosion på olieboreplatformen Deepwater Horizon i den Mexicanske Golf 11 arbejdere livet. Fra et hul 1,5 km under havets overflade fosser enorme mængder olie ud og truer med at skabe en af de største miljømæssige katastrofer i USA’s historie.
 
Martin Empson: Book Review: Healing the rift
International Socialism Journal nr. 125, jan 10 – side 214
Note: John Bellamy Foster, The Ecological Revolution (Monthly Review Press, 2009), £13.95
The conclusion of John Bellamy Foster’s latest book is one that may not strike a chord with many traditional environmentalists—”today, the transition to socialism and the transition to an ecological society are one.”
 
Kelly Hilditch: Book review: The Ecological Revolution
Socialist Review nr. 338, jul 09 – side 26
Note: John Bellamy Foster, Monthly Review; £13.95
If there was ever a case not to judge a book by its cover, this is it. Despite the rather garish and vaguely confusing cover image, this is possibly the most coherent and fundamentally serious book on the issues facing the planet that I have had the pleasure to read.
 
John Bellamy Foster: Marx og den globale miljøkrise
Socialistisk Arbejderavis nr. 280, jul 08 – side 12
Note: Det er almindeligt at betragte marxismen som en miljøfjendtlig filosofi. Men i virkeligheden var Marx og Engels pionerer inden for den økologiske tænkning, forklarer John Bellamy Foster i denne artikel.
 
Alison Smith: Book Review: The Enemy of Nature
Socialist Review nr. 321, jan 08 – side 26
Note: by Joel Kovel, Zed Books, £17.99
The Enemy of Nature brilliantly lays out the current ecological crisis in all of its dimensions. Kovel reveals the real "inconvenient truth" surrounding climate change: that capitalism is responsible, and the only way to solve the problem is to get rid of it. But far from focusing purely on the environment, Kovel includes in his definition of ecological breakdown the increasing class division, imperialism and poverty which, along with environmental destruction, are all intrinsic features of capitalism.
 
John Bellamy Foster: Marx and ecology
Socialist Worker nr. 2080, dec 07 – side 13
Note: Karl Marx’s analysis of the environment under capitalism shows how saving the planet is inextricably linked to transforming our society.
 
Paul McGarr: Review: Accounting for the environment
International Socialism Journal nr. 116, okt 07 – side 195
Note: Paul Burkett, Marxism and Ecological Economics (Historical Materialism Book Series, Brill, 2006), £48.30
Paul Burkett, along with John Bellamy Foster, is one of the Marxists who has done most to engage with the ideas and the theorists to emerge from what might broadly be called the green or environmental movement.
 
Martin Empson: A to Z of Socialism: E is for Ecology
Socialist Review nr. 318, okt 07 – side 17
Note: The ecological relationship between human society and the planet's environment has become a major preoccupation for thousands of people around the world.
 
Kieran Allen: A light in the dark pools of squalor
International Socialism Journal nr. 111, jun 06 – side 172
Note: A review of Mike Davis, Planet of Slums (Verso, 2006), £15.99
 
Mike Davis: Mike Davis: "Planet of Slums": Slumbyens Økologi
Socialistisk Arbejderavis nr. 245, sep 05 – side 6
Note: Mere end 1 milliard mennesker lever i slum. Den amerikanske forfatter, socialist og aktivist Mike Davis ser i sin kommende bog Planet of Slums nærmere på storbyernes fattigdom, der kombineret med klimatiske risici udgør, en dødelig blanding for millioner af mennesker.
Dette er et bearbejdet uddrag af bogen, der udkommer på forlaget Verso i marts 2006 (www.versobooks.com)
 
Andrew Stone + Mary Black: Ecology against Capitalism: Nuclear Reaction
Socialist Review nr. 298, jul 05 – side 18
Note: Mary Black and Andrew Stone attack New Labour's desire for a nuclear renaissance.
 
Rikke Holm: Miljøpolitik til folkeafstemning
Socialistisk Arbejderavis nr. 218, sep 03 – side 4
Note: Et grønt oprør mod den sorte regering har længe været tiltrængt.
 
John Bellamy Foster: Marx's ecology in historical perspective
International Socialism Journal nr. 96, sep 02 – side 71
Note: JOHN BELLAMY FOSTER draws on his excellent recent book, "Marx's Ecology", in order to give a devastating reply to those who argue that Marx and the Marxist tradition have had little to say on environmental and ecological issues.
 
Rikke Holm: Miljø: Klodens fremtid er på spil
Socialistisk Arbejderavis nr. 205, aug 02 – side 5
Note: Som socialister har vi en drøm om at skabe en verden, hvor alle mennesker har muligheden for at leve et ordentligt liv.
 
Rikke Holm: Lomborgs institut for talmagi
Socialistisk Arbejderavis nr. 202, mar 02 – side 2
Note: Den nye regering har erklæret krig mod miljøet. Først blev hele miljøområdet ramt hårdt gennem nedskæringer for 2 mia. kr. og siden er det blevet fulgt op af en ideologisk offensiv ved ansættelsen af den miljøfjendtlige Bjørn Lomborg som chef for det nye ”Institut for Miljøvurdering”.
 
Rikke Holm: Finanslov 2002: Miljøet ofres – profitten skal sikres
Socialistisk Arbejderavis nr. 201, feb 02 – side 6
Note: 2 milliarder kroner – det er hvad den nye regering har skåret på miljø-området.
 
Rikke Holm: Miljøet drukner i kapitalismens kloak
Socialistisk Arbejderavis nr. 192, maj 01 – side 6
Note: “De store forventninger til det nye årtusind er nu overskygget af uanede trusler mod menneskehedens fremtid.”
Sådan indledte World Watch Institute i år 2000 deres årlige rapport “Verdens Tilstand”.
 
Jens Loller: Gensplejsning – en genvej til profit
Socialistisk Arbejderavis nr. 190, feb 01 – side 6
Note: Udviklingen indenfor gensplejsning af afgrøder, hjælpestoffer og færdige fødevareprodukter, kaldet GMO, går ufatteligt stærkt. På trods af EU’s 1 års stop for markedsføring af GMO, foregår udviklingen af GMO i meget høj hast, både i og udenfor EU.
 
Poul Erik Kristensen: Der er gift i drikkevandet
Socialistisk Arbejderavis nr. 190, feb 01 – side 7
Note: Nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet har betydet, at 535 vandforsyningsboringer er blevet lukket mellem 1987 og 1999. Og halvdelen af grundvandet ned til 40 meters dybde er forurenet med sprøjtemidler og nitrat.
 
Frank Antonsen: Er der grænser for vækst?
Socialistisk Revy nr. 4, maj 98 – side 14
Note: Øget industrialisering og stigende befolkningstal er ikke nødvendigvis en hindring for et bedre miljø. Frank Antonsen forklarer hvorfor det alligevel forholder sig sådan under kapitalismen.
 
Århus: Blokade mod gensplejsede sojabønner
Socialistisk Arbejderavis nr. 149, dec 96 – side 7
Note: Da det første skib med gensplejsede sojabønner anløb Århus Havn i midten af december måned, bestod velkomstkomiteen af en fysisk blokade.
 
Jens Klüver: Kapitalisme og miljø: Beskidt miljøpolitik
Socialistisk Arbejderavis nr. 124, nov 95 – side 4
Note: Landbruget og Venstre vil boykotte spredning af spildevandsslam af hensyn til miljøet. Men argumenterne handler mere om økonomi.
 
Jakob Nerup: Verdens tilstand
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 8
Note: Miljørapporten “Verdens tilstand” dokumenterer, at det går dårligt, men giver ingen reelle løsninger.
 
Proms igen
Socialistisk Arbejderavis nr. 113, mar 95 – side 2
Note: Det nykonstruerede selskab Proms Kemi A/S er igen under tiltale for ikke at overholde miljølovgivningen.
 
Proms: Svineri for millioner
Socialistisk Arbejderavis nr. 109, nov 94 – side 2
Note: Proms Kemiske Fabrik får efter en rekonstruktion lov til at fortsætte.
 
Det frie markeds miljøsvineri
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 2
Note: - 80% af det beløb som landbruget får fra EU bliver brugt til indkøb af kunstgødning og sprøjtegift.
 
Martin B. Johansen: Miljøgaranti: EU betyder mere gift i maden
Socialistisk Arbejderavis nr. 99, jan 94 – side 3
Note: Løftet om, at den europæiske union ikke ville forringe de danske miljøbestemmelser var svindel.
 
John Charlton: Building a new world (Linda Clarke: "Building Capitalism: Historical Change and the Labour Process in the Production of the Built Environment")
International Socialism Journal nr. 58, mar 93 – side 131
Note: John Chariton looks at Building Capitalism, Linda Clarke's study of urban development and the rise of capitalism in London
 
Dave Treece: Why the Earth Summit failed
International Socialism Journal nr. 56, sep 92 – side 63
Note: The Earth Summit in Rio earlier this year was a spectacular failure. Dave Treece explains why the world's leaders are incapable of coming to grips with the environmental crisis and outlines the only kind of political response that stands a chance of dealing with a problem so deeply rooted in the make up of late 20th century capitalism.
 
Karen S Andersen: Økonomien set med røde øjne: Blind vækst medfører forurening og rovdrift på naturen: Er nulvækst mulig?
Socialistisk Arbejderavis nr. 53, okt 89 – side 10
Note: Den stigende forurening og miljøødelæggelse har efterhånden skabt en veludviklet miljøbevidsthed hos mange mennesker.
 
Jens Peter Koldborg: Brundtland-rapport: Klodens overlevelse
Socialistisk Arbejderavis nr. 44, nov 88 – side 6
Note: Brundtlandrapporten har vundet stort gehør. For rapporten er klodens overlevelse utænkelig uden et stop for den blinde vækst. Men det er ikke teknologi, der truer miljøet som sådan. Det er det kapitalistisk system, der kontrollerer den teknologiske udvikling i sin stræben efter profit.
 
Mike Simons: The Red and the Green – socialists and the ecology movement
International Socialism Journal nr. 37, dec 87 – side 50
 
Peter Wedel: Regeringens handlingsplan: Fed gylle til alle
Socialistisk Arbejderavis nr. 27, feb 87 – side 3
Note: Miljø-Christian og Gylle-Britta skændes og gemmer rapporter for hinanden, mens Schlüter vender solbrændt hjem fra Lanzarote og forsøger at gyde olie på de oprørte vande. Regeringens handlingsplan for et bedre miljø er kommet!
 
Freddie Nielsen: Faglig kamp mod farlige stoffer
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 3
Note: Lige siden begyndelsen af 30’erne, har man vidst, at asbestfibre kunne give asbestose. Og allerede i 40’erne og 50’erne kom der beviser på, at det kunne give lungekræft.
 
Pia Larsen: Miljø – en død sild
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 5
Note: “Først, når skidtet falder ned på direktørens hat, så får vi en miljødebat”, hed det i en slumstormersang fra 60’erne. Idag er det sket.
 
Ågot Berger: Socialdemokratiet: Et rødt/grønt alternativ?
Socialistisk Arbejderavis nr. 25, dec 86 – side 5
Note: Socialdemokraterne er gået i offensiven i miljøspørgsmålet, anført af miljø-ordføreren Ritt Bjerregård. Lad os nu se, hvor længe det holder overfor Venstres ‘holden hånd’ over landbruget.
 
Pia Larsen: På kanten: Giv kapitalismen åndenød
Socialistisk Arbejderavis nr. 24, nov 86 – side 4
Note: Fiskerne har sagt det længe – men nu synes det at begynde at sive ind hos de danske myndigheder; fiskene dør i de danske farvande. Hvad der tidligere har været en indbringende forretning for de danske fiskere, er nu en død hummer. Kattegat er så forurenet, at der ikke længere kan hentes føde derfra.
 

Der blev fundet 44 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside