Topbanner

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Tema: Klasseanalyse

Klasseanalyse
Anders Bæk Simonsen: Vi har en magtelite der styrer landet
Socialistisk Arbejderavis nr. 346, jul 15 – side 7
Note: Anmeldelse af “Magteliten – Hvordan 423 danskere styrer landet”.
 
Xanthe Rose: Review: 50 years of theorising class
International Socialism Journal nr. 144, okt 14 – side 209
Note: Leo Panitch, Greg Albo and Vivek Chibber (eds), Socialist Register 2014: Registering Class (Merlin Press, 2013), £16.95
Discussion of classes, how they form, their composition and how they can act consciously have featured on the left since the time of Karl Marx. Such debates were among those leading to the formation in 1964 of the journal Socialist Register, which has been published annually since. This, the 50th edition, returns to an examination of class in the light of changing capitalist productive and social relations.
 
Anders Bæk Simonsen: Ah hvad... Arbejderklasse?
Socialistisk Arbejderavis nr. 313, okt 11 – side 4
Note: Hvis man definerer arbejderklassen ud fra tre grundlæggende parametre; 1) er man udbyttet, 2) har man kontrol over betingelserne for sit arbejde og 3) er man tvunget til at sælge sin arbejdskraft, fremstår det klart, at den største del af befolkningen tilhører arbejderklassen.
 
What Socialists Say: Is class decided by the ‘old school tie’?
Socialist Worker nr. 2250, maj 11 – side 9
Note: Governments of all kinds have promised in recent years to break down barriers to social mobility.
 
Martin B. Johansen: Findes der stadig arbejdere i Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 297, apr 10 – side 8
Note: Skal man tro medierne, de politiske partier og akademikere er begrebet arbejderklasse noget fremmed og gammeldags. Disse barske mænd i blå overalls, som arbejder på beskidte fabrikker, eksisterer ikke længere. I dag findes der kun en meget stor middelklasse og en lille gruppe af fattige – hvis vi overhovedet taler om klasse.
 
Freddie Nielsen: Klassekamp og klassebevidsthed
Socialistisk Arbejderavis nr. 297, apr 10 – side 10
Note: Når socialister som noget ganske givet siger, at arbejderklassen er den revolutionære klasse, og samtidig siger, at socialisme er er arbejderklassens objektive interesser – så rejser det ganske naturligt spørgsmålet: Hvorfor har den så ikke lavet socialisme for længe siden?
 
Ian Taylor: In perspective: Myths of the white working class
Socialist Review nr. 336, maj 09 – side 14
Note: Talk of the existence of a unique and specifically deprived white working class being discriminated against conceals the real issue of class inequalities
 
Jakob Nerup: Pjece: Danmark – et klassesamfund
Note: Pjecen viser, at Danmark langt fra er et lighedssamfund. Den nøjes ikke med at beskrive klassesamfundet, men forklarer også klassernes indbyrdes og interne forhold og giver en vision om et samfund uden klasser. Veldokumenteret med en række tabeller m.v.
Pjecen er anmeldt i Socialistisk Revy nr. 14, maj 1999.
 
Jakob Nerup: Det klassedelte Danmark
Socialistisk Arbejderavis nr. 220, okt 03 – side 7
Note: De rigeste 50 familier ejer tilsammen 214 milliarder kroner = svarer til samtlige udgifter til overførsels-indkomster i Danmark (folkepension, dagpenge, efterløn, bistandshjælp, boligsikring, sygedagpenge).
 
Martin B. Johansen: Marxisme i hverdagen: Den herskende klasses tjenere
Socialistisk Arbejderavis nr. 151, jan 97 – side 5
Note: En af de vigtigste faktorer, der gør folk til socialister, er den daglige erfaring om, at det altid er andre, der bestemmer. Overalt i samfundet står vi overfor ledere i form af værkførere, direktører, afdelingschefer osv. Derfor kan det virke som et paradoks, at socialistiske organisationer selv taler om ledelse, om “partiets ledende rolle”, om avantgarde.
 
Jørn Andersen: Der er to klasser
Socialistisk Arbejderavis nr. 37, feb 88 – side 10
Note: Når socialister snakker om, hvordan krig, sult, fattigdom, udbytning og undertrykkelse kan afskaffes, henviser de altid til, at arbejderklassen er den, der kan gøre en ende på alle disse ting.
 
Chris Harman: The working class after the recession
International Socialism Journal nr. 33, sep 86 – side 3
Note: One of the myths feeding the policies of Labour Party leader Neil Kinnock and his supporters has been that of the ‘decline’ of the working class, or at least of the organised working class. (This article was later published in the book "The Changing Working Class".)
Alt. url: Marxists Internet Archive (MIA)
 
Ole Mølholm Jensen: Marxismens betydning: Sådan er kapitalisme
Socialistisk Arbejderavis nr. 4, jan 85 – side 7
Note: Hvis alle arbejdere en dag blev hjemme fra arbejde, ville der ikke kunne produceres noget. Man hvis alle kapitalister blev hjemme fra arbejde en dag, vil der stadigvæk kunne blive produceres varer.
 
Alex Callinicos: The 'New Middle Class' and socialist politics
International Socialism Journal nr. 20, jun 83 – side 82
Note: With an appendix: On Erik Olin Wright's book, Classes.
This article was later published in the book "The Changing Working Class".
 

Der blev fundet 14 artikler

 

 

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside