[ Socialistisk Arbejderavis nr. 369 ]
socialister.dk

 

Arkivet

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

Forsider

Indhold nr. 369
(nyeste i arkiv)

 

Temasider

Temaer

 

Hovedmenu

Internationale
Socialisters
Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English
version

 

Links

Forlaget
modstand.org

Marxisme
Online

 

Arkivet – Nummervisning

Der blev fundet 15 artikler

Fra Gnisten (IS-Norge) nr. 1

Forfatter: Titel

Nr.

Side

Udgivet

Om

Indhold + "Om Gnisten" (Gnisten nr. 1)

1

2

jun 01

 

Hele nummeret som PDF-fil

 

Den nødvendige gløden

1

4

jun 01

 

"All makt til forbrukerne" smiler direktørene idet de bytter sine usle statsfallskjermer med mer internasjonalt konkurransedyktige modeller.

 

Vegard Velle: Vil EU bli en ny superstat?

1

6

jun 01

 

Å skape et føderativt Europa er ikke en ny tanke. Det som er nytt er at ideen nå også har åpen støtte hos deler av den politiske ledelsen i Europa.

 

Chris Harman: Ya Basta – Er det nok?

1

13

jun 01

 

Autonome ideer synes radikale, men de vil ikke gi nok forandring, skriver Chris Harman

 

Vidar Haagensen + Andreas Ytterstad: 1995 – kilden til vår styrke (Intervju med Idar Helle om bakgrunnet til bl.a. Attac i Frankrike)

1

14

jun 01

 

At Attacs dannelse bare sprang ut fra en appell fra Le Monde Diplomatique blir en en romantisk forestilling. Den tiltagende motstanden mot «la pensée unique» (den enerådende tankegangen) har ligget latent Frankrike siden 1995 fordi den gjorde et mektig inntrykk på journalister og politikere. Det var denne streikebevegelsen som gjorde det engasjementet vi ser idag mulig.

 

Mariette Lobo + Andreas Ytterstad: En åpning i historien (Intervju med Knut Kjeldstadli om Attac-Norge)

1

16

jun 01

 

"Vi snakker om nye typer sosiale allianser og om en internasjonalisme som er ny, som er folkelig, kommer nedenfra og som også gjelder oss."
Knut Kjeldstadli er med i styret i Attac Blindern og er mangeårig medlem av SV

 

Andreas Ytterstad: Ny bevegelse – Ny internasjonalisme?

1

18

jun 01

 

"I reaksjonen mot globaliseringens herjinger kan man observere her og der, kimene til en ny internasjonalisme, uavhengig av stater og særinteresser. Det er dette som danner basisen til det som en dag vil bli Motstandens Internasjonale mot den nyliberale, kapitalistiske offensiven."

 

Kirsten Myhr: Den rike legemiddelindustrien og den fattige forbrukeren: Davids kamp mot Goliat

1

24

jun 01

 

Eivind Johansen: Oljefondet og klassekamp: Bruk milliardene på velferd og lønn

1

30

jun 01

 

Helge Ryggvik: Privatiseringsmyte for fall

1

36

jun 01

 

Er privatisering så effektivt som liberalistene vil ha det til? Helge Ryggvik viser blant annet hvordan liberaliseringen av energi-markedet i USA har ført til at folk faktisk ikke har strøm!

 

Mariette Lobo: Mislykket hjernevask (Bim Clinell: "Attac – Grasrotas opprør mot markedet")

1

40

jun 01

 

Simen Tutvedt: Oslo-avtalen: Ufred på Israels premisser (Graham Usher: "Dispatches from Palestine")

1

40

jun 01

 

Sinne i India (Arundhati Roy: "Levekostnader")

1

41

jun 01

 

Kapitalen på svensk (Mikael Nyberg: "Kapitalet.se. Myten om det postindustriella paradiset.")

1

42

jun 01

 

Eivind Johansen: Om maurslukere, monarkiet og kastesamfunnet (om monarkiet)

1

44

jun 01

 

Der blev fundet 15 artikler

Nr. 2 >

Vis uden kommentarer

 

 

www.socialister.dk – 31. maj 2020 kl. 15:29