Internasjonal
Sosialisme

Nr 5
Vinteren 2000

 

John Rees:
Slaget etter Seattle 15K

Alex Callinicos:
Reformisme og klassepolarisering i Europa 78K

Espen Gjøstøl:
Innføring i Marx' teori om fremmedgjøring 68K

 

 


DET SISTE TIÅRET i det 20. århundret var et turbulent tiår. Det startet med en fantastisk revolusjon mot de stalinistiske, statskapitalistiske regimene i Øst-Europa og Sovjetunionen og endte med en markering av rått sinne mot det globale kapitalistiske systemet.

SLAGET ETTER SEATTLE handler om den siste store demonstrasjonen på 1990-tallet. John Rees analyserer hvorfor Seattle ble beleiret av rasende demonstranter og hvorfor WTO-toppmøtet brøt sammen. Samtidig argumenterer han for at organiserte sosialister må spille en viktig rolle innenfor bevegelsen mot global kapitalisme. Alex Callinicos beskriver hvordan hovedtendensen i europeisk klassekamp har gått til venstre i løpet av siste halvdel av 1990-tallet. Den sosiale misnøyen som finnes i Europa har gitt massiv grobunn for reformistiske idéer blant arbeidere og studenter. Med spesielt fokus på Frankrike og Tyskland argumenterer han for at å se på utviklingen i Europa på 1990-tallet har vært som å se 1930-tallet i sakte film.

Karl Marx var en av det forrige årtusenets viktigste personer. Marxismen er enestående for å forstå hvordan verden henger sammen. Espen Gjøstøl forklarer hvordan mennesker har mistet kontrollen over sine egne liv i artikkelen "Innføring i Marx' teori om fremmedgjøring".


 

Utgitt av Internasjonale Sosialister,
Postboks 9226 Grønland, 0134 Oslo.

Ansvarlig redaktør: Christian Ringdal

ISBN 82-7366-045-1

Papirversjonen koster kr 50 (77 sider). Informasjon om bestilling.

Internasjonale Sosialister tilhører en internasjonal tendens av revolusjonære sosialistiske organisasjoner.

Øvrige utgaver av Internasjonal Sosialisme