Internasjonal
Sosialisme

Nr 4
Høsten 1999

 

Christian Ringdal:
NATO, Kosovo og imperialisme 29K

Andreas Ytterstad:
Mellom krig og revolusjon: Antimilitarisme i norsk arbeiderbevegelses historie 1903-1924 176K

Helge Ryggvik:
Idéenes makt: Om Rune Slagstads De nasjonale strateger 28K

 

 


Utgitt av Internasjonale Sosialister,
Postboks 9226 Grønland, 0134 Oslo.

Ansvarlig redaktør: Gøril Eldøen

ISBN 82-7366-043-5

Papirversjonen koster kr 50 (80 sider). Informasjon om bestilling.

Internasjonale Sosialister tilhører en internasjonal tendens av revolusjonære sosialistiske organisasjoner.

Øvrige utgaver av Internasjonal Sosialisme