[ International Socialisme nr. 8 ]
International Socialisme nr. 8
okt 1994

International Socialisme hjemmeside

 

Forside

Simpel søgning

Udvidet søgning

Vis numre

 

Temasider

Temaer

 

Indhold nr. 8

Udskriv artikel

 

Nr. 8

Side 2
· Indhold + Introduktion: 10 års historie om klassekamp

Side 5
· 10 år for socialisme

Side 28
· Klassiker mod nazisme (Hartvig Frisch: "Pest over Europa. Bolsjevisme - fascisme - nazisme. Tiden indtil 1933")

Side 32
· Når fordommene forsvinder (Susan Francis med Andrew Crofts: "En kvindes mod")

 

Hovedmenu

Internationale Socialisters Ungdom

Socialistisk Arbejderavis

Arkivet

Links

English version

   

International Socialisme – Nr. 8 – Efterår 1994 – Side 2

Udskriv
[ Tidsskriftet International Socialisme ]

Nr. 8
Efterår
1994

[ Stor roed stjerne ]

Særnummer i anledning af Internationale Socialisters 10-års jubilæum

Introduktion

10 års historie om klassekamp

DETTE NUMMER AF INTERNATIONAL SOCIALISME har været længe undervejs. Det vil redaktionen gerne beklage. Forsinkelsen skyldes primært, at vi i det sidste år har set et opsving i aktiviteter, strejker og demonstrationer, som vi skal mange år tilbage for at finde. Det har tvunget udgiverne bag dette tidsskrift til i en periode at prioritere kræfterne anderledes.

Indholdet af dette nummer af INTERNATIONAL SOCIALISME koncentrerer sig om én enkelt artikel af Tom Christiansen: "10 år for socialisme". Artiklen er skrevet i anledning af, at Internationale Socialister i dette efterår har eksisteret i 10 år.

DENNE ARTIKEL ER ikke et traditionelt jubilæumsskrift. Det er først og fremmest en opsamling af de sidste 10 års begivenheder, som har præget den danske venstrefløj og IS: Nedgangen i klassekampen i de borgerlige 80'ere, påskestrejkerne i 1985, fascismens og racismens fremvækst, den ny verdensorden efter Berlinmurens fald og USA's krig mod Irak i 1989-90 samt den øgede modstand mod det etablerede system og vilje til at kæmpe imod det, som i stigende grad har præget 1990'erne.

Artiklen "10 år for socialisme" er et forsøg på at beskrive og analysere de sidste 10 års historie ud fra et socialistisk standpunkt. Den slags har været en sjældenhed i en lang årrække. Siden midten af 80'erne har meget få historikere beskæftiget sig med den modstand mod systemet, som hele tiden har fundet sted. Således fylder påskestrejkerne i Danmark i 1985 kun meget lidt i historiebøgerne, selv om disse strejker involverede op mod én million mennesker.

De fleste andre beskrivelser af de sidste 10 års danmarkshistorie lægger vægt på, at 80'erne og specielt sammenbruddet i Østeuropa var ensbetydende med, at socialisme for altid er aflivet som alternativ til kapitalisme. At klassekamp og solidaritet ikke længere findes, men er afløst af karriereræs og individualisme. De ignorerer, at Schlüter-regeringens felttog mod velfærden faktisk blev stoppet af påskestrejkerne, og at den borgerlige regering derefter nærmest blev tvunget til at føre en politik uden omfattende angreb på arbejderklassens levestandard, af frygt for at provokere til nye omfattende protester.

DET BLIVER SOM regel også ignoreret, at der siden 1985-86 har været ført en kampagne mod nazisme og fremmedhad, som indtil nu har holdt den ekstreme højrefløj uden for indflydelse, i modsætning til det vi ser i mange andre lande i Europa.

Disse sejre er opnået gennem almindelige menneskers kamp og aktivitet. De sidste 10 års historie er altså også historien om almindelige menneskers modstand og kamp mod systemet, på trods af at der har været langt mellem sejrene og på trods af, at venstrefløjen har været på vej til opløsning.

Artiklen er også en historien om, hvordan organisationen Internationale Socialister har arbejdet i de 10 år, der er gået siden dannelsen i 1984. Det er en historie, der viser, at det er både muligt og nødvendigt at fastholde et perspektiv om, at socialisme skal opbygges nedefra gennem menneskers egen aktivitet.

men betingelsen for at fastholde det perspektiv er, at man på den ene side holder sig i kontakt med de aktiviteter og den modstand, der hele tiden findes, også selv om aktiviteterne er meget få. På den anden side at man fastholder de erfaringer, som er samlet op gennem de sidste over 100 års kampe mod kapitalisme og undertrykkelse over alt i verden.

 

 

www.socialister.dk – 15. august 2020 kl. 07:14