Internasjonal
Sosialisme

Nr 1
Høsten 1996

 

Forord 6K

Helge Ryggvik:
Statoil, Stoltenberg og den nye norske imperialismen 152K

Dag M. Eide:
Imperialisme: Krig og utbytting 90K

Knut Øygard:
En fortelling om hykleri, lovbrudd og løgn 29K

 

 


Utgitt av Internasjonale Sosialister,
Postboks 9226 Grønland, 0134 Oslo.

Ansvarlig redaktør: Knut Øygard

ISBN 82-7366-043-5

Papirversjonen koster kr 50 (102 sider). Informasjon om bestilling.

Internasjonale Sosialister tilhører en internasjonal tendens av revolusjonære sosialistiske organisasjoner.

Øvrige utgaver av Internasjonal Sosialisme