Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 101 – Marts 1994 – side 4

Opsvinget der blev væk

Ole Mølholm Jensen

Det længe lovede økonomiske opsving er igen udsat. De nye tal for arbejdsløsheden viser, at kurven ikke er knækket.

En af hjørnestenene i regeringens tro på et opsving i økonomien er ved at smuldre. Den økonomiske fidus med at omprioritere huslån, for derved at få en lavere husleje i ejerboligerne, er vendt til mareridt for husejerne.

I stedet for drømme om ny bil og andre varige forbrugsgoder, kan mange af de husejere, der netop i disse dage er igang med omprioriteringen forvente, at de kommer til at betale mere end tidligere i husleje.

Kurserne rasler ned

Regeringens løfter om øget privat forbrug og dermed flere i arbejde, ser derfor ud til at fortone sig i det uvisse. Det viser sig også, at folk generelt ikke låner flere penge, samt at opsparingen stadigvæk er stigende. I 1993 faldt de samlede udlån med 1%.

Den nye udvikling på obligations og aktiemarkedet skyldes at det går væsentligt dårlige end ventet i både den amerikanske og tyske økonomi. Inflationen er stigende i begge lande, og i USA er renten på vej op igen. I de sidste 14 dage er kurserne på aktier og obligationer raslet ned på alverdens børser.

Regeringen hjælper selv godt med til at bremse forbruget. Den nuværende  tilskudsordning til forbedringer af private boliger, skal ændres så den ikke er så dyr. Det betyder, at tilskuddet til håndværkerudgifterne ved forbedring af boliger, som i dag udgør 50% af arbejdslønnen over 2.000 kr.,bliver mindre.

Samtidig foregår der et slagsmål mellem kommunerne og staten om betaling i forbindelse med forældreorlov. Mange kommuner har ikke penge til betaling af ekstratilskuddet på 35.000 kr. Derfor vil flere kommuner nu sende regningen videre til staten.

Choktal for arbejdsløshed

Ny choktal for stigningen i antallet af langtidsledige, som blev offentliggjort i Det Fri Aktuelt den 3. marts, viser at ledighedskurven langt fra er knækket. Antallet af langtidsledige er steget med 70%. Det viser også, at opsvinget langt fra har bidt sig fast .

De arbejdsløse bygningsarbejdere i København har som konsekvens af den megen snak om opsving indrykket en efterlysning i dagspressen med blandt andet følgende tekst:

“Opsvinget skulle i følge dagspressen være lige om hjørnet, hvor det har opholdt sig meget længe (...) Vi anmoder folk om at kigge rundt om alle hjørner samt i udhuse, kældre, garager og loftrum. Skulle nogen finde opsvinget, bedes de henvende sig til De Arbejdsløse Bygningsarbejdere.”

Flere artikler fra nr. 101

Flere numre fra 1994

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 1530 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside