Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 369 – 19. november 2018 – side 7

Interview

Kampen mod umenneskelige fængslinger af afviste asylansøgere nytter noget

Lene Junker

SAA har talt med Lene Kjær, der i 2015 oprettede Nordic Refugee Rights Activists i samarbejde med norske Janne Løken, og siden har støttet og hjulpet afviste asylsansøgere fra Danmark og Norge.

Dette arbejde er blevet stadigt vanskeligere i takt med regeringens mange asylbremselove, oprettelsen af “udrejsecentre” i Kærshovedgård og Sjælsmark og “udlændingecenter” Ellebæk for frihedsberøvede asylansøgere.

SAA: Hvad er meningen med “udrejsecentrene”?

Lene: “Udrejsecenter Sjælsmark” blev oprindeligt oprettet som midlertidigt center til mennesker, der grundet afslag på asyl i Danmark stod til snarlig hjemsendelse. Med regeringens stramme politik og Danmarks meget lave anerkendelsesprocenter på visse nationaliteter, blev der i 2016 behov for også at etablere Udrejsecenter Kærshovedgård.

I dag bor der hovedsageligt børnefamilier i Sjælsmark og enlige afviste asylansøgere samt mennesker på tålt ophold på Kærshovedgård. For størsteparten af beboerne er der tale om mennesker, der ikke kan hjemsendes tvangsmæssigt og som nægter at udrejse frivilligt. Dette gør de, da de frygter for deres liv i hjemlandet!

For en dels vedkommende er der endvidere tale om statsløse mennesker, der intet sted har at rejse hen, om så de ville. Regeringens mening med centrene er uden tvivl, at ophold der skal gøres så umenneskeligt og så utåleligt som muligt, således at de afviste selv forlader landet.

SAA: Hvad er formålet med udlændingecenter Ellebæk?

Lene: Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at betegnelsen “udlændingecenter” her er dybt misvisende. Der er tale om et decideret fængsel, hvor ikke-kriminelle mennesker er frihedsberøvede under langt værre forhold, end vi byder bandemedlemmer, mordere mm. i Danmark. De er frihedsberøvet under varetægtslignende forhold – en form for frihedsberøvelse, der er stærkt kritisabel.

Udlændingelovens paragraf 36 stk. 6 er direkte i strid med internationale konventioner – der er her tale om, at man fængsler ikke-kriminelle afviste asylansøgere udelukkende med det formål, at motivere dem til frivillig hjemrejse. Disse motivationsfængslinger virker på ingen måde, men de nedbryder de mennesker, der udsættes for dette.

I og med at de ikke kan tvangsudsendes, er der eksempler på mennesker, der har siddet frihedsberøvet op til 15 måneder under denne paragraf, før Højesteret krævede løsladelse. Øvrige indsatte er for det meste frihedsberøvet kortvarigt, indtil de kan udsendes.

Det her er psykisk enormt belastende for alle indsatte, når en medfange afhentes, bankes gul og blå, iføres ble, hjelm og bæltefiksering og køres til lufthavnen. Der er ingen grænser for, hvad der foregår under de her deportationer.,

SAA: Hvor mange mennesker handler det om, og hvor er de flygtet fra?

Lene: På udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård svinger antallet af beboere løbende. Mig bekendt er der pt. omkring 250 beboere på Kærshovedgård og omkring 300 beboere i Sjælsmark – hvoraf omkring 100 er børn. Iranere og irakere er stærkt repræsenteret på udrejsecentrene, men der er også bl.a. statsløse palæstinensere og statsløse fra Kuwait.

Afghanere er stort set ikke at finde på udrejsecentrene, idet de ved, at de kan og vil blive tvangsdeporteret, hvis ikke de forlader Danmark øjeblikkeligt, når de har fået afslag på asyl.

I Ellebæk er der plads til 120 indsatte, men det vides ikke, hvor mange der pt. er indsat. Nye fængsles ustandseligt, imens andre udsendes. Der sidder både mænd og kvinder fængslet i Ellebæk.

SAA: Hvordan hjælper du og andre de afviste asylansøgere?

Lene: Der er rigtigt mange, som hjælper på forskellig vis. Personligt er jeg af den holdning, at vi også skal protestere mod behandlingen af de her mennesker i Danmark, så vi får sat fokus på, hvor umenneskeligt og konventionsstridigt de rent faktisk behandles. Vi skal ikke kun rydde op efter regeringens umenneskeligheder.

Selv er jeg mest fokuseret omkring enkeltsager fra Ellebæk, hvor jeg forsøger at klage mv. for at stoppe udsendelser. Derudover hjælper jeg dem, der forlader Danmark. Mange opnår ophold i andre EU lande. Derfor må vi aldrig opgive den kamp.

SAA: Hvilken forskel gør din og andres indsats?

Lene: Der er mange eksempler på genoptagelsessager, hvor afviste opnår asyl efter at have siddet længerevarende på udrejsecentre. Så den kamp skal selvfølgelig fortsætte, fordi det nytter.

SAA: Hvordan kan man støtte jeres arbejde?

Lene: Man kan melde sig ind i facebookgrupperne “Venligboerne støtter beboerne på udrejsecenter Sjælsmark” og “Venligboerne støtter beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård” og følge deres arbejde. Desuden er der flere aktivistiske netværk rundt omkring, som løbende protesterer og aktionerer.

Der er stort behov for, at langt flere støtter op om politisk at kræve anstændighed og menneskerettigheder i Danmark.

Se også:
SAA 369: Krystalnatten markeret med lysfester imod hadsk hetz fra højre
SAA 369: Interview: “Der er brug for, at Danmark påny tager udgangspunkt i menneskerettigheder”
SAA 369: “Ghettogether mod racisme” i København
SAA 369: One world against racism

Flere artikler fra nr. 369

Flere numre fra 2018

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 1619 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside