Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 369 – 19. november 2018 – side 9

“Grøn” kapitalisme – kun grøn, når der kan tjenes penge

Jens Riis Bojsen

Den store opbakning i hele verden til kravet om grøn omstilling og mindre CO2-udledning lægger et betydeligt pres på magthavere og ledende politikere overalt til at foretage en grøn omstilling – med præsident Trump som den mest bemærkelsesværdige undtagelse. Det har bevirket, at statsmagterne især i Kina og i EU har investeret ganske meget i grøn omstilling.

De store statslige investeringer i grønne teknologier har frembragt nye subventionerede markeder, hvor kapitalen har fået foræret nye forretningsmuligheder: Solceller og vindkraft er det, der falder mest i øjnene. 

Hele denne udvikling har i de senere år givet en eksplosion i tiltroen til “grøn kapitalisme”, men forhåbningerne hertil er imidlertid forbundet med meget alvorlige illusioner.

De gør det kun, hvis de kan lugte penge

Hovedparten af verdens vigtigste kapitalistiske firmaer befinder sig inden for den sorte og svinende økonomi – og denne lukrative forretning vil de ikke vinke farvel til. De vil meget hellere fortsætte “business as usual”, og så i stedet forsøge at smutte uden om CO2-problemet med “smarte fix”: Således er de nyliberale begejstrede for køb og salg af CO2-kvoter.

Hertil kommer, at kapitalister kun investerer i grøn teknologi, hvis de kan lugte penge i det. Hidtil har det stort set været statslige investeringer og lovkrav, som har skabt muligheden for at tjene penge herpå.

Alle de områder, hvor staterne ikke har støttet en grøn omstilling, er derfor stort set blevet forsømt af kapitalisterne.

Den grønne forbruger

Der er mange illusioner om effekten af at rejse mindre med fly, cykle i stedet for at køre bil, spise mere vegetarisk, foretage færre køb-og-smid-væk køb, sortere affaldet osv osv. Der er altså mange forhåbninger til, hvad grønne forbrugere kan udrette. Alt dette er udmærkede initiativer på det individuelle plan, men det er “peanuts” i forhold til, hvad der er brug for.

Det skyldes, at hele vores samfunds måde at fungere på er så vævet ind i brugen af fossil energi til stort set alt, at grønne forbrugere ved at efterspørge klimavenlige produkter kun på begrænsede områder vil kunne påvirke markedet.
Der er knyttet kolossale kapitalistiske interesser til brugen af fossil energi – interesser, som statsmagterne i vidt omfang bakker op om: Olieindustri, bilindustri, våbenindustri, kemisk industri, byggeri, landbrug osv. – og bankerne som den finansielle overbygning hertil.

Den “grønne” kapitalisme kan afstedkomme forfærdelige ulykker

Grøn kapitalisme er en del af kapitalismen og er dermed direkte skadelig. Multinationale selskaber vil hellere end gerne tjene milliarder på fremstilling af biodiesel ud fra palmeolie. Det betyder ødelæggelse af de tropiske regnskove.

Elbiler nyder for tiden meget høj status, idet der er knyttet en betydelig prestige til at føre sig frem med en så tilsyneladende markant grøn profil. Realiteten er imidlertid, at der indgår store mængder fossil energi ved fremstillingen af elbiler: til stålet, kunststofferne, sædernes polstring og betræk, dæk og lak. Og de lægger beslag på mange af jordens ressourcer – som ved bilens endeligt ikke bliver genbrugt på en tilfredsstillende måde, men ender som uacceptabel forurening. 

I stedet for køb-og-smid-væk elbiler med et meget højt ressourceforbrug af både fossil energi og råstoffer ved fremstillingen, er der derfor brug for en radikal ændring af transporten til langt færre køretøjer, hvor disse på en helt anden måde end i dag er konstrueret til at være klima- og ressourcevenlige og blive genbrugt tæt på 100% ved slutningen af deres livscyklus.

Rovdriften på jordens ressourcer er fuldstændigt uacceptabel. Man frygter, at mange sjældne metaller – som er meget vigtige – vil være opbrugt inden for få årtier, og mange andre ressourcer vil også blive opbrugt (eller blive meget dyrere at udvinde) inden for kun ca. 100 år.

Befolkningsflertallet skal styre produktionen – ikke banker og bosser!

Markedet, grønne forbrugere og kapitalismen vil ikke af sig selv være i stand til at styre en grøn omstilling ind på en radikalt ændret kurs.

Det kræver et fuldstændigt brud med kapitalismen, som betyder, at i stedet for at producere udelukkende efter snævre profitmotiver, begynder på at opfylde menneskelige behov. Det gør vi ved at sikre, at det globale befolkningsflertal, der anser klimaforandringerne som en af de største trusler, kommer til at bestemme hvad, hvordan og hvor meget der skal produceres, i stedet for en lille privilegeret elite af verdens, bosser, banker og regeringschefer.

Flere artikler fra nr. 369

Flere numre fra 2018

Se flere artikler af forfatter:
Jens Riis Bojsen

Siden er vist 3106 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside