Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 104 – Juni 1994 – side 13

Sådan er det!

Skattereformen forgylder de rige

Hans Erik Madsen

De velstillede forgyldes af skattereform og låneomlægning.

Det fremgår af Ugebrevet Mandag Morgen, som den 26. april fremlagde nogle meget interessante tal på, hvad den nye skattereform og lånomlægningen betyder for folk – rige som fattige.

“En typisk velstillet familie med godt en million kroner i årsindkomst får i år 7.000 kr. (heraf udgør skattelettelsen de 1600 kr.) mere til forbrug om måneden som følge af skattereformen og omlægning af boliglån. LO-familien, der bor til leje, får godt 500 kr., mens to arbejdsløse ægtefæller må nøjes med 280 kr. Fordelingen af den disponible indkomst er på vej til at blive skævere efter mere end ti års stabilitet, viser nye beregninger.”

12.000 til de rige

I 1998, hvor skattereformen er helt gennemført, bliver fordelingen af den ekstra købekraft endnu skævere. Her får de rige familier godt 12.000 kr. (heraf udgør skattelettelsen 5.600 kr.) mere til forbrug hver eneste måned, mens LO-familien får godt 1.500 kr, og de arbejdsløse får godt 800 kr.

I beregningerne er der taget højde for de grønne afgifter.

Altså, jo mere du tjener, jo større skattelettelse. Og jo større ejendomsværdi, des større nettobesparelse ved låneomlægning. Jo, de rige bliver rigere, og de fattige forbliver fattige.

Skattereformens filosofi

Det er faktisk også filosofien, selv om det måske kan overraske, at det kommer fra en socialdemokratisk ledet regering. Men økonomiminister Mogens Lykketoft siger det lige ud:

“Der var nogen, der syntes, at det var vigtigt – SF og tildels DSU – at kritisere os for at give for store lettelser i skattereformen: vi skulle have gjort noget mere for de svageste grupper. Men den diskussion er kortsynet og uden forståelse for, at vi ved at sikre en noget lavere og mere fair opkrævning for dem, der skal betale for velfærdssamfundet, fastholder sympatien for det.” (Information, aug. 1993)

For at sikre de svageste i samfundet skal der altså fedtes for de rige. Det er den gamle socialdemokratiske klassesamarbejds ideologi om igen: “Vi er i samme båd”, “Går det godt for kapitalen, går det også godt for os”. Men det holder ikke en meter.

Danmark er  fortsat et land med klare klasseskel!

En meget  overset – gad vide hvorfor? – rapport fra Socialkommissionen understreger forskellene meget tydeligt: knap halvdelen (48%) af den voksne befolkning mellem 18 og 66 år lever i en husstand som pr. voksen i gennemsnit tjener mindre end dagpengesatsen – ca. 11.000 kr. om måneden.

Kun 18% af de danske hustande har en gennemsnitlig erhvervsindkomst pr. voksen, som er større end erhvervs-indkomsten for en faglært LO-arbejder. Og kun 3 % eller omkring 100.000 hustande tjener mere end 330.000 kr. pr. voksen om året.

Mon ikke Socialdemokratiet med forgyldningen af de rige via skattereformen har skabt sig endnu et problem op til det kommende folketingsvalg? Og mon ikke de borgerlige gnider sig i hænderne over, at Danmarks største arbejderparti fører borgerlig politik?

Flere artikler fra nr. 104

Flere numre fra 1994

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1263 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside