Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 1 – Oktober 1984 – side 3

IS mener

Fra ord til handling

Opsplittethed og isolation er det, som mest præger den modstand, der i dag trods alt er mod Schlüter og arbejdsgivernes fremfærd.

HT-aktionerne er en hæderlig undtagelse, hvor der faktisk var linet op til, at nu skulle regeringen have et hug, som kunne få den til at falde.

Et slående eksempel på opsplittetheden var de to sideløbende stilladsstrejker, som kørte på hver deres grundlag i stedet for at samkøre dem, så man kunne ramme Entreprenørforeningen langt hårdere.

Det er helt i modsætning til stilladskonflikten i 78, hvor det var indlysende logisk at sige »I dag stilladsarbejderne – i morgen dig« for på den måde at markere, at det var en sag, som ikke blot berørte alle stilladsarbejdere, men en sag for alle arbejdere overhovedet.

Det var også engang en klar holdning, at SiD-toppen og det faglige apparat ikke skulle blandes ind i konflikten – det var udelukkende en sag for stilladsarbejdere at afgøre, hvordan kampen skulle føres og hvornår den skulle stoppe.

Den ringe og opsplittede modstand betyder, at fagtoppen får et langt større spillerum mht. styring af og indflydelse på de kampe, der udvikler sig.

Denne styring og indflydelse er ikke godt for noget – alle erfaringer viser, at fagbureaukratiet bruger denne styring til at holde udsalg. La Cabana, Danfoss og sidst Stilladsen er led i en stribe af eksempler. Men mest slående under HT-strejken, hvor man havde Schlüter i sin hule hånd, hvis der blot havde været vilje til at bruge den magtposition, der var opbygget.

Transportarbejder

Disse erfaringerer det helt nødvendigt at tage alvorligt, når man skal tage en pejling på de muligheder, der ligger op til overenskomstfornyelsen foråret 85.

Kredse omkring Sømandsforbundet og en række militante københavnske arbejdspladser har taget initiativ til en transportarbejderkonference i november 84.

I dette forum rumles der med planer om hen i januar at kombinere aktionsdage med en landsdækkende tillidsmandskonference. Ideen er at overføre modellen fra HT-konflikten, som jo netop viste sig så slagkraftig.

Disse ideer er der al mulig grund til at tage alvorligt. Dels er det et forum, som klart har gjort op med DKP’ernes indholdsløse »de tomme appellers«-konferencer. Og dels var det folk fra dette forum, som stod centralt under HT-konflikten.

Så meget desto mere grund er der til at advare mod nogle af de overvurderinger af mulighederne, som der ligger i denne kreds.

Der springes let og elegant hen over det faktum, at mobiliseringen under HT ikke havde været mulig uden SiD have givet grønt lys for den. Og der springes endnu lettere henover, at i det afgørende øjeblik var man ikke i stand til at løsrive den fra SiD's kontrol.

Så lang tid man ikke er i stand til at se den slags barske kendsgerninger dybt i øjnene og drage konklusionerne deraf, spreder man i sidste instans mere forvirring og demoralisering end man bygger op.

Man springer netop over det forhold, at opsplittethed og mangel på tiltro til egne kræfter er den mest afgørende hemsko for opnåelsen af gode resultater.

Det er denne tiltro, som må opbygges igen helt fra bunden, så man kan komme ud over opsplittetheden og afhængigheden af forbundstoppene.

Derfor må vi organisere de arbejdere, som klart har indset dette. Vi tror ikke, det kan lade sig gøre uden et klart socialistisk perspektiv om, at arbejderne skal tage magten i hele samfundet en dag. Derfor bygger vi Internationale Socialister.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 1

Flere numre fra 1984

Siden er vist 1950 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside