Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 1 – Oktober 1984 – side 3

Stilladskonflikterne ’84

Opsplitning eller samling

Bodil Nielsen

Stilladsarbejderne i Århus var fra d. 2.-23. august ude i konflikt på krav om aflønning efter den priskurant, man aflønner efter i København og Nordsjælland.

Der har siden 82 været ført forhandlinger mellem SiD og Entreprenørforeningen om en landsoverenskomst, der betød ens aflønning. Disse forhandlinger er gang på gang brudt sammen, fordi Entreprenørforeningen kun har villet diskutere tidsstudieaflønning.

Faglige møder

I starten af august måned mistede nogle arbejdspladser tålmodigheden og holdt faglige møder, der nogle få dage efter betød, at alt stilladsarbejde i Århus var stoppet p.g.a. strejker og blokader.

Den 14. aug. blev tillidsfolkene fra 3 arbejdspladser kaldt til møde i København med Hardy Hansen, fordi de skulle overtales til at stoppe strejken, hvorved Entreprenørforeningen ville forhandle med SiD.

Tillidsfolkene tog afsted med mandat fra strejkeudvalget om ikke at sige ja til at gå i arbejde, men mandatet ændredes samme dag under pres fra brancheklubbestyrelserne i Århus og København. De strejkende indvilgede i at normalisere arbejdet og afvente et forhandlingsmøde fredag d. 17. aug.

Beslutningen blev taget under indtryk af, at der samtidig i København strejkedes blandt stilladsarbejderne for at få 3 uorganiserede fyret. En udløber fra HT-konflikten, hvor de 3 havde handlet usolidarisk og derfor var blevet ekskluderet af klubben. Konflikten endte med, at man fik presset 2 af de 3 til at betale en bod og derved blive genoptaget. Den ventede økonomiske støtte udeblev, og Århus stod usikker over for, om der så var økonomisk dækning for at strejke videre.

På en ekstraordinær klubgeneralforsamling i Århus besluttede man dog at mødes mandag morgen for at diskutere udfaldet af mødet og i givet fald fortsætte strejken.

Entreprenørforeningen fremlagde på mødet det slidte forslag om tidsstudieaflønning. Det lykkedes dog, p.g.a. en mundtlig aftale om at tage udgangspunkt i stilladsarbejdernes forslag, landsklubformanden at overtale strejkeudvalget til på morgenmødet at indstille, at arbejdet normaliseredes. Man skulle herefter afvente de videre forhandlinger. Denne indstilling blev fulgt af stilladsarbejderne.

Presset

Her stiller de sig svagt på 2 punkter:

1. De letter presset på Entreprenørforeningen under forhandlingen. En forhandlingssituation er ligesom et spil kort, hvor man for at vinde skal have de bedste kort på hånden. Trumfen for stilladsarbejderne er, at der strejkes, og at strejken bredes til alle stilladsarbejdere. Det vil også styrke København, at der kommer mere ensartede lønninger. I dag er de allerede under pres fra stilladsfirmaer, der kommer ind fra provinsen, fordi de udfører arbejdet billigere.

2. De overlader initiativet til SiD. De videre forhandlinger vil blive ført uden de aktionerendes indflydelse. De kan engang i nov./dec. tage stilling til et forslag, der måske allerede er skrevet under.

Et landsmøde d. 8/9 sep. besluttede 3 minimumskrav. Om de holder er tvivlsomt. Under Danfoss-konflikten accepterede de ufaglærtes tillidsrep. under pres fra SiD en aftale, der betød mindre lønstigninger end det krævede, på trods af et utvetydigt mandat fra de strejkende.

Stilladskonflikten anno -84 er atter et eksempel på en kamp, hvor man ender med at overlade ledelsen til fagtoppen. Ligeså villig som fagtoppen var til at sælge ud under Danfoss, ligeså villig er den til at sælge stilladsarbejderne.

Slaget om landsoverenskomsten er ikke tabt endnu, forhandlingsresultatet kan forkastes og strejken kan genoptages, selv om det bliver svært efter så lang tid. Men for at vinde må stilladsarbejderne i stedet for at isolere sig i lokale centre føre en samlet kamp, som de selv tager ledelsen af.

Billedtekst:
Demonstrationer kan vise modstanden, men det afgørende er det, der sker dagen efter.

Se også:
SAA 1: Politiken: Nederlag eller kompromis?

Flere artikler fra nr. 1

Flere numre fra 1984

Se flere artikler af forfatter:
Bodil Nielsen

Siden er vist 1150 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside