Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 106 – August 1994 – side 5

Oprør mod UngdomsGarantien

Søren Bjarnø

Tvangsarbejde og ligegyldige kurser skal man ikke finde sig i, bare fordi man er ung og på bistand.

Torsdag den 4. august besluttede ca. 40 unge mennesker at besætte UngdomsGarantien i København.

Baggrunden for protestaktionen var, at man vil gøre opmærksom på, hvor rådden UngdomsGarantien i virkeligheden er. Håbet var, i første omgang, at kunne motivere andre, som er berørt af ordningen, til at protestere og aktionere for reelt arbejde og uddannelse.

Ungdomsgarantien er en ordning, som de 18-24 årige bistandsmodtagere tvinges igennem, hvis de vil have udbetalt deres bistandshjælp. Det officielle formål med UngdomsGarantien er "at motivere de unge til at være aktivt jobsøgende og samtidig udføre et stykke arbejde der er til gavn for kommunen".

Straffearbejde

Men har man snakket med bare 10 unge fra UngdomsGarantien, finder man hurtigt ud af, at det i størstedelen af tilfældene er langt fra sandheden.

Der findes ingen motivation, kun tvang. Rasmus, 19 år, nybagt HF-student siger: “Man bliver tvunget ind på deres præmisser og sat til slavearbejde. De unge skal pines og al selvstændighed og initiativ bliver taget fra dig.”

UngdomsGarantien er indslusningsløn ad bagdøren. Det handler for staten og de private arbejdsgivere om at få en ekstrem billig arbejdskraft, som ikke kan stille krav og som ikke er organiseret. Formanden for Socialkommissionen, Åse Olesen, har sagt det krystalklart: “Det handler om at give kontanthjælpsmodtagerne retten til at konkurrere på den billigste løn, det gælder især for kvinderne.”

Kollektiv handling

I lyset af 21.700 afviste på de videregående uddannelser, tog IS initiativ til at samle unge på UngdomsGaratien og argumentere for kollektiv handling mod dette.

Mandag d.1.8. afholdt en gruppe ISere og unge på UngdomsGarantien møde. Keld Rahbæk Møller, SFs uddannelsespolitiske ordfører, deltog også på mødet, hvor han opmuntrede de 30 fremmødte med at sige, at det nytter at kæmpe, og at “kampe kun kan vindes gennem organisering”. På mødet blev det besluttet, at man ville samle endnu flere til torsdag d. 4.8., hvor en besættelse ville blive forslået.

Spred ringene

Dagligt frem til torsdag blev mange skrevet på lister til aktiviteter, over 70 i alt. På selve dagen kom over 40 unge, som ønskede handling.

På dette møde deltog Klaus Lorentzen, formand for SID – Lager & Handel. Han opfordrede de fremmødte til at kontakte andre unge på beskæftigelseprojekter for på den måde at “sprede ringene i vandet”.

På mødet var der en fed stemning, og det blev besluttet at lave en kortvarig besættelse af UngdomsGarantien. Under besættelsen blomstrede kreativiteten op, der blev snakket med pressen, lavet slogans og malet banner. Budskaberne var ikke til at tage fejl af: “Nej til tvangsarbejde – ja til uddannelse”, “rødgrød med fløde – Jens Kramer må bløde“. Eller kort sagt: “Vi vil have en fremtid!”

Under besættelsen blev der taget kontakt til beskæftigelsesprojektet i Viborggade, med opfordring om at nedlægge arbejdet i sympati med aktionen. Et par stykker mødte op og deltog i besættelsen, og det gjorde de, selvom de blev trukket i bistandshjælp.

De aktionerende nedsatte en aktionsgruppe på 13 folk, som skulle planlægge de videre aktiviteter.

Mandag d. 8.8. mødtes gruppen. Alle var enige om, at strejker og fysiske blokader er et godt “våben” til at bekæmpe UngdomsGarantien.

Luk lortet

Erfaringerne fra Tønder viser, at det eneste de kommunale arbejdsgivere har respekt for, er kollektiv handling. Endvidere blev det besluttet at indkalde til stormøde i København i slutningen af august. Formålet med dette møde er, at mobilisere flere unge fra hele landet til at kæmpe mod regeringens asociale politik.

De unges interesse for at aktionere på UngdomsGarantien har været stor. Det viser, at flere og flere unge er godt og grundigt trætte af, at systemet behandler dem som andenrangsmennesker.

Som Martin, 23 år, udtaler: “LUK LORTET!”

Billedtekst:
Dette er  ikke køen til sagsbehandleren, men en protest mod dem, der forårsager køen.
(foto: Martin Paldan)

UngdomsGarantien er aktiveringsordning for alle bistandsklienter mellem 18 og 24 år.

Ordningen er landsdækkende og har forskellige navne fra kommune til kommune. De unge skal aktiveres efter højst tre måneders arbejdsløshed. Aktivering består i kommunale arbejds- eller undervisningsprojekter, der varer i seks måneder.

De unge skal tage imod tilbuddet, hvis de vil modtage bistand. De unge tvangsaktiveres til at udføre uorganiseret arbejde til langt under mindstelønnen.

Flere artikler fra nr. 106

Flere numre fra 1994

Se flere artikler af forfatter:
Søren Bjarnø

Siden er vist 1810 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside