Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 106 – August 1994 – side 13

UNDP-rapport

Sådan er det! Uligheden truer

Bodil Hedegård Hansen

I en nylig udgivet statusrapport fra FN’s Udviklingsprogram (UNDP) kaldet “Mennesket i centrum” møder man begrebet “Bæredygtig Humanudvikling”. Det går i korthed ud på, at man i FN er kommet til den erkendelse, at begrebet sikkerhed på verdensplan ikke først og fremmest drejer sig om risikoen for militære konflikter mellem stater.

Hvad der i langt højere grad truer verdensfreden, er de store uligheder i verden, både mellem lande og mellem forskellige befolkningsgrupper i de enkelte lande.

Sikkerheden er altså betinget af, at der sker en mere ligelig fordeling af Jordens ressourcer.

Mad nok

Den rigeste femtedel af verden har 4 femtedele af verdens indkomst, den står for 70% af verdens energiforbrug, 75% af metalforbruget og 85% af træforbruget.

I udviklingslandene lever mere end en tredjedel af menneskene under fattigdomsgrænsen, og det på trods af, at fødevareproduktionen i udviklingslandene i snit er steget med 18% pr. indbygger op gennem 80’erne.

I rapporten arbejdes der med en størrelse, der kaldes Human Udviklings Index (HUI).

I erkendelse af, at den meget benyttede måleenhed BNI (bruttonationalprodukt pr. indbygger) er et dårligt redskab at måle velfærd efter, har man udviklet HUI, som er en kombination af indikatorer for forventet levetid, uddannelsesgrad og indkomst, målt som købekraft.

Danmark ligger på en 15. plads efter HUI, før os ligger, i nævnte rækkefølge, Canada, Schweiz, Japan, Sverige, Norge, Frankrig, Australien, USA, Holland, Storbritanien, Tyskland, Østrig, Belgien og Island.

Når vi ligger så forholdsvis lavt, skyldes det især, at den forventede levetid er lavere end i alle de andre nævnte lande, samt at den gennemsnitlige skolegang er kortere.

Af de nævnte lande har kun Japan og Island en kortere gennemsnitlig skolegang!

Interne forskelle

Landenes placeringer kan dække over store racemæssige uligheder. Hvis det hvide Sydafrika var et selvstændigt land, ville det ligge på en 24. plads, mens det sorte Sydafrika ville ligge på en 123. plads.

Også i mere “civiliserede” lande varierer vilkårene meget. Arbejdsløsheden i Canada er dobbelt så stor for indfødte canadiere som for andre canadiere, ligesom den i USA er dobbelt så stor for sorte som for hvide.

I USA og EU lever 15% under fattigdomsgrænsen. Samtidig gælder det for EU, at 28% af befolkningen tjener under halvdelen af deres lands gennemsnitsindkomst.

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at ulighederne formindskes.

I Tyskland, hvor fx barselsdagpengene i forvejen kun er 25% af lønnen, vil man skære dagpenge og bistand ned med hvad der svarer til 45 mia. dollar de næste 3 år – de største nedskæringer siden Anden Verdenskrig.

Gode intentioner

Rapporten er et oplæg til det Socialtopmøde i FN-regi, der skal holdes i marts ‘95. Den lægger op til, at der vedtages en Verdenssocialkonvention, der bl.a. skal have mål som:

  • Grundskoleuddannelse til alle.
  • Primær sundhedstjeneste til alle
  • Udryddelse af alvorlig fejl- og underernæring
  • Rent drikkevand og sanitet til alle

Til at finansiere disse og andre udmærkede mål er der forskellige forslag: Overførsel af midler fra militære til menneskecentrerede områder, skat på forurenende affald og skat på internationale valutatransaktioner.

Gode intentioner, der dog ikke grundlæggende gør op med kapitalens magt – den egentlige årsag til ulighederne.

Flere artikler fra nr. 106

Flere numre fra 1994

Se flere artikler af forfatter:
Bodil Hedegård Hansen

Siden er vist 1576 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside