Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 107 – September 1994 – side 14

“Sans og samling – en socialdemokratisk krønike”

Mogens Lykketoft: Hurra for kapitalisme

Ole Mølholm Jensen

Finansminister Mogens Lykketoft går i sin nye bog ind for “praktisk humanisme og solidaritet”. Uffe Elleman kalder ham skabsliberalist.

Mogens Lykketoft forsøger i sin debatbog “Sans og samling” at give et bud på en ny æra for Socialdemokratiet. Han forsøger at fastholde de oprindelige idealer fra starten i 1871, men Lykketofts bud har ikke meget med hverken socialisme eller demokrati at gøre, hvis der skal være nogen mening i de begreber.

Lykketoft lancerer et nyt politisk slogan “praktisk humanisme og solidaritet” som det gennemgående i Socialdemokratiets politik og praksis. Ind under dette nye slogan fejer Lykketoft opgøret med opfattelsen af Danmark som et klassesamfund, opgøret med kampen for socialisme, og ender i det totale knæfald for markedsøkonomien. Uffe Ellemanns karakteristik af Mogens Lykketoft som skabsliberalist synes rammende.

Forherliger markedsøkonomi

Bogens første kapitel er en lang forherligelse af konkurrence, internationalisering af kapitalismen og tiljubling af den fri markedsøkonomi. I koncentreret form skriver Lykketoft: “Den internationale konkurrence hjælper verden over til at få megen ineffektivitet og korruption smidt på historiens mødding.” (s.19).

Samtidig understreger Lykketoft, at den statslige kontrol og politiske styring skal fjernes: “Når jeg ikke længere tror på værdien af statseje eller statskontrol med de store danske banker, så er det, fordi Danmark er en integreret del af en åben europæisk og global økonomi.” (s.22).

Lykketoft har selvfølgelig ret i, at økonomien er international og svær at kontrollere nationalt. Men han har ikke ret i, at den internationale konkurrence fjerner korruption og ineffektivitet. Tværtimod betyder den øgede internationalisering, at korruptionen forøges, at den politiske indflydelse på økonomiske beslutninger bliver mindre, og dermed en forøgelse af kapitalismens brutale udnyttelse af både menneskelige og naturmæssige ressourcer.

Kort sagt sættes profithensynet i højsædet på verdensplan. De store virksomheder og banker kan i dag afgøre tusinder af menneskers skæbne ved at flytte kapital og virksomheder rundt efter forgodtbefindende. Det bekymrer ikke Lykketoft: “Profit skal ikke længere være et fyord.” (s.132).

Dannelsen af Den Europæiske Union har heller ikke på nogen måde medført et opgør med korruption. Tværtimod konkluderer en række forskere i en ny bog redigeret af Ove Kaj Pedersen, at den politiske kontrol med udviklingen i EU er blevet meget mindre.

Mogens Lykketofts opgør med socialisme omfatter også en hård kritik af både den russiske revolution i 1917 og af den danske venstrefløj. Den russiske revolution fremstilles som et terroristisk kup. Lenin og bolsjevikkerne var ifølge Lykketoft “en lille gruppe terrorister, der i 1917 greb magten i Rusland og forpestede tilværelsen for en stor del af menneskeheden de næste halvfjerds år.” (s.32).

Historieforfalskning

Lykketoft er her ude i en sand forfalskning af historien. Den russiske revolution i 1917 blev gennemført af det store flertal af arbejdere, bønder og soldater. En enestående udvikling frem mod, at almindelige mennesker skulle styre samfundet.

Revolutionens nederlag blev til gengæld støttet af socialdemokraterne. De støttede de udenlandske interventionhære, der blev sendt ind i Rusland efter revolutionen, og de støttede de politiske kræfter i det russiske samfund, som forsøgte at gennemføre en væbnet kontrarevolution.

Baggrunden for Socialdemokratiets holdning dengang og Lykketoft kritik i dag er, at Socialdemokratiet siden 1917 aldrig har ment, at almindelige mennesker kan eller skal styre samfundet. I stedet har Socialdemokratiet altid ment, at de skal styre på almindelige menneskers vegne.

Socialdemokratiet arbejder efter den formel, at de altid ved, hvad der er bedst for folk. Det seneste eksempel på dette er Lykketofts skamrosning af kommunernes overgreb på unge bistandsmodtagere. Han roser kommunerne for at etablere tvangsarbejde for de unge. “Derfor er Københavns Kommunes tvangsarbejde med at rense mursten fra kl. syv allerede morgenen efter ansøgningen om bistandshjælp en ubureaukratisk og effektiv sortering.” (JyllandsPosten 7. august).

Fordomsfuld

Lykketoft beskriver venstrefløjen ud fra fordomsfulde vendinger som “langhårede og – skæggede folkeskolelærere”. Han beskriver venstrefløjens udvikling sådan: “Efter ti års debat og ingen praktiske resultater døde den yderste venstrefløj langsomt og stille ud.”

Men hovedforklaringen på, at ideer om en anden måde at organisere samfundet på blev trængt tilbage i 80’erne, var, at meget få mennesker tog kampen op i hverdagen. De borgerlige 80’ere var højredrejningens, arbejdsgivernes og de velhavendes årti.

Også Lykketoft selv har bevæget sig til højre. Han mindes sin tid blandt de aktive demonstranter mod Vietnamkrigen med ironisk distance.

I dag aflyser Lykketoft klassekampen og taler om Norden som de mest harmoniske samfund i menneskehedens historie. Han håner dem, der ikke deler denne harmoniopfattelse, som f.eks. skraldemændene i Århus, der foreslog deling af arbejdet og fuld dagpengekompensation. Lykketoft tager afstand fra kravet om nedsat arbejdstid til 30 timer om ugen, fordi det vil øge lønpresset på arbejdsgiverne. Det betyder mindre, at kortere arbejdstid vil formindske arbejdernes pressede hverdag.

Han lægger også afstand til dem, der inden for den offentlige sektor der kræver bedre løn og arbejdsforhold. Og han forsvarer de riges ret til at betale mindre i skat, og mener at sænkelse af marginalskatten har øget folks vilje til at arbejde.

Lykketoft tror på en ny æra for Socialdemokratiet efter 20 års krise. Der er ingen tvivl om, at med Lykketoft ved roret går Socialdemokratiet en ny tid i møde. Der er imidlertid en vej væk endnu længere væk fra sans og samling omkring klassekamp og solidaritet.

Billedtekst:
Mogens Lykketoft: “Profit skal ikke længere være et fyord”
Lykketoft roser, at kommunerne sender unge ud i tvangsarbejde

Flere artikler fra nr. 107

Flere numre fra 1994

Se flere artikler om emnet:
Socialdemokratiet (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 2168 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside