Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 107 – September 1994 – side 16

Støt de, der strejker og aktionerer

Jakob Nerup

Strejker og protester er ved at blive en del af hverdagsbilledet igen. En udvikling der peger mod virkelige forbedringer.

Midt i valgkampen vokser nye tendenser frem i Danmark. Næsten dagligt bryder en ny strejke ud eller en protest rejses, og i de fleste tilfælde vinder de aktionerende.

Det er ikke 80’ernes afmagt over for arbejdsgivernes offensiv der præger folk, men en fornyet tiltro til egen styrke.

Buschaufførerne i strejke igen

August måned har budt på mange opmuntringer for os, der ønsker, at menigmand siger stop for nedskæringer og arbejdsgivernes grådighed. Danmarks sejeste buschauffører kommer fra Esbjerg, hvor det nu er mere normalt med busstrejke end buskørsel.

Chaufførerne fra bybusselskabet RI-BUS strejker atter engang imod direktørens chikane og for deres faglige rettigheder. Deres problemer skyldes kommunalpolitikernes trang til privatisering, så de lokale velhavere kan tjene pengene i stedet for det offentlige.

Chaufførerne mærker omkostningerne i form af manglende pauser, fyringer af fagligt aktive og konstante samarbejdsproblemer.

Men chaufførerne venter ikke på fagretslige domme eller assistance fra toppen i fagbevægelsen. De handler selv. Det har givet dem opbakning fra Esbjergs arbejdspladser og tillidsfolk fra hele landet.

Strejken i RI-BUS er en vigtig principiel strejke, fordi strejken handler om, at chaufførerne ikke vil betale prisen for privatisering, i form af dårligere arbejdsforhold. Det er af den samme grund, at amtsborgmester  og venstremanden, Laurits Tørnæs, støtter RI-BUS. De borgelige ønsker privatiseringer, og de ønsker omkostningerne skal væltes over på arbejderne.

Slagsmål om privatisering

Derfor forsøger Laurits Tørnæs nu at mistænkeliggøre chaufførerne. Strejken har også betydet, at Socialdemokratiet er blevet mere tilbageholdende med privatiseringsplaner inden for DSB.

Så selvom chaufførerne nu går i arbejde igen, så kører slagsmålet videre. Ikke bare i Esbjerg, men på alle de andre arbejdspladser, hvor de borgelige ønsker at privatisere. Det være sig rengøring og kantinefunktioner på hospitalet, dele af DSB, inden for postvæsnet og mange andre steder.

Arbejdere på de arbejdspladser kan lære meget af chaufførerne i RI-BUS. Det kræver en aktiv kamp mod forringelser af arbejdsforholdene, når privatiseringsforsøgene køres igennem.

På Danmarks største byggeplads, Storebæltsbroen, er der også gang i den.

Ligyldighed med sikkerhed

Brobisserne har strejket imod ledelsens ligegyldighed overfor deres sikkerhed, og vundet første omgang. Ledelsen modsvar har været fyring af strejkekomiteens talsmand.

Forhåbentlig mødes denne provokation med strejke, indtil talsmanden er genansat. Brobisserne har tidligere vist, at deres tålmodighed er opbrugt, og det er de ikke ene om.

Fremadrettet strejke

Arbejdsgivernes grådighed kender kun den grænse, vi sætter op. Hvis de bestemmer, så bliver det livsfarligt at gå på arbejde og arbejdsforholdene ulidelige.

Det er netop, hvad de ansatte på social centrene i København har erkendt. Som konsekvens af nedskæringer på 225 millioner i Københavns kommune skal der fyres ansatte inden for socialcentrene.

Et område, hvor arbejdsbyrden i forvejen er uoverkommelig, fordi antallet af folk på bistanden stiger voldsomt.

Oplæg til demonstration

Enten kan man sygne hen i afmagt over angrebene eller strejke, demonstrere og slås sammen med andre.

De ansatte på socialcentrene i København valgte det sidste. Deres 2-dages strejke og initiativet til demonstrationen d.1.septemeber for alle københavnere, som rammes af nedskæringerne, viste hvordan en strejke kan rejse en fremadrettet bevægelse for forandringer.

Strejkevåbnet virker

Strejke og initiativer til bredere mobilisering i arbejderklassen er vejen frem, hvis vi skal forhindre såvel private som offentlige arbejdsgivere i deres angreb på vores løn, arbejdsforhold og jobs.

Selvtillid vokser ikke ud af den blå luft, men skyldes, at folk overalt bliver inspireret af hinandens sejre og kampe.

Store og gode krav

Det er derfor ikke overraskende med de store og offensivt fremsatte lønkrav til forårets overenskomst.

Lønkrav på mellem 10 og 20 % til de offentlig ansatte er jo fremsat, fordi folk synes, at det er retfærdige krav, som de vil slås for.

Længe har pamperne i de offentlig ansattes fagforeninger undladt at rejse store krav, samtidig med at de argumenterer imod ethvert skridt i retning af aktivitet fra neden.

Nu er stemningen skiftet. Folk på gulvet vil ikke bare spises af med tomme løfter. Der skal penge på bordet. Den nye udvikling peger frem mod en tid, hvor det er folk på gulvplan, der sætter den politiske dagsorden i Danmark.

IS mener

Rejs offensive krav nu

Opsvinget er kommet for at blive, siger regeringen. Men for de fleste arbejdere og fattige i Danmark er der ikke noget opsving på den økonomiske side.

Til gengæld er der et vældigt opsving i de riges grådighed. De nøjes ikke med at tømme selskaber, få skattelettelser og øget forbruget.

De vil sænke understøttelsen, svække mindstelønnen, gøre de unge til fredløse på arbejdsmarkedet, være ligeglade med sikkerheden og lave voldsomme sociale nedskæringer. Men mange har allerede fået nok og viser det gennem strejker og aktioner. Langt de fleste strejker vindes i øjeblikket.

Dog kan arbejdsgiverne vinde både i det private og offentlige område, hvis vi tøver med at strejke og aktionere.

Hvis Buschaufførerne i Esbjerg bare arbejder videre, og venter på det fagretslige system, så er deres arbejdsplads ødelagt, før de høje herrer er færdige.

Hvis de ansatte, forældrene og skoleeleverne i København venter til forhandlingerne er færdige på Rådhuset, så får de ikke sat en stopper for nedskæringerne og privatiseringerne.

IS mener, at aktive socialister skal gå forrest.

Rejs de offensive overenskomstkrav. Mobiliser mod nedskæringer i din kommune. Støt strejkende moralsk og økonomisk. Aktive socialister på en arbejdsplads eller en skole kan være forskellen mellem snak og handling.

Billedtekst:
1.000 demostrerede mod nedskæringer i København den 1. september.
Buschaufførerne i Esbjerg  har nu tre gange strejket mod forringede arbejdsforhold.

Flere artikler fra nr. 107

Flere numre fra 1994

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 1237 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside