Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 108 – Oktober 1994 – side 3

IS mener

Vi tror ikke på deres løfter

Oven på valgflæsket ved september-valget lægger Nyrup-regeringen nu op til andre boller på suppen.

Den hverdagskost, som den nydannede regering har på menuen, er et samarbejde med de borgerlige partier i Folketinget om den økonomiske politik. Det betyder, at regeringen vil forsøge at køre langt uden om et samarbejde med venstrefløjen i Folketinget.

Regeringens ideer

Der er blevet løftet lidt af sløret, så indholdet i regeringens politik tegner sig. Lønudviklingen skal holdes i ro. Unge skal i langt større grad starte på arbejdsmarkedet til en mindre løn end i dag. Hvis det ikke sker, vil regeringen gribe ind. Orlovsordningerne går en usikker fremtid i møde. Sabbatordningen falder sandsynligvis væk, og orlovsydelsen kan ventes nedsat.

Regeringens udspil er samtidig totalt renset for angreb på arbejdsgiverne og de rige. De grønne afgifter, som nu også planlægges indført over for industrien, skal industrien have fuld kompensation for. Regeringen går samtidig ind og støtter arbejdsgiverne i lave lønstigninger til overenskomsterne og gradvis indførelse af indslusningsløn for unge.

Det er dog langt fra sikkert, at regeringen kan gennemføre den tiltænkte politik. Uden for Folketingets tykke mure er der en helt anden bevægelse i gang. En bevægelse for bedre levevilkår og et opgør med, at det altid er almindelige mennesker, der skal betale for samfundets økonomiske problemer. Mange offentligt ansattes fagforeninger har krævet lønstigninger på mellem 10 og 15% ved overenskomstforhandlingerne i 1995. Også på det private arbejdsmarked er der rejst krav, der udfordrer regeringen.

Nu er det nok

Mange har fået nok af forringede levevilkår, tårnhøj arbejdsløshed, nedskæringer i de kommunale budgetter på daginstitutioner og skoler og forringelser på uddannelserne.

Vi står derfor over for en styrkeprøve, der kan få stor betydningen fremover. Hvis vi sprænger de smalle lønrammer ved overenskomstforhandlingerne, hvis vi afviser nedskæringerne i kommunerne, og hvis vi får forbedringer på uddannelsesstederne, så vil det rykke hele det politiske klima til venstre til fordel for mennesker og ikke profit.

En udvikling, der kan ske, hvis aktiviteterne for neden i samfundet styrkes. Derfor skal vi støtte alle, der strejker og aktionerer. Derfor skal vi støtte og selv rejse offensive krav om forbedringer.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 108

Flere numre fra 1994

Siden er vist 1625 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside