Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 109 – November 1994 – side 16

Odense

Studenter i oprør mod forringelser

Harald Lillevang

De filosofistuderende ved Odense Universitet har startet et nyt studenteroprør mod de elendige studievilkår. Flere og flere studerende går med i oprøret.

Et par uger efter de psykologistuderendes 16 dage lange besættelse aktionerer  andre studerende.

De psykologistuderende fik alle deres krav gennemført efter en meget flot aktion. I kølvandet på denne sejr er det i dag de studerende på Odense Universitet, der aktionerer for bedre studieforhold. Flere tusinde studerende er med i aktionerne, der breder sig til nye fag.

Mod dårlige forhold

Aktionerne er først og fremmest rettet mod de dårlige fysiske forhold og den utilstrækkelige undervisning og vejledning, der findes på universitetet. Odense Universitet har ligesom mange andre videregående uddannelser oplevet et stort merindtag af studerende.

På nogle fag er der i år startet mere end dobbelt så mange studerende som sidste år. Resultatet er, at de studerende bliver stuvet sammen i overfyldte lokaler, og den undervisning, de modtager, bliver dårligere og dårligere.

Krav til uddannelserne

Samtidig er der sket en række stramninger med aktiviteskrav og stopprøver, der skruer tempoet og konkurrencen blandt de studerende i vejret.

Aktionerne startede blandt de filosofistuderende, der indledte en boykot af undervisningen. I stedet for at gå til undervisning brugte de studerende tiden til at diskutere, hvilke krav de stiller til deres uddannelse.

Aktionerne har hurtigt bredt sig til andre fag, hvor de studerende boykotter undervisningen og opretter “beskyttede områder”. De fleste humanistiske fag er med i aktionerne, og de studerende på naturvidenskab diskuterer, hvordan de kan følge aktionerne op.

Alt for lidt plads

“Det er først og fremmest de dårlige pladsforhold, der har fået os til at aktionere,” fortæller Peter Voigt, der læser historie på Odense Universitet.

“Men vi aktionerer også mod  de andre forringelser, vores uddannelser er blevet udsat for, som f.eks. stopprøverne.” Peter Voigt fortæller, at der er meget stor sympati for deres aktioner blandt underviserne og universitetets ledelse.

“Men jeg kunne godt tænke mig, at de ville gøre andet end at støtte os med ord og skrive breve til undervisningsministeren,” siger Peter, der mener, at løsningen på konflikten er, at universitetet får flere økonomiske midler.

“Nogle mener, at vi skal begrænse antallet af nye studerende ved at kræve højere adgangskrav. Det er uheldigt. Vi skal kræve, at alle får adgang til uddannelserne, og så sørge for, at institutionerne får den nødvendige økonomi,” siger Peter Voigt.

De studerende på Odense Universitet indkalder studerende fra resten af landet til et møde i weekenden 12.-13. november for at diskutere situationen.

Oprøret breder sig

Mens aktionerne fortsætter i Odense, er der også røre andre steder. “Vi har nøjagtig de samme forhold som de studerende i Odense. Derfor har vi indkaldt til stormøde for at diskutere, hvordan vi kan slutte os til aktionerne,” fortæller Rune Jacobsen, der læser filosofi på Århus Universitet.

De studerendes kamp mod stopprøverne, der udløste aktioner og flere store demonstrationer i foråret, er stadig et varmt spørgsmål. Da det uddannelsespolitiske udvalg for nylig holdt møde, var der inviteret repræsentanter fra de studerende. “Politikerne var klart mere lydhøre end tidligere overfor vores argumenter. Min vurdering er, at vi nærmer os afskaffelsen af stopprøverne,” fortæller Lars Tønder fra Studerende mod Stopprøver.

Politikerne er ved at være møre. Stopprøverne kan fjernes nu, hvis presset på politikerne fastholdes.

De studerendes oprør på Odense Universitet har allerede inspireret andre studerende til at tage kampen op mod stopprøver, dårlige pladsforhold og elendige studieforhold i det hele taget.

Billedtekst:
De studerendes oprør på Odense Universitet har allerede inspireret andre studerende til at tage kampen op mod stopprøver, dårlige pladsforhold og elendige studieforhold i det hele taget.

IS mener

Spred aktionerne til hele landet

De studerendes aktioner er utroligt opmuntrende. Der er kun ét at gøre mod nedskæringspolitkken: organisér og aktionér mod nedskæringerne.

De psykologistuderendes succesfulde besættelse viser, hvordan vi kan forbedre vores forhold. Aktionerne i Odense skal spredes til andre universiteter i andre byer.

  • indkald til stormøder på dit fag, hvor I diskuterer, hvordan I kan følge aktionerne op.
  • invitér en af de aktionerende fra Odense til din uddannelsesinstitution for at fortælle om aktionen.
  • deltag i og mobilisér til mødet i Odense d. 12.-13. november.

Flere artikler fra nr. 109

Flere numre fra 1994

Se flere artikler om emnet:
Universitets-studerende

Se flere artikler af forfatter:
Harald Lillevang

Siden er vist 1695 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside