Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 110 – December 1994 – side 10

Overenskomst

Et varmt forår

Ågot Berger + Hans Erik Madsen + Lene Junker

Det bliver sandsynligvis et varmt forår, når overenskomsterne skal forhandles. Nu vil folk have del i det økonomiske opsving.

Regeringen snakker om en lønramme for overenskomsterne på 2.5 – 3%, så det er ikke herfra, forbedringerne skal komme.

Sort ser det også ud, fordi de faglige hovedorganisationer LO, FTF og Akademikernes Centralorganisation deler regeringens holdning om, at lønstigningerne skal ligge under udlandets. Fra fagtoppen skal vi derfor ikke forvente en aktiv ledelse i kampen mod et nyt elendigt overenskomstresultat.

Forventninger

Generelt er der forventninger om, at resultatet denne gang bliver bedre end det historisk elendige overenskomstresultat fra 1992. Igennem 80’erne under den borgerlige regering har arbejderne skulle stå model til løntilbageholdenhed og nedskæringspolitik.

Den nye socialdemokratiske regering snakker om opsving og forbedring af dansk økonomi. Men det eneste positive, regeringen har leveret , var de orlovsordninger, de nu har smadret.

Lagt i kakkelovnen

Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til næste overenskomst. Folk vil have del i opsvinget i form af konkrete forbedringer. Markante forbedringer bliver kun virkelighed, hvis folk på arbejdspladserne rejser en aktiv bevægelse.

Både fra arbejdsgiverside og fra de kommunalt ansattes forhandlingsorganisation (KTO), forlyder det, at “lokallønnen skal afskaffes”. Syv år efter, at den blev indført, er den mere upopulær end nogensinde, og det har været et af hovedkravene fra adskillige fagforeninger og forbund, at den skal afskaffes.

Arbejdsmarkedsforskeren Jesper Due spår imidlertid, at “Lokallønnen i sin nuværende form og eksisterende betegnelse afskaffes. I stedet indføres et nyt system med et andet navn, men med væsentlige elementer af den gamle ordning indbygget.”

Det er også helt i tråd med det, finansminister Mogens Lykketoft formulerer i “Lønpolitik 94”. Der skal ske en udbyggelse af den lokale, individuelle lønfastsættelse gennem et tredelt lønsystem.

Man skal have en basisløn, forhandlet centralt, derudover et kvalifikationsløntillæg, som forhandles ud fra “faglige eller personlige kvalifikationer”, og et resultatlønsystem, som fastlægges “ud fra de opnåede resultater”.

KTO og AC er med på noderne. AC har formuleret som krav, at “Det nuværende decentrale puljesystem skal afløses af et nyt decentralt fleksibelt lønsystem.”

Parat til strejke

Vi har spurgt tre fagligt aktive om deres forventningerne til den kommende overenskomst.

Vi har spurgt Louie Andersen, Skraldemændene i Århus

Hvad er forventningen til overenskomst 95 inden for SiD?

Louie: 2% hvis det går godt. Med de smæk, vi har fået ved finansloven, som entydigt rammer arbejderfamilierne, ser det ikke for godt ud. Det er rystende, at fagbevægelsens top med undtagelse af Hardy Hansen ikke reagerer. Og ham skal de nok snart få banket på plads. Der er stor utilfredshed, men der skal mere end en 4 timers demo på Rådhuspladsen til at ændre ting. Der skal en generalstrejke til.

Hvad skal der til for at nå et ordentligt resultat?

Louie: Jeg forventer, at man i første omgang skal sige nej til forhandlingsresultatet. Skal der forbedringer igennem, kommer vi ikke udenom konflikt, hvor strejkekasserne skal åbnes.

I en by som Århus handler det om at tage kontakt med andre arbejdspladser for at diskutere, hvad der er basis for af initiativer. Fra LO-Århus forventer jeg ikke det store. Igen fordi der intet skete fra den kant i forhold til finansloven.

Ellers handler det om at støtte de, der går i konflikt, ligesom vi har gjort på Skralden i forhold til buschaufføren i Esbjerg. Klubkasserne skal bruges, og hvis der bliver en storkonflikt, skal forbundenes strejkekasser åbnes. Lokalt på Skralden skal vi have en lønforbedring på 10%. Mindre kan ikke gøre det.

Hvad med sygeplejerskernes krav om 15% i lønforhøjelse?

Louie: Det er bare HELT i orden. Det er en flot faglig kamp de laver, og de kan i hvert fald regne med støtte herfra.

Sygeplejerskerne

Sygeplejerskerne har spillet offensivt ud med et lønkrav på 15%. I kraft af, at der er mangel på sygeplejersker, har de et stærkt udgangspunkt. De offentlige arbejdsgivere vil næppe give sygeplejerskerne noget. For giver de indrømmelser til én faggruppe, står der andre på spring til at følge sygeplejerskernes eksempel. Derfor er konflikt en reel mulighed på dette område.

Det bliver blandt andet understreget af sygeplejerskerne i Fyns amt, som på deres generalforsamling d. 26. oktober med et overvældende flertal vedtog, at: “Sygeplejerskerne siger nej til fortsat løndiskriminering. Sygeplejerskerne vil have 15-20 procent mere i løn, så de kommer op på et lønniveau, der svarer til deres ansvar og kompetence...

Vi er med andre ord villige til at kæmpe for vore berettigede krav, og vi kæmper side om side med øvrige lønmodtagere på det offentlige område – det har sygeplejerskerne gjort i mange år.

Sygeplejerskerne på Fyn går ind for at løfte i flok og er klar til at strejke for få arbejdsgiverne til at imødekomme vore krav.”

Karin Kettel, som er fællestillidsrepræsentant på Odense universitetshospital, siger desuden til Socialistisk Arbejderavis:

- Ved sidste overenskomst stemte Fyn nej begge gange, derfor er indstillingen blandt mine kollegaer, at der skal penge på bordet. Hvis ikke er de parate til konflikt.

Lærerne

Vi har snakket med Frank Hansen, tillidsmand i Københavns Lærerforening.

Hvad er lærerernes centrale krav til overenskomsterne?

Frank: Folk vil have mere i løn formuleret som “en mærkbar lønfremgang”, og det forstås som en lønfremgang på i hvertfald 8%. Problemet er topforhandlerne. Rygtet siger, at KTO har banket sygeplejerskernes krav om 15% på plads udfra den sædvanlige logik om, at der er en kage, som skal deles. Får sygeplejerskerne 15%, bliver der mindre til de andre faggrupper.

For mig at se kan sygeplejerskerne blive en murbrækker for det offentlige område og fortjener fuld støtte i deres lønkrav. Finansminister Lykketoft har spillet ud med 2.5 – 3%! Det kan ikke indfri lærernes forventning om en lønforbedring, som ikke bare bliver ædt op af inflation og skattereform.

Kan man risikere, at lokallønnen afløses af et mere individuelt lønsystem?

Frank: Både arbejdsgiverne og de kommunale topforhandlere ønsker en udvikling hen imod mere individuelle og decentrale løndannelser. Det er den rene bragesnak, når de siger, de vil fjerne lokallønnen. Det er kun, fordi modstanden er vokset støt og roligt, at de i ord formulerer, at de er imod lokallønnen. Topforhandlerne på lønmodtagersiden er åbne for Lykketofts kongstanker om resultatløn og kvalifikationsløn. Derfor er det vigtigt, at rejse aktiviteter i fagforeninger og på byplan mod individuel aflønning som sådan.

Billedtekst:
Sygeplejerskerne på Fyn er parate til at strejke for deres lønkrav på 10-15%.
Skraldemændene i Århus vil have en lønforhøjelse på mindst 10% ved overenskomsten.

Flere artikler fra nr. 110

Flere numre fra 1994

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Faglig kamp (DK): Skraldemænd/renovation
Faglig kamp (DK): Sygeplejersker
Faglig kamp (DK): Lærere

Se flere artikler af forfatter:
Ågot Berger
Hans Erik Madsen
Lene Junker

Siden er vist 1947 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside