Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 111 – Januar 1995 – side 2

Kæmpeprofitter til arbejdsgiverne

De danske arbejdsgivere skovler penge ind til sig selv og aktionærerne. Det fremgår af de økonomiske vismænds seneste rapport.

Siden 1987 er lønnens andel af virksomhedernes overskud faldet med 6 % fra 66% i 1987 til 60% i 1993. Det, som lønnens andel af overskuddet er faldet, er gået til arbejdsgiverne.

Det betyder, at arbejdsgivernes del af de private virksomheders overskud er steget med over 31 milliarder bare i et enkelt år som 1993. Samtidig regner de økonomiske vismænd med, at 1995 og 1996 vil blive et endnu bedre år for arbejdsgiverne. I 1995 vil arbejdsgiverne score 43 milliarder mere end i 1993, og i 1996 vil deres andel af overskuddet stige med 56 milliarder mere end i 1993.

Øget knokleri

Den store fremgang i arbejdsgivernes del af overskuddet skyldes, at de har fået arbejderne til at løbe stærkere. Produktiviteten er steget med 6% i den private sektor i 1994, uden at der er kommet væsentligt flere i arbejde. Samtidig er det lykkedes for arbejdsgiverne at holde arbejdernes lønninger nede.

Ifølge borgerlige økonomer og regeringen er små lønstigninger og bedre indtjeningsmuligheder for arbejdsgiverne garanten for, at der bliver skabt nye arbejdspladser. Det holder bare ikke stik i virkelighedens verden.

Den store merindtjening til arbejdsgiverne er ikke blevet brugt til nyinvesteringer og dermed flere arbejdspladser. I perioden fra 1987 til 1994 er investeringerne kun steget i 1991. Ellers er de faldet alle andre år i hele perioden.

På den baggrund forekommer det besynderligt, at de økonomiske vismænd anbefaler, at lønkravene til overenskomstforhandlingerne her i 1995 skal ligge på omkring 1%, for at der kommer flere i arbejde. Det viser, at vismændene bare giver arbejdsgiverne recepten til også i de kommende år at skovle endnu flere penge hjem til sig selv.

Arbejdsgivernes profitfest smitter også af på aktionærerne. Ifølge Ugebrevet Mandag Morgen fra den 2. januar forudser Unibørs, at aktiekurserne i 1995 vil stige med 16 – 28% i hele Europa.

Ny kultur

Baggrunden er, at arbejdsgiverne i Europa, som i Danmark, skovler penge hjem til sig selv. Det sker gennem øget arbejdstempo, rationalisering og fyringer.

Aktieanalysechef Christian Reinholdt fra Unibørs forklarer det således: “Faktisk er der ved at vokse en helt ny kultur frem, hvor man i langt højere grad end tidligere afskediger overflødige medarbejdere.”

Flere artikler fra nr. 111

Flere numre fra 1995

Siden er vist 1441 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside