Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 112 – Februar 1995 – side 3

IS mener

Afvis forligene

Overenskomstforhandlingerne er i gang. Der er endnu kun indgået få aftaler, og de få har medført meget kritik fra arbejdsgivernes side.

Dansk Arbejdsgiverforenings modstand kunne få nogle til at tro, at det er nogle gode overenskomster, der er indgået. Det er det ikke. Lønstigningen er for det første ikke særlig stor. Den er på ca. 2,9% om året, og for denne lille stigning har de faglige forhandlere solgt ud af arbejdstidsregler og overarbejdsbetaling.

Aftalerne åbner for endnu mere fleksibel arbejdstid og dermed ringere betaling for overarbejde og week-end arbejde. Der er således absolut intet at juble over i de indgåede overenskomster. Tværtimod er de ekstremt dårlige. Men hvorfor er Dansk Arbejdsgiverforening så meget imod? Det skyldes, at de tror, de kan presse endnu dårligere overenskomster igennem med meget mindre lønstigninger og endnu mere fleksibel arbejdstid.

Dårlig, dårligere, dårligst

Slagsmålet, som det i dag tegner sig mellem fagtoppen og Dansk Arbejdsgiverforening, kommer derfor til at handle om en dårlig overenskomst eller en endnu værre overenskomst. Ingen af arbejdspladsernes oprindelige krav er gennemført i forhandlingerne. I stedet bliver den forhadte flextid og 4-dags uge yderligere udbredt.

Store dele af fagtoppen nægter nu at forhandle under de 5,8%. Men det hjælper jo lige fedt, hvis de går med til forringelser af arbejdstiden og åbner for endnu flere unge på indslusningsløn.

Det er ikke kun på det private arbejdsmarked, at arbejdsgiverne kører frem med krav om mere fleksibel arbejdstid. Inden for det offentlige område er det også arbejdsgivernes hovedkrav, samtidig med at de fastholder kravet om decentral løndannelse.

Den decentrale løndannelse, som skal afløse den forhadte lokalløn, er et system, hvor arbejdsgiverne vil have individuelle lønforhandlinger lokalt. Også på dette punkt går fagtoppen langt i at imødekomme arbejdsgivernes krav. Poul Winkler, som er chefforhandler for alle de kommunale tjenestemænds organisationer, støtter kravet om decentral løndannelse.

Hvis det står til fagtoppen og arbejdsgiverne, bliver der ikke nogen konflikt om overenskomsterne. Hvis de ikke bliver enige, håber de begge på, at forligsmanden laver et forlig, som de kan anbefale.

Ud af kontrol

Men arbejdsgivernes meget stejle holdning og interne uenigheder kan medføre, at overenskomstforhandlingerne løber ud af arbejdsgivernes og fagtoppens kontrol. Provokationer fra nogle arbejdsgivere, som fyringen af skraldemændene i Århus, kan udløse en bevægelse i arbejderklassen for en bedre overenskomst.

Og der er bevægelse i bunden af fagbevægelsen. 300 deltog i en overenskomstkonference i Horsens den 28. januar. Det er endnu ikke en stærk bevægelse for arbejdernes krav. Men i tilfælde af provokationer fra arbejdsgivernes side kan der her udfra udvikle sig et fagligt lederskab til venstre for fagtoppen, som vil slås for arbejdernes oprindelige krav til overenskomsten og for lønfest for arbejderne.

Uanset om overenskomsterne bliver forhandlet igennem på linje med de indgåede, eller det ender i forligsinstitutionen, opfordrer vi alle til at stemme nej til de nye overenskomster.

Vi kan ikke tabe noget ved at stemmen nej, men til gengæld kun vinde noget ved at begynde at slås for forbedringer.

Nej til fleksibel arbejdstid

Ved overenskomstfornyelsen i 1993 forsøgte arbejdsgiverne inden for slagteriområdet at gennemføre 4 dags arbejdsuge med en arbejdsdag på 9½ time.

To gange stemte slagteriarbejderne forslaget ned, og efter 3 ugers strejke var enheden blandt arbejdsgiverne brudt.

Direktøren for Danish Crown og Vestjyske Slagterier gik ud og meddelte, at de ville bøje sig for slagterriarbejdernes krav om en almindelig arbejdsuge. En total sejr var i hus for slagteriarbejderne, selv om deres egen fagforeningsledelse hele tiden havde støttet arbejdsgivernes krav om en 4-dags arbejdsuge.

Billedtekst:
Sel vom arbejdsgiverne er imod forligene, er forligene så dårlige, at vi skal stemme nej. Vi kan strejke os til et bedre resultat.

Se også:
SAA 112: Overenskomst ‘95: Pas på fagtoppens udsalg af arbejdstiden
SAA 112: Kommentar: Pensionsbomben

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 112

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000

Siden er vist 1844 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside