Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 112 – Februar 1995 – side 8

Overenskomstkonference ‘95

Vilje til handling

Jan Hoby

Konferencen d. 28. januar var et skridt fremad. Men forummet må have en ny ledelse, der vil organisere nej-kampagne og strejker for kravene.

Den 28. januar viste over 300 faglige aktive fra 18 fagforbund og 24 byer landet over, at der igen er vilje til at kæmpe for arbejdspladsernes krav.

“Denne Konference viser glimt af optimisme og kampgejst,” sagde Ove Skov, Chaufførernes Fagforening Århus. Mange af talerne trak paralleller til påskestrejkerne i ‘85 og understregede nødvendigheden af at forberede sig på en mulig storkonflikt.

“Hvad var det, der gav ‘85. Det var aktive arbejdspladser og et landsdækkende netværk, der udstak retningslinier. Derfor må vi have arbejdspladserne i omdrejninger og indkalde til et nyt landsdækkende tillidsmandsmøde,” sagde Jan Mathiesen, Metal afd. 5.

Andre talere pegede på, at der skal opbygges et alternativt lederskab fra neden, fordi fagtoppen svigter.

Arbejdspladsernes krav

Hoveddiskussionerne drejede sig om, hvorfor de rejste krav var nødvendige, at der var mere end råd til at gennemfører dem, og at arbejdsgiverne med deres nej til transportområdets overenskomst havde vist deres vilje til at slås for deres profitter.

Konferencen vedtog enstemmigt en udtalelse, som bakkende op om arbejdspladsernes krav; nedsat arbejdstid med fuld lønkompensation, 6 ugers ferie mv.

Men en udtalelse fra skraldemændene i Århus, som tog afstand fra de indgåede forlig på transportområdet, med lave lønstigninger og fleksibel arbejdstid, og i stedet sagde, som sygeplejerskerne – kræv 15% mere i løn, fik et par fagforeningsformænd til at imødegå udtalelsen.

De støttede de indgåede forlig, og for dirigenterne var enheden med den del af fagtoppen, som er medansvarlig for aftalerne, vigtigere, så de undlod at sende udtalelsen til afstemning.

Ny ledelse nødvendig

Mens stemningen på tillidsmandskonferencen var for forslaget fra skraldemændene, kan vi ikke regne med, at ledelsen af konferencen vil arbejde for en nejkampagne og organisere en strejkebevægelse for højere løn og nej til fleksibel arbejdstid.

Der er derfor brug for, at de, der går ind for at opbygge en strejkebevægelse, går sammen for at vinde ledelsen i tillidsmandsforummet.

Et andet problem ved konferencen var, at en række aktive arbejdspladser, som for nylig har været i strejke, ikke var repræsenteret. Fx var tillidsmandssamarbejdet i Esbjerg, som i sommer viste sin nytte, da buschaufførerne var i strejke 3 gange, ikke til stede.

Konferencen har skabt en masse kontakter blandt faglige aktive, som kan bruges til at opbygge de lokale netværk på tværs af faggrupper og arbejdspladser landet over. Det er et stort fremskridt i opbygningen af et nyt og alternativt lederskab, som kan være med til at skabe og fastholde et pres fra arbejdspladserne, når fagtoppen står af.

Derfor er det godt, at fabriksamarbejdet i Horsens sikrer, at der inden længe vil blive et nyt landsdækkende tillidsmandsmøde. For at sikre at det næste møde bliver en endnu større succes, må der allerede nu arbejdes på at få selv den mindste arbejdsplads i landets fjerneste afkrog med.

“Dette møde viser, at fagbevægelsen er spillevende, og at udsalgstiderne på vores overenskomster er forbi.”

Billedtekst:
Et forslag fra skraldemændene i Århus blev ikke sat til afstemning, fordi det angreb de indgåede forlig.

Flere artikler fra nr. 112

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 1808 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside