Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 112 – Februar 1995 – side 13

Torkil Lauesen: “Det globale oprør”

Arbejderklassen købt og betalt

Jørgen Lund

Det globale oprør: Folkemagt og basisdemokrati mod markedsøkonomi og statsmagt. Af Torkil Lauesen, 142 sider, Autonomt Forlag. Pris 50 kr. i autonome boghandler, 90 kr. i boghandlen.

Torkil Lauesen, der i 1989 blev idømt 10 års fængsel for sin medvirken i Blekingegade-sagen, har udsendt bogen “Det globale oprør”.

Det er en debatbog. Og enhver bog “mod markedsøkonomi og statsmagt” skal være velkommen i debatten om en retfærdig verden.

Markedsøkonomi og statsmagt er udemokratiske kræfter, som Lauesen vil bekæmpe og afskaffe gennem en demokratisk ny-udgave af politik: “styrkelse af evnen til selv-organisering og selv-udvikling såvel inden for produktion som indenfor politik” (s. 135).

Det drejer sig om at opbygge nye basis-demokratiske strukturer, organisationer og aktionsformer, der kan skabe folkelig magt her og nu og skabe visioner om en anden måde at leve på.

Ideerne minder om de grundlæggende socialdemokratiske forestillinger fra slutningen af forrige århundrede om vejen til socialisme. Troen på, at de væsentlige træk af det kommende samfunds socialistiske karakter kan bygges her og nu – og så gennem sin succes vokse sig stort nok til at gennembryde den kapitalistiske statsmagts skal.

Lauesens vision er et globalt projekt, som der er grobund for i den tredje verden og i de tidligere såkaldt socialistiske lande. Mens der i vores del af verden hersker en tilfredshed med det kapitalistiske system, som kan brydes op gennem dette basisdemokratiske projekt.

Lauesens bud på en social magt, der er uafhængig af statsmagten, er de nye sociale bevægelser. Uden at analysere – og dermed risikere at skulle kritisere – de kræfter, som skal udgøre den globale alternative magt, udnævner han de nye sociale bevægelser i tredje verden, som fx kæmper om emner som vandforsyning, miljø eller menneskerettigheder, der skal bidrage med det demokratiske element til de traditionelle venstrepartier og befrielsesorganisationer.

Lauesen fremlægger i bogens første halvdel en tredje-verdens-teori, der mener, at Vestens – og dermed Vestens arbejderklasses – relative velfærd og borgerlige demokrati bygger på imperialismens udbytning og det ulige bytte mellem Vesten og tredje verdens underudviklede lande. Det er en analyse af kræfterne i verden i dag, som ser bort fra den internationale arbejderklasse – typisk så nævnes noget så vigtigt som generalstrejken i Nigeria i sommers slet ikke.

Derfor indskrænkes opgaven for socialister i Vesten også til “at svække centret moralsk og praktisk” (s. 136). Arbejderbevægelsens kamp kan ikke gøre det ifølge Lauesen, på grund af dens integration i imperialismens økonomi.

Men de meget brede formuleringer om de sociale bevægelsers opgave velsigner mange former for politisk praksis, fra stenenes smæk mod politiskjolde til statsstøttet hyldest til Fidel Castro ved den kommende FN-topmøde i København.

Flere artikler fra nr. 112

Flere numre fra 1995

Se flere artikler af forfatter:
Jørgen Lund

Siden er vist 1736 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside