Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 113 – Marts 1995 – side 2

Småborgerligt oprør

1300 mennesker mødtes til protestmøde i Thy mod myndighederne. Den konkrete anledning var, at Krudt-Peter ikke havde fået tilladelse til at bygge et nyt hus i et fredet fugleområde, Vejlerne.

Denne sag fik mange, der føler deres private foretagsomhed undertrykt af myndighederne, til at møde op og lufte deres utilfredshed.

Tilstede var en række landmænd der mener, at kontrollen med landbrugets forurening er gået over gevind, kreative selvbyggere der ikke bryder sig om byggeregulativer, mange fremskridtsfolk der altid er tilstede når småborgerne gør oprør, og ikke mindst to fremtrædende populister i skikkelse af Jakob Haugaard og Ulla Dahlerup.

Tromler modstandere

Selvfølgelig er der mennesker, som kommer i klemme i myndighedernes bureaukratiske behandling. Staten er en magtfuld maskine, der forsøger at tromle modstand ned. Det ses, når politiet bryder strejkende arbejderes blokader, når flygtninge smides ud af landet eller når levevilkårene forringes.

Socialister støtter ikke myndighedernes tromlen hen over almindelige mennesker. Men vi støtter heller ikke det småborgerlige oprør i Thy. De vil have en liberalisme hvor der ingen begrænsninger skal være på de enkeltes ret til at forurene miljøet. Som en taler udtrykte det, så skulle markedskræfterne nok forhindre forurening.

Jacob Haugaard har igen markeret sig på rene borgerlige standpunkter. Hans bekymring for myndighederne overgreb gjaldt ikke da VKZ ville forhindre de 18.000 bosniske flygtninge i at få asyl. Haugaard støttede VKZ.

Hofnarren Haugaard markerer sig mere og mere som en ny Glistrup, der sammen med Ulla Dahlerup forsøger at slå sig op på  småborgerskabets klemte situation, fuldstændig som Glistrup gjorde det i starten af 70’erne.

Flere artikler fra nr. 113

Flere numre fra 1995

Siden er vist 1420 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside