Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 113 – Marts 1995 – side 3

IS mener

Styrk modstanden mod forligene

Vreden over de indgåede overenskomster er stor. Vreden er ikke bare vendt mod arbejdsgiverne, men også mod fagtoppen.

Metals formand, Max Bæhring har solgt ud af arbejdstiden, hvilket resulterede i endagsstrejker på Lindøværftet og Danyardværftet. Men også andre steder er utilfredsheden stor.

Sygeplejeskerne, jordmødrene og fysioterapeuterne vil ud og slås for højere lønninger. Tillidsmandsmødet i København den 22. februar og den landsdækkende konference den 1. marts taler et tydeligt sprog. Der skal stemmes nej til de indgåede overenskomster.

Solgt ud

Fagtoppen har klart udfordret medlemmerne ved igen at sælge fuldstændig ud af deres krav. Fagtoppen har åbnet sluserne for mere fleksibel arbejdstid, en kæmpegevinst for arbejdsgiverne og et tilbageslag for arbejderklassen.

Den fleksible arbejdstid smadrer kravet om kortere arbejdstid og ødelægger mulighederne for et almindeligt familieliv. En ren gave til arbejdsgiverne.

Til gengæld for den fleksible arbejdstid er der blevet givet latterligt små lønstigninger. Inden for mange fagområder med få arbejdere på mindstelønnen er der næsten ingen forbedringer. De fagområder hvor mindstelønnen betyder noget, som inden for HK, er lønstigningerne latterligt små.

Inden for det offentlige er der blevet indført indslusningsløn for akademikere. For fagtoppen er arbejdsgivernes mulighed for at rage mere profit til sig vigtigere end medlemmernes realløn.

Det er derfor vigtigt, at alle der går i kamp, såvel mod de indgåede overenskomster som lokalt for mere i løn, bliver bakket op. Støtten skal være massiv, lige fra sygeplejersker til Metalarbejdere, ingen arbejdergruppe må komme til at slås alene.

Arbejdsgiverne er splittede, og det er gennem aktiv strejke muligt at tvinge den fleksible arbejdstid væk og tilkæmpe større lønstigninger. Men en vigtig forudsætning for sejr over arbejdsgiverne er, at strejkerne gøres aktive, at alle strejkende inddrages i aktivitet og at de strejkende får støtte.

Nyt lederskab

I kampen mod overenskomsterne er der ved at danne sig et nyt lederskab til venstre for fagtoppen. Et lederskab, der stadigvæk er svagt, men alligevel peger frem mod nye muligheder. Der skabes nye netværk af militante arbejdere, og støttearbejde til fordel for de strejkende er stigende.

For socialister er det nogle meget opmuntrende ting. Jo mere arbejderklassen kommer på banen, jo større opbakning bag solidariske og kollektive løsninger. Jo mere arbejderklassen slås, jo stærkere bliver modstanden mod den liberale egoisme, som især Uffe Ellemann repræsenterer.

Som socialister må vi gå aktivt ind i opbygningen af et nyt lederskab i arbejderklassen, til venstre for fagtoppen. Vi skal fremme en aktiv linje, der støtter organiseringen og kampen fra gulvplan. Vi må gå ind i opbygningen af strejkestøtte til de arbejdere, der kæmper.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 113

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000

Siden er vist 1679 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside