Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 115 – Maj 1995 – side 8

Derfor opbygger vi Internationale Socialister

Arbejderklassen har styrken til at tage magten i samfundet, men behøver et revolutionært parti til at lede og koordinere kampen.

Storstrejken d. 20 april viser, at arbejdersolidariteten spontant kan vokse frem nedefra, fra almindelige arbejdere. Fra at være små, ukendte brikker i samfundet kan arbejdere i kraft af deres sammenhold sætte den politiske dagsorden i landet. De kan komme på avisernes forside og bringe dybe splittelser helt ind i regeringen.

Hvis arbejdersolidariteten fik lov til at udvikle sig uhindret, ville arbejderklassen efterhånden erfare at den har styrken til at tage magten i samfundet.

En aktiv modstander

Men de, som har magten i dag vil gøre alt for at fastholde deres privilegier, og de har en række instrumenter til at gøre det med. Foruden politi og militær, som kan sættes ind mod oprørske arbejdere, som det bla. er sket i Esbjerg-konflikten, har de også kontrollen over medierne.

Det er en lille håndfuld stenrige mennesker, der ejer de største og mest betydningsfulde medier i verden. Rupert Murdoch ejer ene mand selskabet News International, som igen ejer de største dagblade i Storbritannien, som kommer ud til 35% af alle avislæsere.

Den tidligere premierminister i Italien, Silvio Berlusconi, kom i sin tid til magten, fordi han ejer 3 landsdækkende TV-stationer, som kunne føre en massiv valgkampagne for ham.

Og da golfkrigen rasede i 1991 kunne den herskende klasse i USA gennem aftaler med CNN kontrollere alt, hvad der kom ud i medierne om krigen.

Ganske vist eksisterer der formel ytringsfrihed. Men det er kun dem med mange penge, der kan få deres budskaber bredt ud.

De herskende ideer i samfundet er den herskende klasses ideer, skrev Marx og Engels i sin tid. Arbejderklassen er det meste af tiden præget af de ideer, som den herskende klasse spreder.

Det betyder, at arbejderklassen ikke langsomt, trin for trin, kan lære af sine erfaringer i klassekampen. Fra tid til anden bliver bevidstheden rullet tilbage.

Den herskende klasse har yderligere en fordel af at være et mindretal med et hierarkisk magtapparat. De har nemmere ved at organisere deres kontrol over samfundet. Politiet behøver ikke at diskutere, om de skal gribe ind i konflikten i Esbjerg. De skal bare have en ordre ovenfra, så gør de det.

Buschaufførerne i Esbjerg er på den anden side nødt til at diskutere og stemme om næsten alle de ting, de skal foretage sig. Når det drejer sig om 82 buschauffører, er det til at overskue. Men snakker vi om at indføre et socialistisk samfund, drejer det sig om millioner af arbejdere, der skal gøre det samme på samme tid for at overvinde modparten så let som muligt.

Men ideerne om at lave socialisme og lave revolution opstår ikke af sig selv på samme tid hos alle arbejdere, for de herskende ideer påvirker de enkelte arbejdere forskelligt.

Revolutionært parti

For at gennemføre en socialistisk revolution kræves der derfor en organisation, der kan koordinere og lede arbejderklassens kamp mod den herskende klasse. En sådan organisation må leve op til følgende:

For det første må den have frigjort sig fuldstændigt fra den herskende klasses ideer. Istedet skal den kunne pege på, hvordan arbejderklassen kan stå imod den herskende klasses brug af medierne, økonomisk sabotage, politi osv. F.eks ved at journalister og typografer nægter at skrive og trykke de herskendes ideer. Ved at bankfolk spærrer de riges bankkonti, og havnearbejdere og lastbilchauffører nægter at transportere deres maskiner ud af landet. Og ved at menige politifolk og soldater tilslutter sig oprøret.

For det andet må en revolutionær organisation have medlemmer på de fleste arbejdspladser, uddannelsessteder og i boligkvarterer over hele landet.

For det tredje må det være en aktiv organisation, som kan handle i fællesskab.

En sådan organisation er IS ikke i dag. Men vi kan blive det, hvis folk, der i dag mener, at vi skal have et socialistisk samfund, melder sig ind i IS.

Flere artikler fra nr. 115

Flere numre fra 1995

Siden er vist 1387 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside