Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 115 – Maj 1995 – side 10

Bashy Quraishi

Indvandrerne bliver stemplet

Jens Klüver

Indvandrere bliver udråbt til at være en trussel mod den danske kultur.

Ekstrabladet har med sin løgnekampagne “Godhedens pris” skabt fornyet debat om flygtninge og indvandrere. Bashy Quraishy er med sin kritik af det danske samfunds diskriminering og sin idé om et indvandrerparti kommet i ikke mindst læserbrevsskribenternes søgelys.

Socialistisk Arbejderavis har snakket med Bashy.

Hvad siger du til Ekstrabladets kampagne?

- Først startede det med et par historier om såkaldte falske flygtninge fra Somalia, som bygger på meget lidt dokumentation, faktisk var der ingenting i det. Det gør, at 3-4 flygtninges historie, i deres øjne, repræsenterer alle flygtninge, som de mener, kommer her som økonomiske flygtninge og derfor ikke har noget grundlag for at være her i Danmark. Det var deres hensigt med historien.

De vil sælge deres mor for en historie

Derefter tog de til et område i Pakistan, hvor mange af de herboende pakistanere kommer fra. Og der var der selvfølgelig nogle steder, hvor de har bygget store huse. Det er der ikke noget at sige til, for folk har arbejdet i Danmark i 15-20 år. Men det uheldige i den sag er, at to pakistanere, som er dømt for skattebedrageri og nu er på bistandshjælp, bliver udstillet som dem, der har finansieret byggeriet af bistandshjælpen, og ikke af de penge, som de har tjent i de mange år, de har haft et taxafirma.

Jeg synes, at vi skal tage afstand fra alle skattesvindlere, hvad enten det er en pakistaner eller en dansk millionær, som svindler for millioner af kroner og stadig har sin villa på Strandvejen og en stor villa i Spanien.

Indvandrene gøres til problemet

Men det er nemmere at tage en lille forsvarsløs gruppe og mistænkeliggøre dem.

Hensigten med skriverierne er, at stemple indvandrerne som et problem og indvandrere med en muslimsk baggrund som et endnu større problem.

Jeg har et stort ønske om, at flere og flere unge indvandrere deltager i debatten. Vi har brug for, at flere kvinder og flere unge mennesker ytrer sig om de emner, der vedrører deres livsvilkår i det danske samfund. Det være sig uddannelse, praktikpladser, integration og socialt samvær med danskerne. Jeg oplever også, at unge indvandrere begynder at tage del i debatten.

Det danske samfund og uddannelsessystemet skal fortælle de unge, at det er vigtigt at tage en uddannelse, det er vigtigt at kvalificere sig og, at det er vigtigt at blande sig.

Ingen accept til indvandrere

Men samtidig skal de være klar over, at de ikke har nogen fremtid i Danmark. Minoriteter har ikke nogen arbejdsmæssig fremtid i Danmark, hvis vi holder fast i det system, vi har i dag. Men det er ikke ensbetydende med, at folk skal give op. Indvandrere vil aldrig blive accepteret i det danske samfund uanset deres kvalifikationer, sprogfærdigheder og store indsats.

Hvorfor mener du, at de aldrig bliver accepteret?

- Fordi Danmark er et samfund, der bygger på Eurocentriske holdninger. Det betyder, at alt hvad der stammer fra Europa, skal være model for alle andre kulturer og civilisationer.

Danmark har inviteret indvandrerne til at udføre beskidt, tungt og dårligt betalt arbejde. De har ikke inviteret os som kulturformidlere eller som ligeværdige mennesker. De har inviteret os og behandler os som andenrangs personer både socialt, økonomisk, politisk og kulturelt. Selvfølgelig fik vi lov til at bo her. De vil ikke smide os ud. Ikke fordi de kan lide vores brune øjne, men fordi vi er en økonomisk faktor. Kun som billig arbejdskraft kan vi tolereres.

Denne ulighed mellem danskere og indvandrer kan ændres. Men ikke under de givne forhold hvor det er økonomien, der styrer vores tankegang og hvordan samfundet er indrettet. Ved at ændre samfundet, så det ikke er økonomien og profitten der bestemmer, hvordan samfundet er opbygget, ændres også forholdet mellem danskere og indvandrere.

- I mange hundrede år har den hvide mand hersket over verdenen. Når jeg taler om accept og respekt, så spiller kulturen og opfattelsen af andre mennesker som ligeværdige en større rolle end økonomi.Specielt efter Sovjetunionens opløsning, hvor der har været et fælles fjendebillede. Nu er det vigtigt for Europa at have en anden fjende at banke på. Og de indvandrere og flygtninge, som kommer fra Mellemøsten og Asien, har en anden kulturel baggrund, en anden måde at leve på. Disse ikke-Europæiske kulturer vil ikke underkaste sig de vestlige normer. Derfor prøver vesten at hævde, at disse mennesker har nogle primitive kulturer. Og det har større konsekvenser, end økonomien har.

En person af kød og blod

Når Danmark har inviteret en indvandrer, så forventer de en robot. De har ikke forventet en person af kød og blod med følelser og behov, en person der vil have et anstændigt liv. Det sidder så dybt i bevidstheden, at vi ikke kommer af med det, med mindre der laves om på hele  uddannelsessystemet, danskernes måde at opdrage på.

Men netop det, at man kun ser indvandreren som arbejdskraft og ikke som person gør sig jo også gældende i forhold til andre arbejdere. En arbejdsgiver forventer at få en, der udfører et bestemt arbejde, ligegyldig om han er dansker eller indvandrer.

- Det har du ret i. Men forskellen er, at en dansk arbejdskraft stadig er en indfødt arbejdskraft, og dem kan du ikke smide ud. Dem kan du ikke fratage rettigheder og så sige farvel og gå hjem. Igennem lovgivningen oplever vi nu, at vi er uønskede. Fx er muligheden for familiesammenføring blevet indskrænket kraftigt. Hvad ønsker det danske samfund så af os? Enten accepterer vi andenrangs klientgørelsen i det danske samfund, eller vi kan rejse hjem. Det er det budskab vi får ustandselig.

Når du så kommer frem med tanker om et parti for indvandrere, mener du så, at det vil give indflydelse på lovgivningen?

- Vi har slet ikke indflydelse på det politiske system. Minoriteterne har organiseret sig i klubber, foreninger og i politiske organisationer, men de har næsten ingen indflydelse. Vi kan råbe og skrige, men vi har ingen stærk lobby, ingen  repræsentation i folketinget.

Vi har ingen indflydelse

Når du ser på vores sociale og politiske situation i de sidste 20 år, så kan du se, at det går i den gale retning. Det bliver dårligere og dårligere. Når jeg siger politisk organisation betyder det ikke, at idag danner vi et politisk parti, og i morgen er vi i folketinget. Mit forslag er, at minoriteter skal begynde at danne en fælles politisk platform. Vores problemer er fælles, hvad enten du er tyrker, pakistaner eller palæstinenser.

Indvandrere og danskere har også fælles problemer og derfor skal de organisere sig sammen for at forandre de uligheder der er i samfundet i dag. Ligesom kvinder og mænd skal kæmpe sammen om forbedringer, fordi vi har en fælles interesse i at forandre samfundet. Blandt indvandrere er der jo også interesseforskelle, alt afhængig af hvor de befinder sig i samfundet. F. eks er nogle indvandrer organiseret i SF, Socialdemokratiet, Venstre eller et andet parti.

- Det mener jeg, er mere eller mindre tilfældigt. Indvandrere lever under forhold, der gør sig gældende, fordi de er indvandrere. Mange lever i socialt belastede boligområder, de bliver diskrimineret i forhold til praktikpladser, og de kan ikke gå på diskoteket med deres danske kammerater.

En indvandrerpolitisk platform

Derfor skal vi have en platform, hvor vi først og fremmest selv definerer problemernes omfang og natur. Hvor vi selv diskuterer indbyrdes og kommer til konsensus om, hvordan problemerne kan løses. Så kan vi gå i alliance med progressive danske kræfter for at få gennemført forandringer.

Vi ønsker lige rettigheder, lige pligter og lige muligheder. Det sidste er alt afgørende.

Billedtekst:
Indvandrere vil aldrig blive accepteret i det danske samfund (foto af Søren Hartvig)
Det danske samfund skal fortælle de unge, at det er vigtigt at blande sig.

Flere artikler fra nr. 115

Flere numre fra 1995

Se flere artikler af forfatter:
Jens Klüver

Siden er vist 2229 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside