Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 12 – September 1985 – side 3

OD nok engang

Ole Mølholm Jensen

Økonomisk Demokrati (ØD) har i flere år været en mærkesag for socialdemokraterne. Siden 1973 er tankerne om ØD jævnligt blevet luftet i både Folketinget og i fagbevægelsen. Her i sommeren 85 er den gamle ØD-krikke så igen blevet hentet frem af stalden.

Nu hedder det dog ikke ØD, men i stedet Overskudsdeling (OD). OD er en slags blød opstart på ØD. OD går ud på, at en del af overskuddet skal tilfalde arbejderne i den enkelte virksom hed. Overskuddet som arbejderne får, skal så bindes som medarbejderaktier i fabrikken.

Ingen central fond

I modsætning til tidligere har socialdemokraterne opblødt kravet om en central fond. Den centrale fond har ellers været hjørnestenen i ØD-tankerne. Nu siger Georg Poulsen, Birthe Weiss og Knud Christensen, at den centrale fond kan diskuteres. En opblødning som især skyldes, at Det radikale Venstre nu er mere positive over for OD-forslaget.

Det eneste der ligger fast fra socialdemokraterne er, at OD skal gælde alle virksomheder. Det skal være en obligatorisk lov. Den borgerlige regering har, som de borgerlige partier plejer, afvist forslaget. Afvisningen er dog ikke så hård som tidligere. Den borgerlige regering støtter, at OD indføres frivilligt på fabrikkerne. OD skal ikke vedtages i Folketinget, men aftales lokalt.

Uenighedernes rod

Uenighederne mellem den borgerlige regering og socialdemokraterne skyldes ikke, at regeringen er bange for, at arbejderklassen får mere magt via OD. De uenigheder der er tilbage skyldes i stedet, at regeringen ikke vil have, at det socialdemokratiske fagbureaukrati skal få mere magt og indflydelse igennem en obligatorisk OD-ordning, der indeholder tilløb til centrale fonde.

Det er samtidig her, at socialdemokraternes interesser i OD først og fremmest ligger begravet. Det er ikke, fordi socialdemokraterne vil give arbejderklassen mere magt, men fordi de ønsker, at fagbureaukratiet kommer til at stå mere centralt i den økonomiske politik.

Ingen fordele for arbejderne

De eneste, der ikke får noget ud af OD, er arbejderklassen. De steder, hvor OD er indført frivilligt, har det været et instrument til at presse lønnen ned med. På Frederikshavns Værft er lønnen 6-7% under landsgennemsnittet efter 3 års OD.

Socialdemokraterne vil på samme måde bruge OD til at føre hårdere indkomstpolitik. OD giver ingen indflydelse på løn, arbejdstid eller hvor mange der skal være ansat.

OD er i såvel den obligatoriske som den frivillige ordning et forsøg på at presse lønnen og øge borgerskabets profit. Derfor er det vigtigt i alle faglige forsamlinger at afvise socialdemokraternes OD-forslag og bekæmpe alle forsøg på frivillige OD-ordninger på arbejdspladserne.

Flere artikler fra nr. 12

Flere numre fra 1985

Se flere artikler om emnet:
Socialdemokratiet (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 1732 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside