Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 12 – September 1985 – side 3

Slapt valgflæsk – ringe modstand

Ole Mølholm Jensen

I år er det valgår. Kommunalvalget kommer til november. De kommunale budgetter er derfor alle præget af valget. Nedskæringerne er flere steder mindre end i de forrige år, og kommuneskatten er i de fleste byer blevet fastfrosset.

På trods af forsøgene på at sminke budgetterne i år har det ikke fjernet nedskæringerne. I Københavns kommune er der lagt op til nedskæringer på over 200 mill. kr. ifølge Weidekamps eget budgetforslag. Kritikere mener dog, at nedskæringerne i stedet kommer op på 375 mill. kr.

Nedskæringerne i København skal finde sted ad to veje. Halvdelen af det budgetterede underskud hentes hjem ved skatteforhøjelser. Den anden halvdel hentes hjem ved at nedlægge 1116 arbejdspladser. Disse arbejdspladser hentes ved en kraftig reduktion af hjemmehjælpere på 450 ansatte, 228 ansatte inden for hospitals- og plejehjemsområdet og endelig på skolebiblioteksområdet.

Nedskæringerne, som er omfattende trods valgåret, bliver især sat i relief af, at den gennemsnitlige serviceforringelse er på 14% gennem de sidste 5 års nedskæringsbudgetter.

Modstanden mod budgettet har indtil nu været meget passiv. Det faglige budgetinitiativs demonstration sammen med PMF og BUPL den 29. august fik meget ringe opbakning. Samtidig kører det faglige budgetinitiativ en katastrofal politisk linje over for nedskæringerne.

De friholder fuldstændig Socialdemokratiet fra ansvaret for både dette års og de sidste års nedskæringer. De lægger op til enhed mellem arbejderpartierne om et balanceret budget, som kan realiseres ved større statstilskud til Københavns kommune.

Selv om det er rigtigt at pege på regeringens udsultning af kommunernes budgetter, ændrer det ikke det faktum, at socialdemokraterne også ønsker nedskæringer. Socialdemokraterne har den samme logik som regeringen. Budgetterne skal gå op. Denne holdning må venstrefløjen vende sig imod.

Vi får aldrig et budget, som både kan gå op og samtidig kan tilfredsstille vore krav. Vores krav om f. eks. et ordentligt social- og sundhedsvæsen skal aldrig afhænge af, om kommunen har penge nok.

Ud over det faglige budgetinitiativ foregår der ikke meget. Et enkelt initiativ er dog vigtigt at fremhæve. Det er Tillidsmandsringen for Offentligt Ansatte (TROAS), der afholder en nedskæringskonference 21. september i København.

Selv om der ikke er egentlige aktiviteter og kampe mod nedskæringerne at knytte an til, kan konferencen bruges til at diskutere. hvordan kampen kan føres, og der kan skabes kontakter de enkelte arbejdsområder imellem.

Billedtekst:
Det er på tide at fyre op under budgetpartierne i København, de vil fyre 1116.

Flere artikler fra nr. 12

Flere numre fra 1985

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 987 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside