Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 121 – 19. oktober 1995 – side 4

Regeringen vil skabe

En hær af løntrykkere

Ole Mølholm Jensen

Med regeringens nye forslag til opstramning af dagpengeperioden og øget tvangsaktivering er Socialdemokratiet godt i gang med at angribe helt centrale principper i fagbevægelsen, nemlig solidaritet og sammenhold.

Det nye forslag vil skabe en hær af løntrykkere og angribe de gældende overenskomster. Baggrunden er, at den kortere dagpengeperiode vil gøre endnu flere bange for at miste deres job. Samtidig vil de mange tusinder, der kommer ud i tvungne aktiveringsjob ifølge regeringens forslag komme til at gå til en løn, der svarer til dagpenge. Mange arbejdsløse vil således i tre år skulle arbejde for deres dagpenge uden at optjene anciennitet til fortsat medlemskab af en A-kasse.

Formålsløse jobs

Ikke nok med det, selve indholdet i aktiveringsjobbene, som også kaldes puljejob, vil blive ganske formålsløst. Det er nemlig hele ideen bag regeringens forslag. Dårlig løn for et kedeligt arbejde skal tvinge flere til enten at droppe dagpengene eller søge job, hvor løn og arbejdsforhold er i bund, bare for at slippe ud af aktiveringsjobbene.

Arbejdsminister Jytte Andersen har sagt i Det Fri aktuelt: “Vi er nødt til at have et [løn-]loft, fordi vi godt vil have folk ud af aktiveringsjobbene ... Hvis de ledige synes, at aktiveringsjobbene har kvalitet, har de ikke incitament til at flytte sig.”

Hele regeringens og de borgerlige partiers kampagne mod de arbejdsløse går ud på at skabe en splittelse mellem folk i arbejde og folk uden. De fremmaner et billede af de arbejdsløse som dagdrivere, der kun vil pleje personlige interesser på fællesskabets bekostning. Det er ikke underligt, at dét billede går rent ind hos personer, der knokler hårdt for lave lønninger.

Men det er i højeste grad i de arbejdendes interesse, at understøttelsen og vilkårene for de arbejdsløse er så gode som muligt. For det første risikerer de fleste at blive arbejdsløs før eller siden. For det andet vil en høj understøttelse tvinge arbejdsgiverne til at give arbejderne tålelige forhold. Det burde være enhver arbejders ret at kunne forlade sit arbejde, hvis man er utilfreds med forholdene, uden at blive straffet for det.

Regeringens puljejob gør det desuden usandsynligt, at de arbejdsløse kan finde et rigtigt arbejde. De mange puljejob vil støvsuge arbejdsmarkedet for jobs. På denne måde er der en indbygget garanti i forslaget for, at tusinder ryger ud af dagpengesystemet i årene fremover.

At regeringen ikke tænker på de arbejdsløses ve og vel, fremgår også tydeligt af, at de jo ikke arbejder på at oprette flere almindelige jobs. I stedet for at sende de arbejdsløse ud i tvangsaktivering, kunne regeringen jo bare oprette flere job i stat og kommuner til overenskomstmæssige forhold.

Eller de kunne indføre “skraldemandsmodellen”, hvor arbejdende og arbejdsløse deles om jobbene. Det ville være nemmere og langt mindre bureaukratisk og samtidig bedre for både de, der er i arbejde, og de arbejdsløse. Men nej, i stedet for job skal de arbejdsløse skræmmes ud af arbejdsmarkedet gennem tvangsaktivering.

SID er det eneste fagforbund, der endnu har meldt klart ud mod forslaget. Lederen af SIDs A-kasse Jens K. Kristensen siger: “De ledige kommer til at arbejde for deres dagpenge i tre år, hvorefter de kan få et regulært job... Jobpuljerne bliver altså en slags indslusningsløn. Det vil vi aldrig acceptere.”

Nyliberalisme

Desværre er mange andre fagforbund hoppet på regeringens limpind. HK, Dansk Metal og Forbundet af Offentligt Ansatte er meget positive over for forslagene. De ofrer deres arbejdsløse medlemmer til det nyliberalistiske felttog, som føres af de borgerlige partier og højrefløjen i Socialdemokratiet.

Hvis forslaget ikke bliver stoppet, vil det få negative konsekvenser for fagbevægelsen. De unge, som ikke kommer ud i regulære job, vil blive tvangsaktiveret uden at genoptjene retten til dagpenge. De vil med andre ord blive smidt ud af fællesskabet i fagbevægelsen. Det vil svække fagbevægelsens styrke og rolle i samfundet.

Tilgangen til den ekstreme højrefløj kan kun blive styrket, når fagbevægelsen ikke optræder som det forum, hvor unge kan være en del af et solidarisk fællesskab.

Forslaget gør samtidig de arbejdsløse til syndebukke for, at den kapitalistiske økonomi ikke skaber flere job. I stedet for at kritisere de erhvervsledere, der fyrer, skærer ned, skruer tempoet i vejret, udlader at investere i arbejdspladser og i det hele taget kun tænker i profit, ja så bliver de arbejdsløse gjort ansvarlige for deres egen arbejdsløshed.

Flere artikler fra nr. 121

Flere numre fra 1995

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 1604 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside