Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 121 – 19. oktober 1995 – side 8

Solidaritet med sygeplejerskerne

Tom Christiansen

Sygeplejerskernes isolation fra andre faggrupper må brydes, hvis de skal vinde kampen for højere løn.

Siden den 1. oktober, hvor rapporten om sygeplejerskernes løn- og arbejdsforhold kom frem, har der hver dag været aktioner på flere af landets sygehuse. Socialistisk Arbejderavis har talt med Henrik Wiegman fra sygeplejerskernes aktionsgruppe på Glostrup Amtssygehus om konflikten og deres mulighed for at vinde.

Hvordan koordinerer I aktiviteterne mellem de forskellige aktionsgrupper?

- Vi mødes dels i de enkelte amter, aktionsgruppevis. Desuden mødes vi i landsdele og en gang imellem på landsplan til stormøder. Og så er der kontaktpersoner i alle amterne, som holder telefonisk kontakt med hinanden.

- Men vi har hele tiden haft det sådan, at når der opstår noget spontant på den enkelte arbejdsplads, er der ikke nogen, der skal stoppe det af hensyn til den fælles koordinering.

Sygepeljersker demonstrerer

Efter efterårsferien vil aktionerne på hospitalerne sandsynligvis skifte karakter fra punktstrejker til massive arbejdsnedlæggelser

I er blevet skældt meget ud af nogle af de andre personalegrupper på hospitalerne.

- Som jeg ser det, er det en produceret konflikt på højt plan i fagbevægelsen – på ledelsesplan i Forbundet for Offentligt Ansatte (FOA). Det er dybt frustrerende at indkalde til samarbejde og så blive banket med nogle fagforeningsdogmer, som ikke har hold i virkeligheden.

- På min arbejdsplads har vi inviteret til samarbejde og prøvet at forklare, at det ikke er en konflikt skabt af Kirsten Stallknecht, og derfor behøver konflikten mellem forbundslederne ikke at skinne igennem på gulvplan.

- Vi har oplevet, at stemningen er drejet fra, at vi er fjender, til at vi godt kan få en stille sympatitilkendegivelse. Men der har ikke været massive tilkendegivelser om støtte fra hele FOA-området (sygehjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører).

- Det er problematisk, for godt nok er det sygeplejerskerne, der har startet med at melde ud, at vi ikke vil finde os i at være et lavtlønsområde. Men det er vi ikke ene om at være. Hele sundhedssektoren er bombet ned på et lønniveau, som ligger under stort set alt andet.

Det virker ikke som om, I gør så meget for at komme ud til andre arbejdere med jeres konflikt.

- Det er rigtigt, og det er for mig at se et stort problem. Sygeplejersker er traditionelt en meget isoleret faggruppe. Forbundet har aldrig været særligt præget af socialdemokrater eller socialister.  Isoleringen er blevet yderligere forstærket af massive angreb fra FOA og resten af fagbevægelsen mod vores konflikt.

- Men på gulvplan er det helt anderledes. Når jeg har været til Ri-Bus-arrangementer, så oplever jeg, at vi har nogle fælles interesser, som det kunne være givtigt at samarbejde omkring.

- Det er efterhånden blevet mere tilladt at snakke solidaritet og socialisme i takt med, at konflikten har udviklet sig, og i takt med vi er nogle, der har haft nogle kontakter med andre faggrupper.

Hvad mener du, der skal til for at vinde konflikten?

- Kort og godt kan man sige, at hvis vi alle satte os ned, så skulle vi nok få vores ting igennem, for sundhedssektoren er voldsomt afhængig af, at der er sygeplejersker på arbejde. Det kunne derfor være ønskeligt, at vi kunne sige, at vi klarer det her på fem dage, og så er det slut.

- Der er arbejdspladser rundt omkring, hvor de gør det. Og jeg tror, at i ugen efter efterårsferien vil arbejdsnedlæggelserne skifte karakter fra at være punktstrejker til at være massive arbejdsnedlæggelser på arbejdspladserne.

Mangler penge

Hvordan kan man støtte sygeplejerskerne?

- Vi har en fandens pengemangel, for vi er jo mange, og det koster mange penge, hver gang vi nedlægger arbejdet.

- Jeg kunne også godt ønske mig, at vi også fik politisk støtte fra nogle arbejdspladser, så vi får brudt med følelsen af at være isolerede.

Flere artikler fra nr. 121

Flere numre fra 1995

Se flere artikler af forfatter:
Tom Christiansen

Siden er vist 1605 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside