Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 123 – 16. november 1995 – side 2

Velfærd kun for direktører

En såkaldt “alternativ velfærdskommission” offentliggør 27. november sit oplæg til fornyelse af velfærdssamfundet. Det mest alternative ligger i kommissionens sammensætning: Direktører og topchefer fra erhvervslivet og det offentlige.

Til gengæld har kommissionens arbejde intet med velfærd for almindelige mennesker at gøre. Den vil have arbejdstiden sat væsentligt op. Bistandshjælp og dagpenge til arbejdsløse skal skæres ned. Og store dele af den offentlige sektor skal udliciteres, så private firmaer kan tjene profit på transport, pasning og pleje af syge og gamle mennesker, uddannelse, miljø osv.

Højere løn

Til gengæld skal velfærden kanaliseres over i direktørernes lommer. De direktører, som har travlt med at prædike lave lønstigninger og mindre bistandshjælp, holder sig ikke tilbage for at tildele sig selv og hinanden højere løn. Samtidig med at de under overenskomstforhandlingerne i foråret krævede lønstigninger, der var mindre end tre procent, har de beviliget sig selv stigninger på seks procent. Sidste år steg direktørernes løn endnu mere.

En af begrundelserne for den højere direktørløn er “de gunstige konjunkturer”. Men det kommer ikke arbejderklassen til gode. Halvdelen af lønmodtagerne i Danmark tjener mindre end højeste dagpengesats, altså mindre end 130.000 kr om året. Dét mener direktørbladet Børsens Nyhedsmagasin er “et relativt højt beløb”, og derfor synes den alternative velfærdskommission, at det er helt i orden at sætte dagpengene ned.

Det er en grotesk udvikling. Direktører og chefer er lige præcis de eneste, der kan undværes på arbejdspladserne. De laver intet af værdi. Alt arbejde udføres af lønarbejdere – lige fra arbejdere i produktionen til dem, der udformer firmaernes regnskaber og reklamekampagner.

Direktørernes eneste beskæftigelse består i at sikre sig selv endnu større fortjeneste – og så at udtænke planer for, hvordan de kan skære ned på alle andres levestandard.

Flere artikler fra nr. 123

Flere numre fra 1995

Siden er vist 997 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside