Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 124 – 30. november 1995 – side 4

Kapitalisme og miljø

Beskidt miljøpolitik

Jens Klüver

Landbruget og Venstre vil boykotte spredning af spildevandsslam af hensyn til miljøet. Men argumenterne handler mere om økonomi.

Miljødebatten er igen blevet et varmt emne i medierne efter, at der i den sidste tid er fremkommet flere alvorlige miljøsager.

Sager om salmonellaforgiftning på Herlev Amtssygehus, om ti veje i København hvor smoggen er direkte sundhedsfarlig, om giftgrunde i beboelsesområder og sidst om Dioxin i spildevandsslam, der spredes på markerne som gødning.

Miljøkatastrofer

Alle disse sager er alvorlige trusler mod vores miljø og velfærd. Men hvis vi vil have en fremtid uden en jordklode ødelagt af miljøkatastrofer, er det ikke nok at miljøet fra tid til anden er i fokus i medierne, så må vi afskaffe kapitalismen. For det er det kapitalistiske system, der skaber forureningen ved at sætte hensynet til profit over hensynet til miljø.

Efter at Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU) har lavet en undersøgelse af det slam, som bliver spredt på markerne, er der blevet sat spørgsmålstegn ved brugen af slammet. For undersøgelsen viser, at der i slammet både er fundet spor af giftstoffet Dioxin og det hormonlignende stof Tributyltin.

Det skabte megen røre i landbrugskredse, og landmændene har truet med en boykot af slammet. Venstres landbrugspolitiske ordfører, Hans Chr. Schmidt, har udtalt: “Landmændene må kunne have 100% tillid til, at slammet kan udbringes på markerne uden sundhedsrisiko.” Og at der er tale om et problem bliver klart, når man holder sig for øje, at Dioxin kun er en ud af mange miljøgifte i spildevandsslammet.

Beroliger

Miljøminister Svend Auken har med held prøvet på at berolige landmændene med udtalelser om, at der ikke er tale om et nævneværdigt problem. Ifølge Miljøstyrelsen og Miljøministeriet er mængden af  Dioxin, som er fundet, langt under, hvad der er tilladt i Tyskland.

Men myndighedernes beroligelser skyldes ikke hensyn til miljøet men snarere hensyn til økonomien. Et boykot af slammet vil nemlig være forbundet med store økonomiske udgifter for kommunerne.

70% af al spildevandsslam bliver spredt på markerne. Der findes alternativer til spredning af slammet, fx afbrænding i særlige anlæg. Men det kræver store økonomiske investeringer at skulle gå over til afbrænding.

Foreløbig har miljøministerens beroligelser medført, at landmændenes boykot er udskudt til 1. januar 1996. Men landmændene og deres politiske repræsentanter i Venstre reagerer hyklerisk i denne sag. For dem handler det nemlig om cool cash. Landmændenes grund til boykottruslen skyldes, at bl.a. fødevareproducenten Frigodan kun vil aftage deres afgrøder såfremt, at der er garanti for, at der ikke er Dioxin i slammet.

Ydermere understreges landbrugets hykleri ved, at de godt vil sprede slammet, hvis de økologiske landmænd tvinges til at bruge det kommunale slam som gødning. For de traditionelle landbrug handler det om ikke at svække deres konkurrenceevne over for de økologiske landbrug.

Konkurrence

Det traditionelle landbrug mærker en stadig stigende konkurrence fra det økologiske landbrug. Stadig flere forbrugere kræver kvalitetsfødevare for at undgå miljøgifte, tilsætningsstoffer, salmonellabakterier osv.

Dødsfaldene på Herlev Sygehus, der skyldtes salmonellainfektioner, har fået medierne til at se på hygiejnen i storkøkkener. Men nedskæringer indenfor sygehusvæsenet har også ramt rengøringen. Således tilbød personalet på Herlev Sygehus allerede for over tre måneder siden at tage en grundig hovedrengøring i køkkenet. Det blev afvist af køkkenledelsen med den begrundelse, at det var for dyrt. Økonomiske hensyn stod over sundhedsmæssige hensyn.

Risikoen for salmonellabakterier i æg fra burhøns har gjort, at salget af burhønsæg er faldet drastisk. Fødevareindustrien prøver på at score profit på risikoen for salmonellabakterier i æg. De har lanceret salmonellafri æg, men æggene kommer stadig fra burhøns, de er bare blevet opvarmet så meget, at salmonellaen dør. Så i stedet for at ændre produktionen der forårsager den store salmonellaudbredelse, prøver man at ændre forarbejdningen.

Flere artikler fra nr. 124

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Miljø

Se flere artikler af forfatter:
Jens Klüver

Siden er vist 1774 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside