Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 125 – 14. december 1995 – side 5

Marxisme i hverdagen

Er Nyrup værre end Schlüter?

Martin B. Johansen

Oven på finansloven er det nærliggende at konkludere, at den nuværende regering under Poul Nyrup er værre end den tidligere borgerlige regering.

Det er i hvert fald svært at forestille sig, at Schlüter var sluppet igennem med en så utilsløret klassepolitik uden demonstrationer og store protester fra fagbevægelsen.

Men man skal huske, at de borgerlige partier faktisk ønsker endnu større nedskæringer på den offentlige velfærd, endnu lavere skatter til de rige og endnu flere milliarder til politi og militær.

Det er de borgerlige, der gennem hele efteråret har råbt op om, at de arbejdsløse er dovne og skal tvinges i arbejde. Det er den borgerlige politiker Marianne Jelved, der nu går åbent til angreb på hele velfærdssystemet.

Ikke regeringens farve

Sagen er, at det i virkeligheden ikke så meget er regeringens farve, der afgør hvilken politik, der bliver ført. Enhver pro-kapitalistisk regering vil være tvunget til at rette sig efter, hvad ‘konjunkturerne’ – dvs. kapitalisterne – siger.

Det er for eksempel derfor, at regeringen vælger at jagte de arbejdsløse i stedet for at straffe dem, der sender folk ud i arbejdsløshed.

Denne underkastelse under kapitalens behov er blevet mere markant, efter at politikerne i stigende grad har bekendt sig til markedsøkonomien. Selv socialdemokraterne gentager nu Anders Foghs liberalistiske mantra om, at hvis bare erhvervslivet har det godt, så vil vi alle få det godt.

Så forskellen på en socialdemokratisk og en borgerlig regering ligger ikke i politikken. Den store forskel ligger i, at de fleste tillids- og fagforeningsfolk er mere tilbageholdende over for en socialdemokratisk end en borgerlig regering. Fordi Socialdemokratiet opfattes som en del af arbejderbevægelsen, i modsætning til De Konservative og Venstre.

Er det så ikke bedre med en borgerlig regering? Det kunne være fristende at sige – ikke mindst med henvisning til, at nedskæringer i Frankrig mødes af oprør, mens de i Danmark får lov til at glide igennem.

Men det er et selvmodsigende argument. Hvis argumentet skulle være konsekvent, så skulle en avis som Socialistisk Arbejderavis opfordre til at stemme borgerligt. Og så skulle vi juble over Venstres store fremgang.

Man skal heller ikke glemme, at fremgang for de borgerlige er udtryk for, at mange lønarbejdere stemmer på dem.

Men sagen er, at et oprør som de franske arbejderes er kun den ene side af den virkelighed, der viser sig ved en borgerlig regerings nedskæringer. Den anden side er, at de borgerlige naturligvis vil forsøge at slå igen. Som vi så under Ri-Bus konflikten, så vil de gribe hårdt ind med bl.a. politi. De vil gå til angreb på fagforeningerne og forsøge at sætte dem ud af spillet.

En socialdemokratisk fremgang vil altid være at foretrække for en borgerlig, fordi det udtrykker, at den politiske overbevisning i arbejderklassen går fra højre mod venstre i stedet for det omvendte.

Modstand

Så det er risky business at håbe på, at en borgerlig regering automatisk vil fremkalde modstand.

Problemet i dag er i virkeligheden ikke så meget, om Nyrup er gået længere til højre end Schlüter. Det store problem er, at der er meget protest og vrede, men meget lidt organisering. Når så få mennesker i dag reagerer mod finansloven, så er det fordi, alternativet er værre.

Derfor drejer diskussionen sig i virkeligheden ikke så meget om Nyrup eller Schlüter er værst. Den handler om, hvordan vi opbygger et alternativ, der kan organisere vreden og give Danmark franske tilstande.

Flere artikler i serien Marxisme i hverdagen

Flere artikler fra nr. 125

Flere numre fra 1995

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 1779 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside