Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 128 – 8. februar 1996 – side 3

Minearbejdere udfordrer Jeltsin

Der er stigende modstand i den russiske arbejderklasse mod Jeltsins reformer. En omfattende strejke tvang i starten af februar regeringen til at give indrømmelser.

Gennem en omfattende strejke fik de russiske minearbejdere i starten af februar tvunget regeringen til at give indrømmelser. Over en million arbejdere var i strejke i to dage p.g.a. manglende lønudbetalinger, og næsten alle de russiske miner var ramt af strejken. De ukrainske minearbejdere, som strejkede samtidigt, har fortsat deres strejke. De vil først gå i arbejde når den manglende løn er udbetalt.

Vil strejke igen

De russiske minearbejdere er parate til at gå i strejke igen, hvis regeringen ikke opfylder løftet om at afsætte 13 milliarder kroner til lønudbetalinger. I så fald vil kravet ikke indskrænke sig til spørgsmålet om den manglende løn. Som en leder af det russiske minearbejderforbund, Gennadij Mikhailets, udtaler: “Vi vil starte en politisk strejke, og vores krav vil være regeringens afgang.”

Minearbejderne står ikke alene med deres modstand mod regeringens hårdhændede reformpolitik. Også ansatte på de højere læreanstalter har været i strejke – og vundet.

Boris Jeltsin og de grupper, der støtter ham er bange for, at de vil tabe præsidentvalget i juni måned. Derfor gav de efter for de omfattende strejker. Men samtidig erklærer Jeltsin, at han vil fortsætte reformpolitikken.

Problemer

Boris Jeltsin og de russiske magthavere står med store problemer. Erhvervsliv og investorer, russiske som udenlandske, kræver fortsættelse af reformerne, der handler om at give erhvervslivet de bedst mulige forhold, skære ned på velfærden og forringe arbejderklassens levevilkår. Den Internationale Valutafond (IMF) vil således kun bevillige et lån på ca. 50 milliarder kroner, hvis staten fortsætter sin reformpolitik.

Samtidig vokser utilfredsheden med den kyniske reformpolitik i den russiske befolkning. Minearbejdernes og universitetslærernes strejker viser vejen frem. En samlet russisk arbejderklasse kan smadre Jeltsins reformpolitik.

Flere artikler fra nr. 128

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Rusland

Siden er vist 1648 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside