Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 129 – 22. februar 1996 – side 8

Unge arbejdsløse

Uddannes til løntrykkeri

Regeringen og arbejdsgiverne vil straffe unge arbejdsløse. De bliver tvunget ud i uddannelse eller lavtlønnede lortejobs.

Den første april vil den nye finanslov betyde, at unge arbejdsløse under 25 vil blive stillet over for et siciliansk tilbud: tag en uddannelse på halve dagpenge eller SU, eller opgiv din ret til at modtage dagpenge overhovedet.

De unge kan “vælge” mellem tre typer uddannelser: ordinære uddannelser, nye 18 måneders uddannelser eller særlige individuelt tilrettelagte forløb. De unge vil ofte blive tvunget til at vælge den ordinære uddannelse fra, fordi de ikke kan overleve for den SU, som uddannelsen berettiger til.

De nye 18 måneders uddannelser og de særlige forløb berettiger derimod til halve dagpenge. Blandt uddannelsestilbuddene findes kurser i “tandteknik, design, make-up, tøj og stil”, “informationsteknologi, dokumentation, organisation, virksomhedsdrift og kreativitet” og “driv din egen virksomhed”.

Gør grin

De skoler, der tilbyder disse uddannelser, kan ikke forklare, hvad uddannelserne kvalificerer til, men det er hverken til et erhverv eller en kompetencegivende uddannelse. Den unge står således i samme situation efter uddannelsen som før. Det er at gøre grin med de unge.

Men selv om de unge har lyst til at uddanne sig, gør de nye regler det praktisk taget umuligt. Lysten til uddannelse skaffer hverken mad på bordet eller betaler husleje-checken. De, der vælger at tage en uddannelse, straffes økonomisk – ikke ligefrem et incitament til uddannelse.

Hul påstand

Påstanden om, at uddannelse vil give de unge arbejde, er hul. Over halvdelen af dem, der nu rammes af de nye regler, har allerede en højere skoleuddannelse end resten af befolkningen og har gået mere end ti år i skole. De unge har typisk en studentereksamen bag sig eller en afbrudt erhvervsuddannelse, hvor de ikke kunne få en elev- eller praktikplads.

Konsekvensen af finansloven er da også, at mange unge arbejdsløse nu er desperate for at få et arbejde for at undgå økonomisk ruin. De unge søger selv de mest usle lavtlønnede jobs. Det betyder, at der nu er en stor gruppe unge, der kan bruges som løntrykkere, fordi de er tvunget til at tage et hvilket som helst job, de kan få. De nye regler er intet andet end uddannelse til løntrykkeri.

Samtidig er alderen for medlemskab af A-kasse blevet sat op fra 16 til 18 år, og unge under 25 vil efter et halvt års ledighed blive tvunget over på halve dagpenge i uddannelse eller tvangsaktivering uden ret til genoptjening af dagpenge.

Derfor er de nye dagpengeregler med til at forhindre, at de unge organiserer sig i en fagforening.

Arbejdsgiverne får dermed stillet ung, billig, uorganiseret arbejdskraft til rådighed, som skal bruges til at presse de øvrige arbejdere endnu mere.

Flere artikler fra nr. 129

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Arbejdsløshed

Siden er vist 947 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside