Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 130 – 7. marts 1996 – side 4

A-våben i Grønland

Et spind af løgne

Løgn på løgn er blevet afsløret i Thule-sagen. Politikerne lyver efter forgodtbefindende og kan ikke afsløres – arkiverne er lukkede.

[ Niels Helveg ]

Niels Helveg Petersen har bevidst tilbageholdt oplysninger i Thule-sagen

Først benægtede Udenrigsministeriet kendskabet til, at USA overhovedet havde placeret atomvåben på Grønland.

Dernæst leverede Helveg en “fyldestgørende” redegørelse, hvor han måtte indrømme, at H.C. Hansen – daværende statsminister – i 1957 havde givet USA lov til at have 48 atomraketter til luftforsvar og fire bomber – altså defensive våben.

En Greenpeace-forsker, der har haft adgang til amerikansk arkivmateriale, har for nylig afsløret, at der tillige var udstationeret jagerfly med offensive atomvåben i perioden 1959 til 1965.

I Danmark er der i modsætning til USA ingen officiel adgang til Udenrigsministeriets arkiver fra den tid. Det er utroligt belejligt for Udenrigsministeriet. For når forskere kan gribe Udenrigsministeriet i den ene løgn efter den anden uden at have adgang til arkiverne, hvad kan der så ikke afsløres af løgn og bedrag, hvis arkiverne blev åbnet.

Hemmeligheder

Derfor forsøger Udenrigsministeriet at få lukket de huller, der måtte være i arkivhemmeligheden. De har bl.a. presset rigsarkivet til at anmelde en journalist, Poul Brink, for at videregive oplysninger fra hemmeligt arkivmateriale til forskere i USA. Oplysninger, man i øvrigt kan få lovlig adgang til i USA.

Ifølge Niels Helveg Petersen skete anmeldelsen af Poul Brink efter pres fra den amerikanske ambassade. Men det er blot endnu en løgn. I følge den amerikanske ambassaderåd, Stephan Strain, har de ikke bedt om nogen anmeldelse.

Udenrigsministeriet kan heller ikke påberåbe sig uvidenhed uden at komme til at fremstå som de rene imbeciler. Forsker ved Københavns Universitet, Poul Villaume, siger, at “Enhver, der kunne kigge på en globus og samtidig kendte den amerikanske atomstrategi, vidste hvad der foregik. Den amerikanske atomstrategi betød, at alt, hvad der kunne flyve, havde atomvåben ombord. Amerikanerne lagde ikke skjul på det. Tværtimod.”

Pinlig

Sagen er særdeles pinlig for Udenrigsministeriet. Da det første gang kom frem, at USA havde atomvåben på Grønland, udtalte den grønlandske landsstyreformand med rette, at der var tale om dansk imperialisme.

Sagen er, at da den danske regering ønskede at tilslutte Danmark til NATO, måtte den love, at der ikke blev udstationeret atomvåben på dansk jord. Hvis der kom atomvåben i Danmark ville det nemlig gøre landet til et oplagt bombemål. Men den slags hensyn kunne man ikke tage, når det kun gjaldt Danmarks koloni. Der boede jo alligevel kun grønlændere.

Forskellen på, om der er tale om offensive eller defensive våben er ikke en bagatel. Jo mere våbnene var rettet mod mål i Sovjetunionen, jo mere sandsynligt var det, at Sovjetunionen havde våben pegende den anden vej. Derfor er det ikke mærkeligt, at sagen bliver betragtet med en dybeste alvor på Grønland, og at man der ikke længere tør stole på Udenrigsministeriets oplysninger.

Beskytter forbrydere

Arkivloven og hemmelighedskræmmeriet handler ikke kun om at bevare hemmeligheder over for “fremmede magter”, men om at beskytte forbrydelser á la Ninn Hansens stop for tamilernes familiesammenføring.

Vi må forlange, at arkiverne bliver åbnet, så ministre og embedsmænd kan blive stillet til regnskab for deres overtrædelser af loven og brudte løfter.

Flere artikler fra nr. 130

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Grønland

Siden er vist 2034 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside