Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 137 – 13. juni 1996 – side 5

Marxisme i hverdagen

Et spørgsmål om klasse

Martin B. Johansen

Begreber som arbejderklasse og den herskende klasse bliver i de borgerlige medier normalt betegnet som forældede. De siger, at det er gammeldags at tænke sig samfundet opdelt i klasser.

I stedet peger medierne på, at samfundet i dag er meget mere komplekst, og at der findes mange forskellige interessegrupper, som ikke falder ind under klasseopdelingen.

I det omfang, at de borgerlige overhovedet vil acceptere begrebet “klasser”, så taler de om, at der findes en meget lille rig overklasse, der er så lille, at den ikke spiller nogen rolle. I bunden findes der en underklasse af udstødte, arbejdsløse og sociale tabere. Og alle os andre tilhører så det store flertal, middelklassen.

Problemet ved den måde at definere klasser på er, at den tager udgangspunkt i individer. Når man gør det, så er man tvunget til at kategorisereud fra ting som livsstil, indtægt, holdninger osv. Og da disse ting netop er meget individuelle, så ender man med et meget upræcist billede. Hvert enkelt individ kan med god ret hævde at falde uden for de givne kategorier.

Karl Marx’ udgangspunkt var anderledes. Han betragtede samfundet som en enhed i sig selv, ikke som en samling individer. Det svarer til, at når man beskriver vands fryse- og kogepunkt, så beskriver man ikke egenskaber ved de enkelte molekyler, men egenskaber ved vandet som sådan. På samme måde må man analysere samfundet: Ikke som en samling adskilte individer, men som en enhed.

Produktionen

Når man analyserer et samfund, sagde Marx, må man først afgøre, hvordan produktionen er organiseret. Fordi forudsætningen for ethvert samfund er, at der bliver produceret mad, boliger, transport osv. Det gælder også for kapitalismen. Selv om masser af borgerlige ideologer siger, at vi lever i et “fritids-” eller “informationssamfund”, så er udgangspunktet, at der er en grundlæggende produktion af livsfornødenheder.

Derfor er det samfundets organisering omkring produktionen, som afgør, om det er et klassesamfund – ikke lønnen, adgangen til stemmeret eller hvad man ellers kan foreslå.

Kapitalismen er kendetegnet ved, at langt størsteparten af produktionsmidlerne ejes og kontrolleres af en lille gruppe mennesker, som ikke selv deltager i produktionen. Det konkrete arbejde udføres af en anden gruppe mennesker, der overlever ved at sælge sin arbejdskraft til kapitalistklassen. Dén opdeling har eksisteret siden kapitalismens start og gør, at det stadig er berettiget at tale om, at samfundet er delt op i en kapitalist- og en arbejderklasse.

Nogle vil indvende, at den produktive arbejderklasse bliver mindre og mindre – at samfundet i stigende grad består af "servicejobs" som lærere, sundhedsarbejdere, socialarbejdere osv. Men det er ikke noget argument mod Marx' klasseteori. Kernen i Marx' teori var, at klasser er en egenskab ved samfundet, ikke ved de enkelte jobs. Det betyder, at selv om det er rigtigt, at erhvervsstrukturen har ændret sig, så består den grundlæggende opdeling af samfundet i besiddende og besiddelsesløse, i folk, der kontrollerer, og folk, der bliver kontrolleret.

Områder som uddannelse, sundhed og socialvæsen må tilpasse sig til de krav, som produktionen stiller. Og derfor er de områder ikke undtaget fra den grundlæggende modsætning mellem kapitalister og arbejdere. Tværtimod har tendensen i mange år været, at de ansatte i uddannelses-, social- og sundhedsvæsen mere og mere deler ansættelsesvilkår med “rigtige” industriarbejdere, og flertallet betragter da også sig selv som almindelige lønslaver.

Spørgsmålet, om man tilhører den ene eller anden klasse, er ikke et spørgsmål om individuelle holdninger, som man kan vælge til eller fra. Det er samfundets organisering, der gennemtvinger klassedelingen.

Flere artikler i serien Marxisme i hverdagen

Flere artikler fra nr. 137

Flere numre fra 1996

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 1724 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside