Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 14 – November 1985 – side 8

Kan flygtninge spares væk?

Lotte Mylendorff

»Det er blevet lettere at være dansker,« sagde Schlüter i sin åbningstale i Folketinget. Det er nu svært at få øje på lettelserne, hvis man ikke lige tilhører den klasse, som Schlüter laver sin politik for – nemlig borgerskabet.

I den anden ende af spektret fortsætter klapjagten på de allerede hårdt ramte grupper: unge uden uddannelsesmuligheder, arbejdsløse, fremmedarbejdere o.s.v.

Nu skal også flygtningene trues af spareiveren. Hvis nogen har fået den opfattelse, at Schlüter og Co. oven på Kalundborg – og andre racistiske uroligheder – havde taget parti for de jagede flygtninge, har de taget fejl.

Nedskæringerne

Flygtninge udgør, præcis som f. eks. arbejdsløse, en uproduktiv gruppe. Antallet af dem vokser, og på grund af flygtningeloven kan regeringen ikke bare sige stop og sende dem tilbage. Derfor vælger man, i den »hellige. betrængte økonomis« navn, at gøre tilværelsen som flygtning i Danmark mindre attraktiv ved at stille forslag om nedskæringer i f.t. den enkelte flygtning. Det må koste 120.000 kr. at integrere en flygtning – altså skal der spares ca. 35.000 kr. pr. flygtning.

Når flygtninge opnår asyl, bliver de overgivet fra Dansk Røde Kors til Dansk Flygtningehjælp (DF). I den integrationsperiode, som indtil videre har været 18 måneder, skal DF forestå flygtningenes integration i det danske samfund. DF er en privat, humanitær organisation, der får dækket sine udgifter til integrationsarbejdet af staten. De vigtigste områder i DF's arbejde er sprogundervisning, socialrådgivning, hjælp til at finde bolig og planlægning af arbejds- og uddannelsesforløb.

Den væsentligste besparelse ligger i en nedsættelse af indslusningstiden fra 18 til 14 måneder. Dette er kun en retningslinje. Velfungerende flygtninge kan komme ned på en integrationsperiode på 9 måneder.

Dette betyder, at flygtningene kun har kontakt med DF, som har størst ekspertise med integrationsarbejdet, bl.a. arbejds- og boligplaceringer, i en kortere periode. Desuden vil en tidligere overførsel til de overbelastede bistandskontorer betyde en klar forringelse af flygtningenes situation. De bliver overladt til sig selv i kampen med det sociale system.

Ifølge socialministerens plan skal sparekniven også svinges i forhold til bl.a. boligindskud, møbler, beklædning, sprogundervisning og fritidsaktiviteter.

I realiteten betyder det, at man stiller flygtningene i en umulig situation. De er som regel ejendomsløse, når de kommer til landet, og har intet kendskab til sproget. Deres umiddelbare muligheder for at få jobs er lig nul.

Formålet med besparelserne ser ud til at være at gøre situationen som flygtning så umulig, at de rejser igen.

Socialdemokratiet, SF og VS går imod besparelserne. De Radikale vakler. Kommunerne går verbalt imod at blive pålagt nye byrder oveni bistandshjælpen. Hos DF vækker forslaget bekymring.

Forsvar flygtningene

Spareforslaget er et klart angreb på flygtningene, som i forvejen står i en presset situation med store psykiske og sociale problemer. På grund af sin sammensathed med forskellig politisk og religiøs baggrund og mangel på et potentielt kampfællesskab på en arbejdsplads er mulighederne små for et fælles perspektiv. Som et resultat af nedskæringsplanerne og de forværrede levevilkår vil vi snarere se eksempler på en individuel overlevelseskamp, hvor flygtninge bliver spillet ud mod hinanden.

IS går imod alle former for indvandrerkontrol og begrænsninger på flygtningekvoter. Vi forsvarer alle arbejderes ret til at søge arbejde og ly, hvor de vil. Hvis forslaget om besparelser går igennem, står én ting sikkert: Flygtninge og alle andre får et skoleeksempel på, hvad den borgerlige regerings parole om »mennesket i centrum« står for.

Bedre forhold kan kun gennemkæmpes mod den borgerlige regering og nationalistiske kriseløsninger – på tværs af race og nationalitet. Vi siger: VI HAR RÅD.

Flere artikler fra nr. 14

Flere numre fra 1985

Se flere artikler om emnet:
Migration

Se flere artikler af forfatter:
Lotte Mylendorff

Siden er vist 1701 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside