Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 153 – 26. februar 1997 – side 4

SF’s velfærdsprogram

Undergraver SF velfærden?

SF’s forretningsudvalg har udarbejdet et forslag til nyt velfærdsprogram, “Videre med Velfærdssamfundet”, som skal behandles på SF's landsmøde i april måned.

Oplægget indeholder flere gode elementer. For det første slås det fast at velfærdssamfundet skal udvikles og udvides.

For det andet sendes der en klar adresse til markedsøkonomiens begrænsninger, som den virkelige årsag til de sociale problemer i samfundet.

For det tredje peges der på en række tiltrængte forbedringer for arbejdsløse og børnefamilier.

Og for det fjerde taler oplægget for omfordeling fra de rigtigt rige til de fattige, og endelig for det femte slår oplægget fast, at velfærdsgoder som for eksempel førtidspensionen skal bibeholdes.

Men oplægget lider desværre af et afgørende problem. Det er, at SF også vil være med til at finde besparelser, for at få velfærdssamfundet til at udvikle sig. Der er vel at mærke ikke tale om besparelse på erhvervstilskud, militær eller politi, men på sociale ydelser til folk med mellemindkomster.

Glidebane

Oplægget foreslår, at børnecheck og folkepension gøres indtægtsbestemt. Her bevæger SF sig ud på en farlig politisk glidebane.

Et er, at det selvfølgelig virker komplet absurd, at folk som Janni Spies skal have børnechek. Noget andet er, at det ikke er folk som Janni Spies, der i virkeligheden bliver ramt af indkomstbestemt tildeling af sociale ydelser.

For personer som Jannie Spies betyder børnechecken ikke en pind, og samfundsøkonmisk vil det ikke kunne mærkes hvis checken blev fjernet for folk med hendes indtægt.

Grænsen for hvornår en indkomst er høj nok til en mindre børnecheck skal lægges så det rammer, hvor besparelsen kan mærkes.

Det kan den for faglærte arbejdere, skolelærere og andre med indkomster på omkring 250.000  til 275.000 kr. om året. Der er her, statskassen kan hente penge, og det er den gruppe, som regeringen og de borgerlige vil ramme.

Så selv om SF måske vil placere grænsen lidt højere end 250.000 kr., så åbner de op for diskussionen om, at nogen ikke skal have de sociale ydelser.

Pension

Det samme gør sig gældende, når SF åbner op for indkomstbestemt folkepension. Det er ikke de rigtig rige med kæmpe kapitalpensioner og aftrædelseordninger der mærker sådanne nedskæringer. Det er de mange, der har været heldige at have et arbejde i de fleste år i den erhvervsaktive alder.

Når SF åbner op for denne logik, bryder de samtidig  fundamentalt med det gode princip i velfærdsydelserne om, at alle uanset baggrund har ret til samme sociale ydelse.

Frikender

SF kommer samtidig til at frikende de virkeligt ansvarlige for den anarkistiske markedsøkonomi. En økonomi der ikke kan styres og kun er indrettet på at tjene de rige. Bankerne og teleselskaberne laver rekordoverskud i milliardklassen, samtidig med at de smider ansatte ud på dagpenge.

Bankerne og virksomhederne har intet ansvar for  samfundsøkonomien. De tænker kun i, hvad der tjener dem selv. Derfor skal pengene til mere velfærd hentes ved at hive overskuddet ud af lommerne på de store virksomheder. Det vil give masser af penge til sociale forbedringer.

Så selvom oplægget fra SF’s forretningsudvalg indeholder en række positive elementer, trækker ovennævte forslag i den gale retning. Derfor er det samlet et dårligt forslag, som SF bør forkaste.

Flere artikler fra nr. 153

Flere numre fra 1997

Se flere artikler om emnet:
SF
Velfærdsstaten

Siden er vist 3361 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside