Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 154 – 13. marts 1997 – side 2

Det frie studievalg står for skud

Dansk Industri vil straffe unge, der vælger en “forkert” uddannelse. Men det, der er “rigtigt” for DI, hænger ikke nødvendigvis sammen med det, der reelt er brug for.

Dansk Industri er kommet med et udspil omkring uddannelse, der går ud på, at unge kun må uddanne sig efter erhvervslivets behov. Der er for mange unge på de humanistiske uddannelser og for få på de tekniske ifølge DI.

De unge skal tvinges enten ved at belønne de, der vælger “rigtigt”, med højere SU eller straffe færdigtuddannede, der ikke kan få arbejde, ved at fratage dem dagpenge. Underforstået, at det er de unges egen, egoistiske skyld, hvis de ikke kan finde arbejde, når de er færdiguddannede.

Men arbejdsløshed blandt humanistisk uddannede skyldes ikke, at der ikke er behov for deres arbejdskraft i samfundet. Tværtimod kunne fx mange flere pædagoger fjerne ventelister til børnepasning og betyde bedre kvalitet på daginstitutionerne. Men samfundet ønsker ikke at betale det.

Absurd

Selve tanken om, at de studerende, studievejlederne eller erhvervslivet skal kunne forudse, hvilken type arbejdskraft, der bliver behov for mange år frem i tiden, er absurd.

I slutningen af 80’erne var der for mange ingeniører – industrien regner med, at der bliver mangel om få år. Behovet for en bestemt arbejdskraft kan skifte hurtigt.

Dansk Industri nyder i forvejen godt af, at samfundet betaler for uddannelsen af deres arbejdskraft. Det nuværende uddannelsessystem er i forvejen formet efter erhvervslivets behov og ønsker.

Men det er altså ikke nok. Nu står selv det frie studievalg for skud.

At færre unge vælger tekniske uddannelser har en grund. Pernille Tind, studerende fra Danmarks Tekniske Universitet, siger: “Undervisningen på de naturfaglige uddannelser er for traditionel. Der er for mange forelæsninger og for mange skriftlige eksaminer. De humanistiske uddannelser er gode til at vække de studerendes nysgerrighed om, hvem vi er som mennesker, og hvad vi vil med vores arbejde.”

Flere artikler fra nr. 154

Flere numre fra 1997

Se flere artikler om emnet:
Uddannelse

Siden er vist 1641 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside