Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 154 – 13. marts 1997 – side 8

Ny overenskomst for offentligt ansatte

Fagtoppen har solgt vores krav

Charlie Lywood

På trods af det klare signal fra efterårets kongresser i det offentlige område om at undgå øget individualisering af lønsystemerne, har topforhandlerne underskrevet et rammeforlig, som åbner banen for løn efter kvalifikation, funktion og resultater.

“Arbejdsgiverne har fået opfyldt deres hedeste ønske til nye lønreformer,” siger Palle Nielsen, formand for Social og Sundhedsafdelingen i Forbundet af Offentligt Ansatte i Storkøbenhavn.

Bureaukraterne har også accepteret arbejdsgivernes lønramme på 4,2 procent og dermed blæst på især sygeplejerskernes krav om store generelle lønstigninger. Finansminister Mogens Lykketoft har fået sin vilje. Der bliver ingen lønfest.

Ikke flere penge

Arbejdsgiverne i stat og kommune får ikke flere penge til at honorere den enkelte med. Pengene kan derfor kun skaffes ved at tage fra andre offentligt ansatte.

For sygeplejerskerne bliver pengene til de individuelle lønstigninger fundet ved at sænke slutlønnen. Den falder fra 19.100 kroner om måneden, til 17.800 kroner. Det samme gælder for socialpædagogerne, som kun får anciennitetsstigninger to gange i deres arbejdsliv. Resten skal de hente hjem ved individuelle lønstigninger.

Ingen garanti

“Men der er jo ingen garanti for, at amter og kommuner har sat pengene af til de tillæg, vi er berettiget til,” siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Århus Kommunehospital Hannah Højgård til Socialistisk Arbejderavis. Hun vil anbefale sine kolleger at stemme nej til forliget.

For at “kvalificere” sig til mere i løn skal sygeplejersker skifte afdeling tit, eller uddanne sig i et speciale, som fx. operationssygeplejerske der giver mange tillæg. “Men der skal jo være nogle ‘almindelige’ sygeplejersker på sengeafdelingerne, og de bliver tabere i dette her system,” siger Hannah Højgård.

Det frygter formanden for køkken- og rengøringssektoren i Forbundet af Offentligt Ansatte Anne Marie Leipke også: “Vores rengøringsassistenter kan ikke engang komme på AMU-kurser, så hvordan skulle de gøre sig forhåbninger om kvalifikationsløn?”

Selv om forliget er gået let igennem forbundenes hovedbestyrelser, skal fagbureaukraterne ikke regne sig for sikre. Deres utrolige udsalg af solidaritet møder modstand på tillidsmands- og gulvplan. På sygeplejerskernes ekstraordinære kongres stemte 40 procent af de delegerede imod.

Selvom 20 af 26 medlemmer i hovedbestyrelsen i Socialpædagogernes Landsforbund stemte for, viste et nyligt afholdt tillidsmandsmøde i Århus amtskreds et helt andet billede.

Her talte slet ingen af tillidsrepræsentanterne for aftalen. Alle var imod.

Ni gode grunde til at stemme nej

De nye lønformer består af en grundløn, som kun opjusteres minimalt et par gange i et helt arbejdsliv. Derudover skal der lønnes efter kvalifikation, funktion og resultater.

Arbejdsgiverne ønsker, at denne del af lønnen udgør op mod 30 procent. Der er overgangsordninger for de nuværende ansatte, men alle nye ansatte skal lønnes efter disse principper.

Her er 9 gode grunde til at stemme nej:

  • De nye lønformer er usolidariske. De ambitiøse, unge og stræbsomme vil blive vinderne. De lidt langsommere, de ældre og de mindre stræbsomme vil blive tabere.
  • Det er en massiv forøgelse af fedterøvstillæggene. Arbejdsgiverne vil kunne belønne dem, som makker ret.
  • Det vil skabe større lønspredning  og dermed undergrave den faglige styrke.
  • Folk vil mere se sig selv som individuelle lønforhandlere end som en del af en helhed.
  • Cheferne vil få den største del af kagen. Arbejdsgiverne ønsker de nye lønformer for at kunne holde på "dygtige" medarbejdere. Skoleledere og børnehaveledere fik allerede et betydeligt løft, da de nye lønformer kom.
  • Kvinderne, der kun udgør 12 procent af lederne indenfor det offentlige, vil sakke endnu mere bagud.
  • Ufaglærte, som fx pædagogmedhjælpere og rengøringsassistenter, har kun få muligheder for at opkvalificere sig.
  • Folk med små børn vil blive diskrimineret, da de har begrænset mulighed for at gå på kursus eller foretage hyppige jobskift.
  • Muligheden for at opkvalificere sig gennem kurser er afhængig af kursusbudgetterne. Forskellen mellem kommunerne vil øge forskellen på folks løn.

Billedtekst:
Fagbureaukraterne ignorerede især sygeplejerskenes krav om generelle lønstigninger og imødekom arbejdsgivernes krav om flere individuelle løntillæg.

Flere artikler fra nr. 154

Flere numre fra 1997

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000

Se flere artikler af forfatter:
Charlie Lywood

Siden er vist 1689 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside