Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 16 – Januar 1986 – side 2

Ikke flere pakker

Ole Mølholm Jensen

Først fik vi regeringens julepakke, og så skal vi nu have en EF-pakke.

Folketinget skal den 26. januar tage stilling til denne pakke fra EF, som har tre hoveddele. Den første del er et øget samarbejde frem mod en egentlig unionsdannelse. Den anden del er øget magt til EF-parlamentet over for EF-ministerrådet. Den tredje del er en udjævning af de forskellige miljøkrav, der i dag eksisterer i de 12 EF-lande.

Alle tre dele er dårlige gaver, som vi skal sige nej tak til.

De to første dele er et forsøg på at styrke de største økonomier indenfor EF-samarbejdet. Ønsker herom udspringer af den øgede konkurrence på verdensplan mellem store økonomiske blokke. En konkurrence som har USA, Japan, EF og Østeuropa som hovedaktører.

Når vi mener disse ting er dårlige, er det ikke ud fra nationalistiske holdninger om, at de vil krænke den danske kapitals selvbestemmelsesret. Sådanne nationalistiske toner er ellers de mest fremherskende i modstanden mod pakken.

Nej, vi er imod, fordi enhver styrkelse af EF er en styrkelse af arbejdsgiverne i Vesteuropa overfor arbejderklassen. Jo bedre deres samarbejde fungerer, og jo stærkere de er økonomisk, jo sværere er de at danse med for arbejderklassen.

Den tredje del med udjævning af miljøkrav er vi imod, fordi det altid vil være et angreb mod de bedste miljøkrav. Vi er samtidig imod, fordi det er et direkte angreb på de arbejdergrupper, der igennem aktivitet har fået forbedret deres arbejdsmiljø.

Modstand

Modstanden mod pakken har været kraftig. Store dele af fagbevægelsens top har taget afstand. Det gælder dog ikke Metal, som endnu en gang står tæt på arbejdsgiverønsker.

I Socialdemokratiet er der kommet et flertal imod pakken i folketingsgruppen. Denne modstand er god, men mangelfuld, fordi den er utrolig nationalistisk. Socialisters opgaver er at argumentere mod såvel EF-pakken som det nationalistiske argument mod EF.

Vi bekæmper EF, fordi det er et redskab for borgerskabet. Og vi bekæmper EF, fordi vi er konsekvent imod enhver styrkelse af kapitalismen. Vi vil et opgør med kapitalisme i EF såvel som i Danmark.

Flere artikler fra nr. 16

Flere numre fra 1986

Se flere artikler om emnet:
EU/EF

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 1195 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside