Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 16 – Januar 1986 – side 8

Arbejderflertal på græsk

Martin Arnoldsen

Forventningerne i Grækenland var kolossale, da det for første gang i Grækenlands historie lykkedes et socialistisk parti, PASOK, at vinde flertallet i parlamentet ved valget i 1981.

Efter fire år, hvor det kneb gevaldigt med at indfri kampsloganet »ALLAGI« – forandring, var der efter valget i juni 1985, hvor PASOK genvandt det absolutte flertal i parlament med 162 pladser af parlamentets i alt 300, en stærk forventning om reformer, der kunne gavne den brede del af arbejderklassen.

Socialistisk krisesvar?

Den græske økonomi er i en alvorlig krise. Udlandsgælden er på rundt regnet 20 mia. Det årlige betalingsbalanceunderskud er stigende, samtidig med at de sædvanlige valutaindtjeningskilder, skibsfart og turisme, er ude i alvorlig krise. Krisen er også kendetegnet ved en stigende inflation, i november lå den på 18 % årligt.

Den socialistiske regerings svar er indgreb i arbejdernes lønninger og nedskæring af det offentlige forbrug!

Et svar der er set i lande over hele Europa. i så vidt forskellige lande som Frankrig, England og Danmark.

Det kan derfor ikke undre, at Andreas Papandreou er blevet beskyldt for Thatcherisme.

Det økonomiske indgreb, der sikrer lavere lønninger, består af en væsentlig indskrænkning af den automatiske dyrtidsregulering og for de største områders vedkommende med en suspension af reguleringen, hvilket altså vil betyde en 18 % lønnedgang om året ved den nuværende inflationsrate.

Bønderne, der i særlig grad har støttet PASOK, får mindre stigninger på deres landbrugsvarer, end de var stillet i udsigt ved valget. Desuden vil der ske omfattende beskæringer af det offentlige forbrug, der alt andet lige betyder en yderligere indskrænkning af den enkeltes forbrug.

Indgrebet er blevet begrundet med, at Grækenlands uafhængighed står på spil, Et argument der kendes fra Schlüters afgrundsfilosofi herhjemme.

Argumentet kommer unægteligt til at virke hult, al den stund at PASOKs politiske hovedmål i forbindelse med valgsejren i 1981, nemlig udtræden af EF, udmeldelse af NATO og fjernelse af de amerikanske militærbaser, nu ikke længere fremføres særlig offensivt.

Forvirring

Da regeringen uden noget forvarsel den 10. oktober greb ind over for reallønnen, skabte det omgående en utrolig skuffelse. Forventningerne til regeringen stod i klar modsætning til realiteterne, illusioner opbygget igennem tilliden til muligheden af en retfærdig fordeling via parlamentet.

Reaktionen på indgrebet blev et opråb fra en række af store fagforeninger, hvori man proklamerede en 24 timers generalstrejke den 21. oktober.

Strejken var en succes, og omfanget var ikke set mage til siden 1974 i kam pen mod oberstregimet.

Konsekvensen blev bl.a., at PASOK ekskluderede en række faglige ledere fra partiet som følge af deres støtte til strejken. En ny 24 timers strejke blev iværksat i november som reaktion på eksklusionerne.

Det græske Moskva-orienterede kommunistparti KKE, der opnår omkring 10% vælgeropbakning ved valgene, tog sammen med det stærkt højreorienterede ND – Ny Demokrati stærkt afstand fra indgrebet.

KKE krævede, at PASOK fastholdt sine valgløfter og gik sammen med PASOK tilhængere i fagbevægelsen ind for at organisere protestdemonstrationer for at fastholde PASOK på deres løfter. KKE har intet perspektiv om at ændre magtforholdene i landet, end ikke en anden politik, blot ønsker man altså at fastholde PASOK på deres oprindelige politik.

En illustration af KKEs magtesløshed er diskussionen om Grækenlands enorme våbenindkøb, et indkøb på 1 mia., her har KKE stærkt vendt sig imod, at indkøbene skal foregå i Frankrig og USA; i stedet har man krævet at flykøbene blev foretaget i Sverige!

Mobiliseringen mod kriseindgrebene er derfor kun blevet anvendt som en løftestang for parlamentarisk fremgang ved næste valg for både højrefløjen ND og KKE, Perspektivet er taburetter og ikke arbejdermagt.

Flere artikler fra nr. 16

Flere numre fra 1986

Se flere artikler om emnet:
Grækenland

Se flere artikler af forfatter:
Martin Arnoldsen

Siden er vist 1617 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside