Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 164 – 14. august 1997 – side 4

Efter oversvømmelserne

Den enes død – den andens brød

Frank Antonsen

Oversvømmelserne i Østeuropa kunne have været undgået. Nu regner danske virksomheder med at score kassen på katastrofen.

Det er de værste oversvømmelser i mands minde, der har ramt Østeuropa. Mindst 100 er druknede i Polen og Tjekkiet. Indtil videre er mindst 160.000 polakker og 20.000 tyskere blevet evakueret. I Rumænien er op til 17 floder gået over deres breder og 1030 familier er blevet evakueret.

Afgrøder er blevet ødelagt i både Polen, Tjekkiet og Slovakiet. I Polen, der er hårdest ramt, står over 6000 kvadratkilometer under vand. Ved grænsen mellem Rumænien og Ukraine er 1000 hektarer landbrugsland blevet oversvømmet. Det skønnes at skaderne løber op til 40 milliarder kroner.

Men katastrofen kunne have været undgået. De polske diger var i en elendig forfatning, fordi regeringen har undladt at vedligeholde dem de sidste syv år, selvom en rapport fra 1993 advarede om, at Polen ikke ville være i stand til at håndtere en mulig oversvømmelse.

Selvom store områder i både Polen og Tjekkiet stod under vand, var den tyske regering ikke forberedt på, at katastrofen også ville ramme Tyskland. Selv da katastrofen var indtruffet, blev der ikke indgået noget samarbejde med nabolandene. Tværtimod består en del af den tyske indsats i, at udstyre grænsepolitiet med infrarøde sensorer, så de kan forhindre flygtninge fra de oversvømmede områder i Polen i at komme ind i Tyskland.

Det fri marked

Problemet for almindelige mennesker forværres blot af de østeuropæiske regeringers begejstring for det frie marked. I Polen, for eksempel, har langt de fleste ikke haft råd til at købe sig en privatforsikring efter, at nedskæringer har fjernet de tidligere statslige forsikringer.

Den polske premierminister Wlodzimierz Cimoszewicz udtalte sågar, at katastrofen burde være en lærestreg for alle de polakker, der ikke havde tegnet en privat forsikring. Kæmpedemonstrationer og blokader tvang ham dog til at ændre holdning.

Finansmarkederne forventer, at det polske nødhjælpsprogram vil øge underskuddet på betalingsbalancen og få inflationen til at stige. Den polske valuta er derfor blevet udsat for pres fra finansmarkederne og har mistet 5% af sin værdi på en enkelt dag. Den tjekkiske valuta var udsat for et lignende angreb tidligere på året. Det vil blot gøre det endnu sværere for landene at klare sig.

Overalt benytter den herskende klasse sig kynisk af katastrofen til at pleje deres egne interesser.

I Tyskland, hvor Kohls regering har været ramt af strejker og indre splid, bruges oversvømmelsen til at mane til nationalt sammenhold. De statslige TV-kanaler har sammen med diverse sladderblade oprettet indsamlinger og arrangeret gallaaftener. For et øjeblik glemmes det, at det er de fattige områder i det tidligere DDR, der er ramt af oversvømmelsen, og at indbyggerne dér ikke har fået indfriet alle Kohls løfter efter genforeningen. Glemt er også den rekordstore arbejdsløshed.

Dansk kynisme

Men sit mest kyniske ansigt viser kapitalismen dog nok herhjemme, flere hundrede kilometer fra de oversvømmede områder.

De polske forsikringsselskaber er ved at gå fallit på grund af katastrofen, hvilket betyder, at mange almindelige mennesker simpelthen ikke vil få udbetalt deres forsikring. En delegation fra et af Polens største forsikringsselskaber henvendte sig i desperation til en underafdeling af Alm. Brand med en anmodning om hjælp. Den blev afvist. Til gengæld regner Tryg-Baltica og Codan nu med at kunne opkøbe billige, konkursramte forsikringsfirmaer i Polen.

Også danske miljøfirmaer hører kasseapparaterne klinge. For eksempel siger direktøren i Krüger A/S, Ole Rendbæk: “Oversvømmelserne er en enestående mulighed for at få et gennembrud i Østeuropa. Vi regner med at tjene et to- eller trecifret milliardbeløb.”

Milliardbeløb

Og chefen for den danske ambassades handelsafdeling i Prag, Dana Rysankova, udtaler: “De foreløbige opgørelser over katastrofen viser, at genopbygningen af Tjekkiet vil koste mellem 10 og 20 mia. kroner. Danske virksomheder vil have store muligheder for at få del i de penge.”

For kapitalismen, og derfor også for de herskende klasser i Europa, er oversvømmelserne ikke en katastrofe, der rammer hundredtusinder af mennesker, men derimod en anledning til at pleje deres egne interesser.

Flere artikler fra nr. 164

Flere numre fra 1997

Se flere artikler af forfatter:
Frank Antonsen

Siden er vist 1511 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside