Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 167 – 25. september 1997 – side 2

Asien

Mirakel afløst af krise

Frank Antonsen

Der var ingen ny krisefri kapitalisme i Sydøstasien. Nogle få har beriget sig, og nu skal arbejderklassen betale gildet.

Siden sidst i firserne har de såkaldte “Tiger-økonomier” i Sydøstasien spillet en vigtig rolle for den herskende klasse i Vesteuropa og USA. Dels som skræmmebillede: Hvis arbejderne ikke går ned i løn og arbejder mere, flyttes produktionen bare til Korea eller Thailand. Dels som forsvar for kapitalismen: De sydøstasiatiske økonomier skulle have fundet frem til en krisefri kapitalisme kendetegnet ved ubrudt vækst.

Nu viser det sig, at Tigerøkonomierne er kapitalistiske økonomier med problemer ganske som i Vesten.

Hjælpepakke

Krisen begyndte i Thailand i forsommeren. Den bredte sig hurtigt til Malaysia, Filippinerne og Indonesien, og tvang Japan og den Internationale Valutafond (IMF) til at udskrive en hjælpepakke på over 115 milliarder kroner. Men det har ikke bremset krisen. Faktisk har den nu bredt sig til Korea, Hong Kong og Singapore. Det er endnu for tidligt at sige, om den vil sprede sig også til Japan, USA og Europa.

Politikere og økonomer i Vesten forsøgte tidligere at forklare det sydøstasiatiske “mirakel” ved at opfinde særlige såkaldte asiatiske værdier. For eksempel den konfucianske religion, der skulle gøre asiater mere arbejdsomme og flittige. Andre har henvist til den stærkt styrende rolle, de autoritære stater i regionen har spillet. Alle disse mekanismer skulle sikre Sydøstasien evig vækst. I stedet er der nu krise.

Vækst og krise

Denne evige skiften mellem vækst og krise er typisk for kapitalismen, som bygger på konkurrencen, der leder til mere og mere spekulation. En opadstigende vækstspiral, der slutter brat med et styrtdyk i krise.

Thailands historie viser det. Her begyndte den økonomiske vækst med at japanske firmaer, presset af konkurrencen, måtte skære ned i deres udgifter. Derfor flyttede de en del af produktionen til Sydøstasien.

Den øgede vækst førte til store lån fra internationale banker. De thailandske kapitalister regnede med at kunne betale lånet af deres øgede profit. Men investeringerne gik til spekulation og ikke til at skabe jobs. Først og fremmest i spekulation i ejendomme.

Spekulation kan ikke på længere sigt være drivkraften i økonomisk vækst, så efter et stykke tid faldt væksten. Det førte til mindre profit og større gæld.

Således er Koreas udlandsgæld steget fra 650 millioner til 900 millioner kroner på et år. I Malaysia steg gælden til 170 pct. af det samlede udbytte. Og devalueringen af den thailandske møntfod, Bhat, gjorde, at gældsbyrden med ét steg med 15 pct.

Den øgede økonomiske konkurrence og efterfølgende krise har også haft udenrigspolitiske konsekvenser. Militærbudgetterne er steget med over 40 pct., og hele regionen er fanget i et våbenkapløb. De sidste par år har der været talrige mindre træfninger og diplomatiske kontroverser.

Reel risiko

Om den sydøstasiatiske herskende klasse vælger at komme ud af krisen ved at erobre nye markeder og råvarer med våbenmagt, kan man endnu ikke sige. Men der er en reel risiko for, at den økonomiske konkurrence kan udvikle sig til en militær konkurrence og dermed øge spændingerne i området. Dette er også et generelt kendetegn ved kapitalismen.

Tigerøkonomierne udviser også andre typiske træk ved kapitalismen. For eksempel beviser de, at øget vækst ikke fører til mere lighed. Tværtimod. Thailand har 12 af verdens rigeste milliardærer, men samtidigt lever 8 millioner for under 4 kroner om dagen. En femtedel af alle asiater må leve for under en dollar, ca. 6 kroner om dagen, og 350 millioner østasiatere er blandt verdens allerfattigste.

Den store vækst op gennem firserne og halvfemserne blev betalt af arbejderklassen, mens overklassen scorede kassen. Nu forlanger IMF også, at arbejderne betaler for krisen ved at kræve, at den thailandske regering skal øge skatterne for de laveste indkomster og skære ned i velfærden.

Heldigvis er der tegn på, at arbejderne er klar til slå igen. Sydkorea blev rystet af massive strejker tidligere på året. Og i Thailand klager japanske investorer over, at deres ansatte går i strejke og brænder varelagre af, som det bl.a. er sket for Sony.

Flere artikler fra nr. 167

Flere numre fra 1997

Se flere artikler om emnet:
Øk. kriser: 1990erne

Se flere artikler af forfatter:
Frank Antonsen

Siden er vist 1207 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside