Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 168 – 9. oktober 1997 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Hetz var skalkeskjul

Det er blevet klart, hvad de sidste måneders hetz mod somaliske flygtninge skulle bruges til:

Nemlig til at aflede opmærksomheden fra det økonomiske indgreb, som regeringen er ved at forberede.

For selv om Lykketoft vedvarende gentager, at økonomien går godt, så vil regeringen forhindre, at almindelige lønarbejdere begynder at kræve sin del af opsvinget.

I stedet skal der overføres flere penge til de rige.

I regeringens planer for indgreb indgår:

  • At sænke selskabsskatten fra 34 til 28 eller 26 procent.
  • At “opstramme” Arbejdsformidlingen. I praksis betyder det, at flere arbejdsløse skal smides ud af a-kasserne og sendes på bistandshjælp.
  • Højere afgifter på en række forbrugsvarer.

Der er intet om at beskatte de milliardstigninger i aktiekurserne, som de rigeste bruger til at forøge deres luksusforbrug.

Der er heller intet om at stoppe den vækst i huspriser, som kun er til gavn for de rigeste husejere, men som for lejere og almindelige boligejere kun betyder højere husleje.

Tværtimod følger regeringen en besynderlig logik, der siger: “Boligpriserne stiger – forbruget løber løbsk – derfor må vi skære ned på de arbejdsløse og forære virksomhedsejerne flere penge.”

Dette er rendyrket klassepolitik. Det handler alene om at forære overklassen flere penge.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 168

Flere numre fra 1997

Siden er vist 1626 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside