Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 168 – 9. oktober 1997 – side 8

Nørrebro

Vil det røde bydelsråd føre sparekniven?

Tom Christiansen + Nina Holm Jensen

Kommunens planer om at skære 5 mill. af det i forvejen hårdt belastede Nørrebros budget møder stor modstand fra ansatte og brugere af medborgerhusene i bydelen.

Nørrebro bydelsråds røde flertal bestående af SF og Enhedslisten er kommet på kant med ansatte og brugere af Medborgerhusene på Indre Nørrebro.

Medborgerhuset Blågården

"Skal Nørrebro være et bedre sted at bo, så skal bydelen ha’ flere ressourcer tilført,” stod der i en udtalelse fra de ansatte i medborgerhusene. Politikerne har ikke gjort noget for at forhindre nedskæringerne.

Politikere fra regeringen og kommunen snakker meget om at løse de problemer, som i sommer førte til sammenstødene mellem politiet og unge på Blågårds Plads. Men i stedet for at tilføre flere ressourcer til den hårdt trængte bydel har kommunen valgt at skære 5 millioner kr. af bydelens budget.

Det røde flertal i bydelsrådet har desværre valgt at acceptere nedskæringerne. "Vi har gjort, hvad vi kunne for at få flere penge ud af kommunen", siger de.

Men det eneste de har gjort er at føre forhandlinger på rådhuset. De har ikke forsøgt at mobilisere beboerne og ansatte i bydelen.

Protester

Foreløbigt har brugere og ansatte i bydelens to medborgerhuse reageret.

På bydelsrådsmødet d. 1. oktober, hvor budgettet skulle behandles, deltog 50-60 mennesker for at protestere over de planlagte nedskæringer.

Brugerne af Medborgerhuset Blågården opfordrede i en udtalelse bydelsrådet til at søge flere penge fra kommunen i stedet for at skære ned.

I udtalelsen fra personalet i medborgerhusene, stod der: “Skal Nørrebro være et bedre sted at bo og arbejde, så skal bydelen ha’ flere ressourcer tilført. Vi bakker derfor op om ethvert krav fra bydelsrådet om flere ressourcer fra Københavns Kommune.

Vi opfordrer til, at de udmeldte nedskæringer omgående trækkes tilbage, så arbejdsroen sikres.”

Flere andre mødedeltagere argumenterede imod nedskæringer, men både SF og Enhedslisten afviste at vedtage en erklæring om, at der ikke skal skæres ned.

Arbejdspladser i fare

Selv om det skulle lykkes de ansatte og brugerne i de to medborgerhuse at undgå nedskæringerne her, vil de ikke acceptere, at nedskæringer bare bliver fordelt på andre af bydelens institutioner. De har derfor indkaldt til tillidsmandsmøde d. 8. oktober for bydelens arbejdspladser, som er i fare for at blive ramt af nedskæringerne.

“Jeg håber, at vi kan blive enige om en fælles demonstration og om nødvendigt nogle stærkere markeringer,” siger tillidsmanden for de ansatte i Medborgerhuset Blågården.

Personalet i de to medborgerhuse har stor opbakning fra deres kolleger i kommunens øvrige medborgerhuse.

Fx har klubben for de SiD-ansatte i Amager Kulturpunkt vedtaget at bakke personalet i Indre Nørrebros Medborgerhuse op. “Vi ønsker selvfølgelig at være solidariske med vores kolleger på Nørrebro. Men vi tænker også på vores egen fremtid.

I løbet af de næste par år vil alle medborgerhusene i kommunen høre under bydelsråd, og så er det måske vores tur til at smage nedskæringerne, hvis vi ikke får stoppet dem nu,” siger SiD’ernes tillidsmand.

Flere artikler fra nr. 168

Flere numre fra 1997

Se flere artikler af forfatter:
Tom Christiansen
Nina Holm Jensen

Siden er vist 1277 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside