Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 168 – 9. oktober 1997 – side 8

Arbejdsløse på slavekontrakt

Akkordarbejde på slaveløn. Det er, hvad Hillerød kommune tilbyder unge tvangsaktiverede arbejdsløse.

Som et led i jobtræningen indgår kommunen kontrakter med private firmaer om at udføre pakkeopgaver. Det drejer sig bl.a. om at pakke parfume og deodoranter i papkasser.

For det arbejde får de arbejdsløse bistandshjælp plus et lille tillæg. Unge under 25 år får 4.400 kr. om måneden plus et tillæg på 8,19 kr. i timen. Det er omkring 40 kr. under overenskomstens mindsteløn.

Tue Tortzen, der er næstformand i den lokale SiD-afdeling, kritiserer aktiveringsprojektet: “Det er det rene slaveri, når ganske almindeligt arbejde bliver lavet på bistandshjælp.”

Hillerøds Venstre-borgmester forsvarer sig med, at arbejdet skal kvalificere de arbejdsløse til det ordinære arbejdsmarked.

Hensigten

Men borgmesteren, Valborg Sandberg, afslører den reelle hensigt med tvangsaktiveringen i en udtalelse om Tue Tortzen:

“Tue Tortzen er mere optaget af løntariffer end af at hjælpe de mennesker, der er udstødt af arbejdsmarkedet.”

Det er svært at se, at der skulle være en modsætning mellem at opretholde overenskomstens tariffer og at hjælpe arbejdsløse i arbejde.

Men målet med tvangsaktiveringen er lige præcist at undergrave overenskomsternes mindstelønninger.

Regeringen og arbejdsgiverne er bekymrede over udsigterne til de små ungdomsårgange. De betyder, at arbejdsgiverne får svært ved at skaffe arbejdskraft til de dårligste jobs, og at unge i højere grad vil vælge uddannelse på baggrund af interesse end ud fra erhvervslivets behov.

Derfor skal bistandssystemet indrettes, så selv det ringeste erhvervsarbejde bliver attraktivt for arbejdsløse.

Den samme model skal under dække af “integration” også indføres over for flygtninge.

Århus Kommune er på vej med en plan om, at flygtninge skal tvangsaktiveres fra første dag, de kommer til byen. Aktiveringen består i noget sprogundervisning samt montage- og pakkearbejde efter samme model som i Hillerød.

Ydmygelse

Det er en ydmygelse af de flygtninge, som ofte kommer med en høj uddannelsesmæssig baggrund. Men hvis de siger nej til kommunens tilbud, så bliver deres bistandshjælp beskåret med 20 procent eller helt sløjfet.

Socialrådmand Lis Særkjær Petersen fra Århus siger som begrundelse for tvangsaktiveringen, at “alle erfaringer viser, at sprogundervisning ikke er så effektivt, når det står alene.”

Århus Kommune kunne mere passende begynde med at tilbyde indvandrere den danskundervisning, de har krav på.

Men Århus Amt, der står for undervisningen, har varslet fyring af 21 sproglærere, selvom 650 indvandrere står på venteliste.

Flere artikler fra nr. 168

Flere numre fra 1997

Siden er vist 1197 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside